Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55862)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54475)(24%)
Asi nepůjdu volit (55022)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54623)(24%)
 
 
Kategorie: události 2006
 
Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah
22.11.2006
objemová studie zástavby

Často citovaným prohřeškem rady MČ5 a starosty je záměr nákupu pozemků Českých drah. z r. 2003. Nejčastější výhradou je "Jančík plánoval nákup pozemků Českých drah, které je ale nechtěly prodat", [poprvé 22.4.2004 na ČT1 kde se k prodeji negativně vyjádřil tiskový mluvčí ČD,.naposledy Šíp 22.11.2006, nebo Zpravodajství ČTK, 21.11.2006]. Další výhrady pak napadaly oprávněnost složení finančních prostředků do advokátní úschovy. Přestože fakta vypovídají jinak a přestože se veškerá obvinění s tímto nákupem související ukázala jako nepravdivá, výhrady se zákonitě před komunálními volbami opět vynořily.
Skutečná fakta byla médiím na tiskových konferencích v době, kdy byly aktuální sdělována, nicméně nic z toho neproniklo na veřejnost. Považuji za vhodné se o nich opětovně zmínit.


1) dopisem ze dne 01.12.03 od g.ř. ČD Kousala podepsaný náměstkem Bazalou (pod č.j. 4608/03-031) vyslovují České dráhy zájem pozemky prodat
Výňatek z dopisu: České dráhy, a.s. prodají na základě nejméně 2 znaleckých posudků pozemky na základě kupní smlouvy s odloženou splatností dceřiné společnosti.
Dceřiná společnost musí vykonat veškerou činnost související se správou a přípravou pozemků k realizaci prodeje, zejména zajistí geodetické rozdělení pozemků, zahájí demoliční a úklidové práce, atd. a zadá studii rozvoje. Poskytne veškerou součinnost městské části Praha 5 a v souladu s plánem rozvoje této městské části a po specifikací požadavků odprodá požadované pozemky.

2) ve stejném dopise je doporučena AK Vališ.. k úschově prostředků na nákup pozemků.
Výňatek z dopisu: Po dohodě obou stran si tato společnost pro realizaci tohoto záměru zajistí smlouvu s kanceláří Hartman, Vališ a spol., kterou pověří realizací prodeje, kupní smlouvy, úschovy finančních prostředků a ručení za minimální dosaženou cenu z prodeje nemovitostí.

3) Uvedený proces nákupu odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části
Výňatek z usnesení: zastupitelstvo dne 11.12.2003 ukládá starostovi realizovat odkoupení pozemků v k.ú. Smíchov, v areálu Českých drah od Českých drah, a.s. a sdělit vedení Českých drah, a.s. a A.K. Hartman, Jelínek, Vališ, Vych. a partneři usnesení ZMČ

4) Z následných jednání s AK vyplývá požadavek na složení částky jako výraz solventnosti.
Výňatek ze záznamu o průběhu jednání dne 19.12.2003, Účastníci jednání: JUDr. Petr Vališ - Advokátní kancelář a Ing. Zdeněk Jáchym - ÚMČ Praha 5. JUDr.Vališ seznámil zástupce „klienta" s návrhem, že by bylo výhodné, vzhledem k nastávajícím jednáním, které na základě smlouvy s MČ povede, jasným způsobem deklarovat solventnost MČ Praha 5 jako strany kupující. JUDr. Vališ se ve smyslu čl.l,odst.4 , smlouvy o poskytování právních služeb zavázal, k převzetí kupní ceny do advokátní úschovy Urychlením splnění tohoto bodu uvedené smlouvy a převedením finančních prostředků na odkup pozemků již v této době by se podle jeho názoru výrazně posílily vyjednávači pozice kupující strany, .....advokátní úschova je nástroj dokládající současně zájem a solventnost kupující strany

5) rekapitulace činnosti rady
Níže je uveden seznam rekapitulující aktivity rady v případě záměru nákupu pozemků Českých drah

1. dne 18.06.03.odchází dopis MČ P5 na CD - předsedu dozorčí rady a nám.ministra dopravy ing. Kocourka, s návrhem na odkoupení pozemků

2. dne 15.10.03 -tedy po čtyřech měsících, přichází (pod č.j. 4116/2003-031/3) dopis z CD - g.ř. Kousala podepsaný náměstkem Bazalou, že návrh Praha 5 bude projednán.

3. dne 01.12.03.další dopis od g.ř.ČD Kousala podepsaný náměstkem Bazalou (pod č.j. 4608/03-031) s informací, že ČD prodají pozemky dceřinné společnosti a ta odprodá. Zároveň v dopise je nominována Advokátní kancelář Hartmann, Valíš jako realizátor prodeje.

4. Na základě tohoto dopisu předkládá starosta Radě MČ dne 04.12.03 materiál ke koupi pozemků, Rada schvaluje usnesením č. 47/1606/2003.

5. Znalec vyčísluje cenu pozemků

6. dne 11.12.2003 předkládá rada zastupitelstvu materiál ke koupi pozemků. Zastupitelstvo schvaluje usnesením č. 11/25/2003.

7. dne 11.12.2003 píše starosta g.ř. Českých drah Kousalovi, že orgány MČ schválili nákup pozemků.

8. dne 19.12.2003 uzavírá MČ s Advokátní kanceláří Hartmann, Valíš a spol.(tedy AK nominovanou Českými drahami k realizaci této causy ) smlouvu o poskytování právních služeb. A to na základě výzvy jedinému zájemci.

9a. dne 19.12.2003 zároveň uzavírá MČ Praha 5 s AK Harmann, Vališ, Smlouvu o úschově finančních prostředků

9b. dne 19.12. 2003 jedná vedoucí OOA Ing. Jáchym s JUDr. Vališem o požadavku CD a.s. o prokázání solventnosti MČ Praha 5, složením kupní ceny do advokátní úschovy Advokátní kanceláře Hartmann, Vališ a spol.

10. dne 23.12.2003 skládá odbor obchodních aktivit pod č.j. OOA/1610/03 finanční prostředky na účet AK.

11. vzhledem k tomu, že causa se neúměrně protahuje, uzavírá MČ Praha 5 s AK Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb. V Dodatku je ustanoveno, že odměna AK je 50 tisíc korun plus DPH. Úroky z uložených peněz zůstávají v majetku MČ Praha 5.

12. Přichází dopis z právního odboru Českých drah, kde se konstatuje stav a zároveň vyzývá MČ Praha 5 k tomu, aby byla připravena založit společnou obchodní společnost.

13. dne 20.04.04. schvaluje Rada MČ usnesení pod č.j. 18/516/2004 k účasti vnově vznikající akciové společnosti, která by měla být vlastníkem předmětných pozemků.

6) O co usilovala rada v souvislosti s nákupem pozemků Českých drah?
Jednalo se ojedinělou možnost získat pro MČ cenné pozemky a významný vliv na utváření velké centrální oblasti Smíchova, která ve schváleném územním plánu obsahuje území typu všeobecně obytné (OV), smíšené městského jádra (SMJ), smíšené městského typu (SVM), parky a parkově upravené plochy (PP). Viz Smíchov jih

Možnost získat výhodné pozemky byla velmi ojedinělá příležitost, která by pomohla rozvoji MČ5 i jeho rozpočtu a to i z dlouhodobého hlediska. Obchodní případy nejsou ve stavu vyjednávání pro širokou publicitu vhodné. Konkurence nespí. To mohlo ovlivnit situaci i v tomto případě. ČD měly právo své záměry měnit, možná, že původní záměr se ukázal později jako akcionářům nevýhodný, nebo se jednání mezi ČD a MČ5 příliš otevřelo a další zájemci přišli s lepší nabídkou. Podstatné je, že k jednání docházelo a že písemné podklady lze interpretovat jako záměr prodeje.


 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
    : Otevření akvaparku na Barrandově (bazén Barrandov, aquapark Barrandov) (22.12.2006)
    : Prvá schůze Senátu v 6 období (29.11.2006)
    : Mýty kolem volby starosty na MČ Praha 5 (26.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Gymnázium Buďánka (23.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah (22.11.2006)
    : Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 1 - Hřiště a sportoviště (11.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 2 - Proč tu není více parků? (28.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 3 - Chcete v Praze 5 zachovat školy a školky? (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 4 - Otevřeme radnici (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská? (13.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 6 - Chcete Prahu 5 bez korupce? (14.10.2006)
    : Senát v neklidné povolební době (6.6.2006)
    : ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
    : Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
    : Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
    : Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)