Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: události 2006
 
Komunální kampaň ČSSD - část 1 - Hřiště a sportoviště
11.9.2006

V tomto týdnu se v Praze v rámci komunálního volebního boje objevila jedna specifická kampaň. Na deskách připevněných ke sloupům veřejného osvětlení a na lavičkách se objevují obecně formulované výhrady, které mají vyvolávat dojem špatné péče o oblasti, patřící převážně do kompetence města, nebo městských částí. Jedná se o opakování socialisty zavedených postupů použitých v parlamentních volbách - anonymní, negativní a nepravdivá sdělení.

Prvé heslo zní "proč si moje dítě nemá kde hrát a sportovat". Níže je ukázáno, že dětských hřišť a možnosti sportovního i jiného vyžití pro děti je dostatečné množství.

To zda a jak si mohou děti hrát a sportovat obecně souvisí s trávením jejich volného času. To je aktivita, kterou pomáhá MČ dětem uskutečňovat prostřednictvím jak budování a spravováním veřejně přístupných dětských hřišť, finanční podporou sportovních klubů (vázanou na péči o děti), podporou volnočasových aktivit na školách, v kulturních klubech, v Základních uměleckých školách, a podporou ostatních iniciativ zabývajících se organizováním volného času dětí.


Veřejně přístupná dětská hřiště

V současné době je ve veřejné zeleni na Praze 5 - 57 volně přístupných dětských hřišť, z nichž 55 je spravovaných odborem městské zeleně ÚMČ Praha 5. Další hřiště mají školy a sportovní kluby.

Veřejně přístupná hřiště jsou v lokalitách: Aréna – Hořejší nábřeží, Bochovská, Brdlíkova, Brichtova, Butovická, Dětský ostrov, Dubrovnická, Farkáň, Grussova, Hennerova, Hřiště pro míčové hry v parku Husovy sady, Hořejší nábřeží, Husovy sady, Kavalírka, Klamovka, Klikatá, Krškova, Kudrnova, Lamačova, Lamačova - Lohniského, Lipová alej, .Lipského, Lipského 2, Lohniského u lesa, Lohniského u lesa 2, Lohniského vnitroblok, Lohniského vnitroblok 2, Machatého, Na Habrové, Na Ovčíně, Na Vršku, Nepomucká, Okrouhlík, Pěší zóna mezi Werichovou a Voskovcovou, Pěší zóna u nemocnice, Pivcova, Přímá, Pod Děvínem, Pod Kotlářkou, Radlická, Renoirova, Renoirova vnitroblok, Renoirova vnitroblok 2, Sacre Coeur, Sady na Skalce, Santoška, Trachtova, Tréglova, Turbová, U Misijního střediska, U Statku, Vejražkova, Wassermannova, Zapova, Záhorského, Základní škola Wassemannova, Základní škola Wassemannova 2

Mezi největší a nejlépe vybavená veřejně přístupná dětská hřiště patří Dětský ostrov s množstvím atrakcí pro nejmenší i větší děti, dětské hřiště v parku Sacre Couer nad nákupním centrem Nový Smíchov, dětské hřiště Okrouhlík, hřiště Aréna na Hořejším nábřeží, dětské hřiště Bochovská, hřiště v parku Santoška a hřiště v parku Husovy sady atd. Dále je na Praze 5 pět veřejných hřišť na míčové hry s umělým povrchem, tyto hřiště jsou: na Dětském ostrově, na Aréně, v parku Sacre Coeur, na dětském hřišti Okrouhlík, na sídlišti Homolka při ulici Brdlíkova a v letošním roce přibude hřiště na míčové hry s umělým povrchem na hřišti Radlická – Pechlátova.

Na níže uvedených stránkách je na seznamu 57 veřejně přístupných hřišť na P5, spolu s podrobným popisem. Ve fotogalerii každého hřiště jsou i jeho obrázky. Obrázky jsou velmi výmluvné - ukazují velký rozsah úprav, množství hracích prvků a rozsah možných sportů.
www.prazska-hriste.cz

Do dětských hřišť a do herních prvků ve veřejné zelení investuje Městská část každoročně značné částky. Za léta 1999 - 2005 jsou následující. 1999: 800 000,- Kč; 2000: 2 000 000,- Kč; 2001: 600 000,- Kč; 2002: 8 000 000,- Kč; 2003: 5 500 000,- Kč; 2004: 5 500 000,- Kč; 2005: 3 000 000,- Kč a v roce 2006: cca 4 500 000,- Kč

Hřiště u základních škol
Mezi další hřiště patří ty, které spravují jednotlivé základní školy a do kterých investuje MČ5. Tato hřiště jsou z větší míry také veřejně přístupná. Jsou to Základní škola Barrandov (Chaplinovo nám), Fakultní základní škola Barrandov II (V Remízku), Fakultní základní škola (Drtinova), Základní škola (Grafická ) Základní škola (Kořenského), Základní škola (Nepomucká), Základní škola (Plzeňská), Základní škola (Podbělohorská), Základní škola (Radlická), Základní škola (U Santošky), Tyršova základní škola (Tyršovy školy), Základní škola waldorfská (Butovická), Základní škola (Weberova).
Jako příklad vybavení lze uvést školní sportovní areál u ZŠ v Remízku - 2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem (tenis, basketbal), 3 antukové kurty (tenis, volejbal), 1 hřiště na plážový volejbal, běžecká dráha o délce 250 m a skateboardová rampa).

Sportoviště klubů
Mimo hřišť, dětských hřišť s hracími prvky a sportovišť v rámci škol existují dále hřiště a sportoviště u sportovních klubů, např. TJ Sokol Jinonice (Butovická), SK Motorlet Praha (Výmolova), TJ. Dělnická (Xaveriova), TJ Sokol Košíře (Klamovka), TJ Sokol Zlíchov (Nad Zlíchovem), Tenisový klub - LTK Cibulka (V Stráni), Tenis Šmukýřka (Na Výši), Golf club Praha (Plzeňská), Colf Club Erpet Praha (Strakonická), SK Čechie Smíchov (Podbělohorská), Rugby Club Tatra Smíchov (Podbělohorská), SK Gordic (Ke Hřbitovu).
Jako příklad poskytovaných sportovních aktivit pro děti lze uvést Tj. Sokol Jinonice: košíková, akrobatický rock and roll, volejbal, taneční oddíl, fotbal, divadelní soubor.; SK Motorlet Praha: oddíl fotbalu, tenisu, moderní gymastiky, plavání, badmintou, šachy, volejbal, plavecká škola, dětská herna Jngleland, ...

Volnočasové aktivity dětí v rámci škol
Na MČ5 je 13 základních škol a většina z nich podporuje volnočasové aktivity. Jejich vyjmenovávání by zabralo poměrně dost místa. Pro ilustraci uvádím nabídku činnosti jen dvou:
ZŠ Barrandov (Chaplinovo nám.)
Sportovní kroužky (sportovní hry, stolní tenis, florbal, košíková, odbíjená, sportovní gymnastika, lakros a míčové hry). Kroužky s estetickým zaměřením (keramika, hra na flétnu, saxofon, klarinet). Kroužky vzdělávací a počítačové (příprava na přijímací zkoušky na SŠ, různé počítačové kroužky, soutěžní bridge, jazyk anglický a francouzský, Atomy - zaměření na biologii a ekologii, kroužek zdravotnický). Lze využít internetové počítačové učebny pro veřejnost, Lze využít posilovny nebo sportovního areálu (platí i pro veřejnost), kde nejoblíbenější jsou U-rampa a víceúčelová hřiště s umělým povrchem

Na hřištích školy po celý rok probíhají sportovní soutěže, výuka sportovních disciplín (kopaná, florbal a tenis) a v závěru školního roku některé disciplíny PDOH (pražských dětských olympijských her). Je možné také přijít do tělocvičny na některou z ostatních aktivit (cvičení SOKOLa všech věkových skupin, florbal - Jaroch, tenisová škola TALENT, kopaná,taneční studio POHYB, KERBEROS)

Podobně ZŠ Barrandov (V Remízku)
Kroužky bez finančních příspěvků: sportovní hry, gymnastika, stolní tenis, košíková, hudební kroužek, papírové modely
Kroužky s finančními příspěvky: atletika, florbal, kopaná, tenis, volejebal, biatlon, gymnastika, aerobik, cvičení pro předškolní děti, karate, taekwon-do, Wung Tsun, keramika, grafika, výuka jazyků, školní internet
Kroužky v rámci školy: internet, hry v klubovně, stolní tenis, šikovné ruce, taneční kroužek, fotoamatér, klub kino, školní časopis, divadelní kroužek, výtvarná dílna, šití, míčové hry, hry v přírodě, aerobik, fantasy hry, RPG hry, florbal, košíková, ..
Kroužky v rámci družiny: výtvarná a hudební výchova, jóga, pohybové hry, aerobik, Pěvecký soubor Pegas - zájmový útvar ZŠ Barrandov.

Volnočasové aktivity dětí v rámci ZUŠ
Na MČ5 jsou k dispozici Dům dětí a mládeže Štefánikova, ZUŠ na Popelce, ZUŠ Štefánikova, Music Art Praha (Barrandov), Klub Klamovka (Podbělohorská), Kulturní klub poštovka (Zahradníčkova)
Jak příklad aktivit lze uvést DDM Štefánikova: počítače, programování, klub internetových her, letečtí modeláři, elektronika, stavba plastikových modelů, angličtina, balet, hip-hop, kondiční aerobik, moderní tanec, pohybová výchova, taneční aerobik, společenský tanec, latinsko-americké tance, moderní tanec, divadelní soubor, kouzelníci, tábornická kytara, flétna, sboreček-klasický zpěv, střelci, šachy, deskové alogickéhry, florbal, sebeobrana pro děti, košíková, sportovní hry, plavání začátečníci, pokročilí..., šikovné ruce, výtvarné hrátky, tvořivé hrátky pro maminky s dětmi, aranžmá a dekorace, textilní výtvarné techniky, keramika, keramika pro děti s maminkami, keramické studio, .. pro pokročilé, turistika, chovatelé, rybáři, hrátky pro předškoláky, výtvarka pro děti, Modeláři..

Volnočasové aktivity dětí v rámci ostatních organizací
Dalšími organizacemi sponzorovanými městskou částí, které nabízejí organizovaný volný čas dětem jsou např.: Junák - svaz skautů a skautek (Grussova, Zoubkova, Podbělohorská), Divadlo Akcent (Ostrovského /Amaterké divadlo, taneční kursy pro mládež/), Dětské divadelní studio (Švédská 35), Baletní škola MaJa (Štefánikova), Taneční studio pohyb (Pražského), šachový klub Smíchov (Zubatého), klub deskových her Paluba (Lidická), SSK Future (Voskovcova), Výtvarný spolek Hruška (Vltavská), Kulturní a mateřské centrum Barrandov (Werrichova), OS Pohyb (Dreyerova), ..

Shrnutí
Na MČ Praha 5 je k dispozici 57 veřejně přístupných hřišť pro děti s hracími prvky, všech třináct základních škol má své sportovní areály nebo hřiště, existuje 11 sportovišť u sportovních klubů. Dále pak je k dispozici velmi široká paleta možností pro volný čas dětí. Opravdu si nemá moje dítě kde hrát a sportovat? Domnívám se, že tato výhrada není správná, to je ale slabé slovo. Je to úmyslná a nepravdivá manipulace.

Je vždy pohodlnější vyslovit kritické sdělení a neobtěžovat se svým pozitivním návrhem. To by bylo také nutné sdělit jak toho chci dosáhnout a vystavit se věcné kritice svého názoru. To zřejmě není současnému trendu v ČSSD vlastní.

http://www.prazska-hriste.cz
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
    : Otevření akvaparku na Barrandově (bazén Barrandov, aquapark Barrandov) (22.12.2006)
    : Prvá schůze Senátu v 6 období (29.11.2006)
    : Mýty kolem volby starosty na MČ Praha 5 (26.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Gymnázium Buďánka (23.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah (22.11.2006)
    : Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 1 - Hřiště a sportoviště (11.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 2 - Proč tu není více parků? (28.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 3 - Chcete v Praze 5 zachovat školy a školky? (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 4 - Otevřeme radnici (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská? (13.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 6 - Chcete Prahu 5 bez korupce? (14.10.2006)
    : Senát v neklidné povolební době (6.6.2006)
    : ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
    : Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
    : Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
    : Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)