Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: události 2006
 
Komunální kampaň ČSSD - část 2 - Proč tu není více parků?
28.9.2006

Další heslo v rámci komunálního volebního boje ze strany ČSSD se týká výhrady k množství parků. Posuďme jak se MČ5 o ně stará a jaké jsou další možnosti jejich budování.

Nejprve něco k ekonomice budování a údržby parků
Pokud jde o parky a městskou zeleň, prostředky, které na ně každoročně vynakládá MČ5 jsou velmi vysoké. V r. 2005 na městskou zeleň vynaložila 74 Mil Kč, což je významný podíl rozpočtu. Porovnáme-li jeho největší položky: školství 177 mil, sociální věci a zdravotnictví 100 mil, zeleň 75 mil, bytové hospodářství 72 mil, je vidět, že si zeleň nestojí špatně.

Jako příklad vysokých investičních nákladů v minulých letech lze uvést Arbesovo náměstí (2001): 9 500 000,- rekonstrukce celého náměstí, Dětský ostrov (2002): 13 000 000,- rekonstrukce celého prostoru Dětského ostrova, vybudování dětských hřišť, Náměstí 14. října (2003): 6 000 000,- Kč – celková rekonstrukce náměstí, část kolem objektu metra, Husovy sady, opěrná zeď a cestní síť (2003): 4 000 000,- Kč – rekonstrukce opěrné zdi a cesty směrem na Černý vrch, Dětské hřiště Butovická (2003): 4 500 000,- Kč – rekonstrukce celého hřiště a parku, hřiště pro nejmenší děti, skateboardová sestava , ... To jsou ty největší náklady, ale i zařízení menšího parčíku vyjde kolem milionu Kč

Pokud jde o průběžné roční náklady na údržbu, ty se již v současné době pohybují v úrovni 35 mil. Kč ročně (sekání trávníků, jarní a podzimní výhrab listí, sběr a odvoz odpadků, řez keřů, prořez a kácení stromů, péče o trvalkové a letničkové záhony, údržba technických prvků a parkového mobiliáře, parkových fontán a ploch dětských hřišť).

Každý další park tyto náklady zvyšuje. Nejzávažnějším problémem nejsou jen ceny pozemků, které by mohla MČ od soukromníků vykoupit a zřídit na nich další parky, ale také průběžné náklady na údržbu, které se poté stávají trvalou součástí rozpočtu.

Je parků dost nebo málo?
Na území Prahy 5 se nachází cca 100 ploch zeleně o které pečuje odbor městské zeleně. Mezi ně patří velké parky, menší parčíky i malé zelené plochy. Mezi nejdůležitější patří: Park Sacre Coeur, Park Portheimka, Arbesovo náměstí, Park Klamovka, Park Santoška, Park Vrch Mrázovka, Park Sady Na Skalce, Park Husovy sady, Park na náměstí 14. října, Park Předpolí Dětského ostrova, Park Dienzenhofferovy sady, Park U Zdravotního střediska.

Podle počtu lidí, které lze v parcích potkat lze usuzovat, že parků je relativně dost. Přesto si lze představit i další zlepšení situace, např. tím, že budou kratší docházkové vzdálenosti a příjemnější upravené prostředí pro posezení dospělých. Další parky budou samozřejmě dále budovány, tak jak budou k dispozici další prostředky

Parky jsou jednou z priorit městské části a jsou do nich investovány značné částky. V současné době má Městská část Praha 5 v úmyslu na Barrandově využit plochy lesíka u Misijního střediska. Tyto plochy jsou z poloviny ve vlastnictví hl.m. Prahy a MČ Praha 5 požádala o jejich svěření. V budoucnu by právě zde měl vzniknout prostor parkově upravené zeleně doplněný novým hřištěm pro děti a hřištěm na minigolf. Je pouze otázkou času, kdy rozhodne hl.m. Praha o převodu pozemku na MČ Praha 5 a začlenění do investičního programu. Jiný plánovaný park je při ulici Bochovská. Záměr má za cíl vytvořit z přilehlé plochy park určený nejširší veřejnosti pro aktivní i pasivní rekreaci. Dalším velkým projektem je obnova parku Na Cibulce.

Prostředky na budování a údržbu parků na Praze 5 jsou podle mého názoru vyvážené.

Úpravy hlavních parků v posledních letech
Park Sacre Coeur – tento park prošel v minulých 6 letech velmi významnou změnou, ze zcela zanedbané plochy obývané bezdomovci a využívané jako skládka se stal velice reprezentativní a vyhledávaný park s velkým dětským hřištěm, ovocným sadem, mnoha novými stromy, zajímavými záhony a květnatými loukami, novým mobiliářem a plochami trávníků pro posezení a pikniky. Postupně se park doplňuje o nové stromy a keře, další lavičky a herní plochy.

Park Portheimka – tento park postupně prochází rekonstrukcí, v minulých letech byl doplněn mobiliář a přesunuta a zprovozněna barokní fontána, v letošním roce proběhla instalace umělé závlahy, zemního osvětlení parku a položení nového travního drnu. Do parku bylo taktéž vysázeno množství nových stromů a keřů, ve výsadbách se bude na podzim roku 2006 pokračovat.

Arbesovo náměstí – v roce 2000 byla zahájena kompletní rekonstrukce parku na Arbesově náměstí, z původního zanedbaného prostoru byl vytvořen atraktivní park s kašnou a záhony, který je využíván především k odpočinku a posezení. V celém parku byly vybudovány nové cesty, osazeny lavičky, doprostřed parku je umístěna fontána, celý park je doplněn okrasnými keři a letničkovými záhony.

Park Klamovka – v průběhu minulých 8 let park Klamovka prochází postupnou rekonstrukcí, postupně se obnovuje cestní síť , opravily se opěrné zdi okolo parku, vysazují se nové stromy, ve středu parku bylo vybudováno odpočívadlo s pískovištěm, byl rekonstruován negotický altán, v minulém roce prošly rekonstrukcí i sochy umístěné v tomto parku.

Park Santoška - Park Santoška postupně prochází rekonstrukcí, obnovuje se cestní síť, stromové i keřové patro,v horní části parku bylo vybudováno dětské hřiště, v letošním roce se provádí oprava odvodňovacích systémů parku.

Náměstí Kinských – V roce 2002 byla ve střední části náměstí Kinských vybudována fontána „ Propadliště času“ a rekonstruován prostor kolem ní. Tato fontána patří mezi nejhezčí a nejzajímavější moderní fontány v celé Praze.

Park Vrch Mrázovka – od roku 2002 probíhá rekonstrukce parku Vrch Mrázovka, původně se jednalo o téměř neprostupné houštiny s množstvím černých skládek, svůj úkryt zde nacházeli pouze bezdomovci a odvážní pejskaři. Dnes je již park Mrázovka reprezentativním parkem s novými cestami, schodišti, krásným dřevěným zábradlím a novými sadovými úpravami v dolní části. Je zde hřiště pro míčové hry, sportovní plocha pro větší děti, hřiště na petanque a v současné době byla zahájena výstavba dětského hřiště pro malé děti. Z parku Mrázovka je dobrý výhled na Prahu a stává se vyhledávaným prostorem nejenom pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky Prahy a to i díky blízkosti památníku Bertramka.

Park Sady Na Skalce – v parku Sady Na Skalce bylo vybudováno jezírko, byla opravena cestní síť, doplněn nový mobiliář.

Park Husovy sady – v Husových sadech byla rekonstruována opěrná zeď a cesta vedoucí do horní části parku a na Černý vrch. V dolní části parku bylo vybudováno hřiště na míčové hry a rekonstruováno dětské hřiště. Park byl doplněn mobiliářem.

Park na náměstí 14. října – v tomto parku byla provedena rekonstrukce parčíku kolem objektu metra, byly zde vysázeny nové stromy, vytvořeny květinové záhony, instalováno nové oplocení a obnovena cestní síť, v druhé části parku byla postupně zrekonstruována Medvědí fontána.

Park Předpolí Dětského ostrova – tento park byl v roce 2003 kompletně zrekonstruován, byla zde obnovena cestní síť vysázeny nové stromy, keře a záhony růží, doplněny nové lavičky.

Park Dienzenhofferovy sady – do tohoto parku byl doplněn nový mobiliář, zprovozněna fontána a jsou zde postupně vysazovány mladé stromy.

Park U Zdravotního střediska – v roce 2004 byla zahájena údržba parku kolem Zdravotního střediska v Hlubočepích, z původně zanedbaného houští se nyní vynořila stará, velice zajímavě založená zahrada se spoustou vzrostlých stromů a souvislým pokryvem břečťanu.


viz také
>>> první díl kampaně ČSSD "Proč si moje dítě nemá kde hrát a sportovat?"
http://www.skaloud.net/index.php3?act=aktuality&display=401&offset=64
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
    : Otevření akvaparku na Barrandově (bazén Barrandov, aquapark Barrandov) (22.12.2006)
    : Prvá schůze Senátu v 6 období (29.11.2006)
    : Mýty kolem volby starosty na MČ Praha 5 (26.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Gymnázium Buďánka (23.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah (22.11.2006)
    : Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 1 - Hřiště a sportoviště (11.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 2 - Proč tu není více parků? (28.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 3 - Chcete v Praze 5 zachovat školy a školky? (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 4 - Otevřeme radnici (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská? (13.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 6 - Chcete Prahu 5 bez korupce? (14.10.2006)
    : Senát v neklidné povolební době (6.6.2006)
    : ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
    : Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
    : Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
    : Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)