Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54501)(24%)
Asi nepůjdu volit (55027)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: události 2006
 
Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská?
13.10.2006

Jedním z hesel ČSSD použitým v rámci komunálního volebního boje je „chceme zachovat polikliniku Kartouzská“. Apelace na strach z redukce služeb, nebo dokonce ze zrušení polikliniky je zcela mylná. Naopak - radnice chce polikliniku modernizovat a rozšířit její služby.

Dne 5.10.2006 byl v poliklinice Kartouzská předveden veřejnosti projekt její obnovy. Občané se zde mohli dozvědět, že jejich poliklinika se zmodernizuje a bude sloužit občanům-pacientům ještě lépe než doposud. Měla by se stát místem, kde je zdravotní péče na úrovni srovnatelné s ostatními obdobnými zařízeními v Praze, ČR i zeměmi EU. Výstavba nových objektů a rekonstrukce polikliniky je naplánována tak, aby nebyl narušen současný provoz a pacienti byli dotčeni minimálně.

V plánu je výstavba nových ordinací, které budou nabídnuty stávajícím lékařům (smlouvy do r. 2012), a rozšíření péče například v oborech jako gerontologie, gastroenterologie či revmatologie, kterou budou využívat jak občané Prahy 5, tak obyvatelé budoucího domova pro seniory.

Nového provozovatele Zdravotnického zařízení Smíchov (ZZS) vybrala Rada Městské části Praha 5 v rámci výběrového řízení. Z nabídkového řízení jako provozovatel vítězně vyšla společnost Medifin. Radnice se na tento krok po pečlivě provedených analýzách, jak po stránce finanční, právní, odborné i investiční připravovala 3 roky. Rada byla ve svém rozhodnutí vedena čtyřmi základními zásadami
- zkvalitnění a rozšíření zdravotní péče o další odbornosti
- změna právního prostředí ve prospěch obou stran (lékaři i MČ5)
- vložení nezbytných investic do r. 2016 (min. 60 mil. Kč)
- výstavba domu pro seniory

Medifin, s. r. o. , která je dceřinou společností nadnárodního holdingu Medifin AG, který sídlí v Baaru ve Švýcarsku. Holding se zabývá především investicemi a provozováním zdravotnických zařízení v zemích s tranzitivní ekonomikou. V České republice společnost buduje síť menších a středně velkých zdravotnických zařízení, které mají pacientům poskytovat jak péči standardní tak nadstandardní.

Etapy výstavby
Návrh etapizace rozvoje zdravotnického zařízení vychází z maximálně možného využití stávajícího a postupném nahrazení nevyhovujícího novým.

Nejprve budou odstraněny drobné provizorní stavby a zrekonstruována potřebná část inženýrských sítí.
V prvé etapě se bude realizovat nový vstupní objekt mezi pavilonem B a protihlukovou zdí, při novém hlavním vjezdu do areálu z ulice Drtinova, kde bude umístěna vrátnice s ostrahou, lékárna a ordinace lékařské pohotovosti se samostatným vchodem z ulice Kartouzská. Tato ordinace by sloužila pro lékařskou 24hodinovou službu první pomoci. Součástí této etapy bude i rekonstrukce protihlukové zdi, včetně zrušení starého vstupu a realizace vjezdu zaměstnanců z ulice Kartouzská do budoucího pavilonu JIH.

Současně bude, v rámci postupného odstraňování, po všech stránkách nevyhovujících pavilonů C,D a E, uvolněn prostor na jižním cípu včetně demolice pavilonu C. Zde je navržen zcela nový a moderní pavilon JIH, s vlastním vjezdem z ulice Kartouzská, který umožní vyloučit vnitroareálovou dopravu přes hodnotný park a zklidnit tak oddychové a relaxační prostředí. Důležitou částí rozvoje areálu je rekonstrukce pavilonů A a B, s předpokládanou realizací průběžně během výstavby spolu s budováním vnitroareálových komunikací pro zajištění příjezdy, zásobování a likvidaci odpadků.

Ukončujícím objektem dostavby areálu bude nově navržený pětipodlažní objekt domu pro seniory, se službami v přízemí a s dvouúrovňovými podzemními garážemi pro 100 aut v severní části areálu. Kapacita domu pro seniory je plánována pro min. 80 osob. Blízkost kompletní zdravotní péče, parku, dostupnost jak historické části města, tak moderního, nově vzniklého nákupního a komunikačního centra, je pro objekt této funkce ideální a v souladu s územním plánem.

Během výstavby domu pro seniory bude zrealizován relaxační pavilonek. Finální etapou pak bude rekonstrukce a doplnění komunikací, venkovního osvětlení a konečné úpravy parku
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
    : Otevření akvaparku na Barrandově (bazén Barrandov, aquapark Barrandov) (22.12.2006)
    : Prvá schůze Senátu v 6 období (29.11.2006)
    : Mýty kolem volby starosty na MČ Praha 5 (26.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Gymnázium Buďánka (23.11.2006)
    : Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah (22.11.2006)
    : Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 1 - Hřiště a sportoviště (11.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 2 - Proč tu není více parků? (28.9.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 3 - Chcete v Praze 5 zachovat školy a školky? (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 4 - Otevřeme radnici (12.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská? (13.10.2006)
    : Komunální kampaň ČSSD - část 6 - Chcete Prahu 5 bez korupce? (14.10.2006)
    : Senát v neklidné povolební době (6.6.2006)
    : ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
    : Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
    : Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
    : Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)