Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Britský pohled na budoucnost Evropy
8.6.2003

Dne 4.6.2003 se zúčastnila zasedání Výboru pro evropskou integraci (VEI) britská velvyslankyně Anne Pringe. Představila výboru pohled britské vlády na perspektivy Evropské unie a zodpověděla řadu otázek.

Níže jsou některé hlavní myšlenky z jejího vystoupení


Tony Blair minulý pátek ve Varšavě poznamenal, že někteří britští euroskeptici mají tendenci se ptát proč se vlastně připojovat k Evropě a co vlastně dobrého z EU vzešlo v posledních 50-ti letech. Řekl také, že tyto otázky jsou zvláštní, protože odpověď je nasnadě, je to mír a bezpečnost. V EU existuje největší hospodářský jednotný trh na světě. Ten pomohl rozvoji podnikání, nárůstu pracovních míst, hospodářského růstu a životní úrovně v Británii a v dalších členských státech. Když se podíváte na země jako jsou Irsko, Španělsko, Řecko nebo Portugalsko tak vidíte, že se z nich za posledních 20 let staly prosperující ekonomiky a to by mělo být povzbuzením pro českou republiku a ostatní kandidátské státy

Do EU jde 60% britského obchodu a 3 mil. britských pracovních míst na ní závisí.

Za 50 let se svět změnil k nepoznání. Dnes naší hlavní starostní není jak zabránit válce v Evropě, nebo jak zajistit dostatečnou produkci potravin. Nyní musíme čelit některým společným hrozbám které se týkají naší bezpečnosti, ekologické a ekonomické. Evropský projekt samotný má vnitřní problémy, je to apatie, vzdálenost od občanů a nedostatek porozumění tomu, jak Evropská unie funguje. Evropské instituce se tedy musí zaměřit na to, jak tyto hrozby vyřešit.

My věříme, že všechny hlavní evropské instituce jako je parlament, komise a rada musí být posíleny, protože byly původně navrženy pro společenství, které mělo 6 členů a těžko budou fungovat, když těch členů bude 25. Pokud jde o konvent, zde se Británie chce zasazovat o několik zásadních témat.

Nejprve potřebujeme jasně napsanou ústavu, aby byla v jasném jazyce, aby ji naší občané rozuměli. Dále potřebujeme aby se Evropa společně začala zabývat tématy jako je bezpečnost, azylové právo, organizovaný zločin a současně musíme mít na paměti, že jsou to oblasti kde národní parlamenty mají svá práva. Proto navrhujeme, aby byla radikálně posílena zásada subsidiarity, tím, že např. národní parlamenty budou mít právo být včasně varovány když Evropská komise předloží nějaký legislativní návrh. Tím posílíme roli národních parlamentů a tím přiblížíme občany Evropské unii. Dále potřebujeme silnější a efektivnější radu, bude to instituce která bude nejvíce změněna rozšířením, slabá rada a silná Evropa je evidentně protimluv a proto podporujeme to aby byl stálý předseda Evropské rady a podporujeme to, aby byl ukončen kolotoč rotujících šestiměsíčních předsednictví EU.

Lisabonský summit přijal desetiletý program hospodářských a sociálních reforem, což byla iniciativa Tonyho Blaira a španělského předsedy vlády Aznara. Nicméně bylo velmi obtížné implementovat tento program v praxi protože každých 6 měsíců se střídá předsednictví a mimoto eexistují jednotlivé sektorální rady, které mají svá oblíbená témata.

To co nyní probíhá v EU není debata o velkých a malých národech, ale to o tom zda Evropa bude nebo nebude efektivní. Jak řekl Tony Blair ve Varšavě minulý týden "Naše vize Evropy je taková, kde všechny země, malé i velké, staří členové, i noví členové, si jsou rovni" a tak pokračujeme v podpoře určité formy týmového předsednictví EU, což by umožnilo rozdělit předsednictví jednotlivých rad mezi členské státy na dva, tři roky s tím, že předseda Evropské rady by byl permanentní v byl by vybrán předsedy vlád s tím, že v tomto týmu předsedů rad by byla většina zástupců malých zemí protože v nově rozšířené Evropě bude 19 zástupců malých zemí a jen 6 velkých.

Někteří lidé, říkají, že toto je plán spojeného království, jak vyzvednout úlohu rady na úkor Evropské komise, tak tomu však není, jejich úlohy jsou odlišné a obě musí dobře fungovat, by EU byla efektivní. Pokud jde o rozšíření, ekonomickou modernizaci a společnou zemědělskou politiku Evropská komise zde byla silnou progresivní silou

Autorita evropské komise musí být posílena, abychom zajistili, že pravidla, která platí v Evropě byla dodržována a pokud dojde k porušení zákona bude rychle zjednána náprava.


Pokud jde o další myšlenky, které byly navrženy v konventu, britské stanovisko je následující

Existuje návrh na zřízení tzv. kongresu evropských národů, který by sdružoval poslance evropského parlamentu a poslance národních parlamentů. Takovýto kongres by mohl mít určité výhody, nicméně museli bychom zajistit, aby tento kongres měl nějaký význam, abychom pouze neplýtvali našimi a vašimi penězi bez toho aby vznikl nějaký smysluplný celek

Dále, nejsme přesvědčení o tom, aby vznikla nějaká legislativní rada kde by permanentně seděl trvale ministr za všechny členské vlády, myslíme si, že pokud jde o prosazování a formulování politiky v Buselu, tak ti ministři by měli být také spojeni se svou domácí politickou scénou, protože ministři by měli tu politiku bránit nejen v Bruselu ale také doma na domácí politické scéně. Jinak by to vedlo k odcizení od své domácí scény a také by se mohl stát mocnou a nekontrolovatelnou osobností v Bruselu

Také jsme přesvědčeni, že Evropa potřebuje více hlasování kvalifikovanou většinou, jinak přestane EU fungovat. Také si myslíme, že některé oblasti jako jsou obchod s drogami, asyl a imigrace by měly být zahrnuty do komunitárního práva v rámci pilíře spravedlnosti a práva, protože toto si státy nejsou schopny zajistit samy.

V konventu v současné době vítězí argument proti evropskému superstátu, ten spočívá v tom, že zahraniční a bezpečnostní obraná politika musí být formulovaná vládami a musí být předmětem jednohlasnosti v EU, to je hlavní britská zásada které se držíme a kterou prosazujeme. Dále, daňové sazby, které by měly zůstat výhradním právem národních parlamentů, stejně tak jako změny smluv, ty by měly být přijímány jednohlasně.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika a evropská bezpečnostní a obranná politika.

Británie byla vždy pro velmi silnou a efektivní společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která by byla podpořena vojenskou silou. Krize kolem Iráku upozornila všechny na to, že to jsou většinou národní zájmy, které rozhodují v zahraniční politice. Pro Británii, stejně jako pro další členské státy vyvstanou v budoucnosti témata, kdy se národní zájem nebude shodovat s národním zájmem ostatních členů. Vyhrazujeme si proto právo jednat na základě naší vlastní iniciativy, tak jako jsme to učinili v Siera Leone a jako Francie na Pobřezí slonoviny. Můžeme hledat podporu a pomoc od ostatních členů ale nemůžeme vždy očekávat, že bude existovat dostatečný sdílený zájem. To by však EU nemělo odstrašovat od společného jednání v oblastech, kde společný zájem máme.

Považujeme za úspěch zřízení úřadu zmocněnce pro zahraniční politiku. Tento zmocněnec se soustředil na několik témat, kde má EU má kolektivní vliv. To platí zejména pro Balkán, kde EU pomáhala při obnově území devastovaných válkami. Proto Spojené království podporuje kroky v konventu jak posílit a zpřehlednit evropskou zahraniční politiku.

Jedním ze způsobů jak to vyřešit by bylo sloučit úřad Vysokého zmocněnce pro zahraniční politku (Solana) s úřadem komisaře pro externí politiku (Patten). Nejsme si však jisti a Vysoký zmocněnec s námi souhlasí, zda by byl schopen takovou funkci zvládnout. Podporujeme dále to, aby tato osobnost by byla vybrána radou a ne evropskou komisí.

EU se také musí sama sebe ptát zda je výkonná, zde máme na mysli Kosovo a situaci v Iráku. Po zkušenostech s Kosovem jsme zjistili, že jsme zde velmi závislí na Spojených státech. To zvýraznilo také dojem, že mezi Spojenými státy a Evropskou unií je velký rozdíl ve vojenských schopnostech. To je také jeden z důvodů proč Spojené království podporovalo posílení bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie, aby tato rovnováha byla napravena. Domníváme se, že by to posílilo vážnost hlasu EU ve světě. EU bude muset ukázat, že je vážným hráčem na evropském poli.
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)