Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54501)(24%)
Asi nepůjdu volit (55027)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie
14.12.2005

Dne 14. prosince 2005 přijal velvyslanec Spojených států amerických, William J. Cabanis pozvání na jednání senátního výboru pro záležitosti evropské unie. Po svém úvodu, kdy seznámil přítomné s některými aspekty zahraniční politiky USA, s pohledem na roli ČR ve světě a na vztahy Spojených států s EU, byl k dispozici otázkám senátorů. Rozprava se vedla také o investicích USA v ČR a o liberalizaci obchodu.

Zahraniční politika USA
Podle velvyslance počítají Spojené státy i nadále s pomocí ČR při spolupráci na řešení krizových situací ve světě. Řešit krizové situace Spojené státy preferují prostřednictvím bilaterálních smluv i pomocí organizací, jako jsou spojené národy, nebo NATO. Cílem je dosahování rychlých rozhodnutí, tak aby bylo možné nasazovat síly daleko rychleji, nežli tomu bylo v minulosti a také tyto síly udržet v plném rozsahu.

Pozitivní role ČR ve světě
V této souvislosti velvyslanec ocenil práci ČR, kterou odvádí v ohniscích krizí - v Iráku, Afgánistánu nebo v Kosovu. Ocenil také poskytnutí pomoci asijským zemím postižených tsunami. Dále zdůraznil, že se Česká republika těší zasloužené reputaci, jako země která se zastává menších a slabších, jako země která obhajuje lidská práva tam, kde jsou pošlapávána, např. na Kubě v Barmě, Bělorusku, Severní Koreji nebo v Zimbabwe

Vztahy s EU
Podle velvyslance jsou společnými základy, na kterých stojí euroatlantická komunita - zákonnost, respekt k lidským právům a k tržní ekonomice. Společným závazkem je další budování těchto hodnot. Naše partnerství je založeno na dobrovolnosti, kdy nemusíme spolu ve všem souhlasit. Ve všech případech neshod s EU se vzájemné pouto ohnulo ale nezlomilo. To platilo např. při nedávné neshodě s EU ohledně Iráku, nebo ve vzdálenější minulosti v případě postupu ve Vietnamu nebo při nasazení raket Pershing v 80-tých letech v Německu. Podle Cabanise jsou vztahy s EU nyní zdravější a spolupráce intenzivnější více než kdy před tím.

Spojené státy sledují všechny události v Evropě s velkou pozorností. Politické neshody, nebo polarizace v Evropě jsou problémem i pro spojené státy. Spojené státy preferují silnou a sjednocenou Evropu, takovou Evropu, která bude mít kapacitu a ochotu zapojit se při řešení problémů které přesahují její hranice. Spojené státy a Evropa musí spolupracovat na řešení světových problémů proto, že jsme vlastně jediní, kteří pro to máme dostatečné zdroje a zkušenosti.

Zahraniční investice v ČR
Velvyslanec se zmínil o našem společném závazku, který se týká světového ekonomického růstu. Podle něj lze většinu ekonomického úspěchu ČR přisoudit zahraničním investicím.

Zahraniční investice si ze své podstaty hledají nejlepší podmínky, tj. prostředí, které má nejlepší podmínky pro konkurenceschopnost. Klíčové faktory, které jsou vyhledávány americkými firmami jsou politicko-ekonomická stabilita a konkurenceschopnost. Legislativou, vnášené politické, sociální nebo ekonomické prvky mohou celkové investiční klima ovlivnit. Investoři si někdy kladou otázku, proč by měli investovat v ČR když slyší, že zde dochází k potenciálnímu nárůstu vlivu komunistů nebo že dochází k přípravě nového zákoníku práce, který nerozšiřuje flexibilitu pracovního trhu. Investoři vnímají také, že nová vyhláška týkající se kategorizace léků nepodporuje nebo odrazuje inovace. Vnímají i to, že dochází k pokusům zabránit privatizaci nemocnic, což také není dobrý způsob jak podnítit příliv kapitálu.

Liberalizace obchodu
V současné době se v Hongkongu odehrávají jednání WTO s cílem zredukovat tarify a dotace, které brání volnému toku zboží a služeb. Velvyslanec se zmínil o ambiciózním návrhu Spojených států (který byl zveřejněn před dvěma měsíci), jehož cílem je eliminace všech exportních dotací. Tento návrh by měl drasticky zredukovat domácí podporu a měl by usnadnit přístup i ostatních zemí na trhy se zemědělským zbožím.

Tento návrh je však podmíněn tím, že to bude reciproční. Spojené státy jsou zatím zklamány přístupem EU, která nechce jít tak daleko jako USA při reformování obchodu se zemědělskými produkty. Na druhé straně Spojené státy vnímají i přání ČR dosáhnout jistého posunu v této oblasti.
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)