Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Jinýma očima - aktuální
 
Africký marast (30.9.2006)

Afrika, zvláště pak subsaharská Afrika, se hluboce, bolestivě liší od zázraku východní Asie. V jižní Africe nalezneme většinu zemí, jejichž HDP na obyvatele je dnes nižší, než jaký byl v polovině 60. let 20. století. Najdeme tu nejvyšší koncentraci chudoby, nemocí, podvýživy, negramotnosti a dětské práce na světě. Za posledních 30 let si tento kontinent zvykl místo na růst a prosperitu, které zavládly ve většině zbývajícího světa, na klesající životní úroveň a rostoucí bídu.

Za jednu z příčin tohoto jevu lze označit některé přírodní faktory. V tropickém klimatu se daří infekcím způsobovaným parazity. Půda je tu méně úrodná a k přírodním katastrofám dochází častěji než v Evropě. Jedna třetina populace žije ve státech, které nemají přístup k moři, a má tak značně ztíženou možnost napojení se na mezinárodní trhy a obchodní toky.

Na světě však existuje mnoho oblastí, proti kterým stála příroda i kultura, a přesto dokázaly, aby se jim dařilo daleko lépe než Africe. Dokonce i jevy jako válka či hladomor mají své politické příčiny. Hladomor nikdy nezasáhl žádnou demokratickou zemi a je pravidlem, že tyto země proti sobě nevedou ani války. Z toho vyplývá, že

tím, co ve velké míře určuje vyhlídky země na prosperitu, jsou její instituce a politika. Afrika je ve srovnání s ostatními kontinenty bohužel známá daleko vyšším stupněm politického útlaku, korupcí, státem řízenou ekonomikou a protekcionismem. Africké země po svých kolonizátorech zdědily hierarchickou a represivní politickou strukturu. Začaly ji používat k útisku etnických skupin, venkovských oblastí, k omezování podnikání a porušování základních lidských práv.

Afričtí vůdcové se snaží uniknout politikám starých kolonizačních mocností a neriskovat, aby se na svých evropských exvladařích stali ekonomicky závislí. Proto se prostřednictvím drakonických celních bariér, znárodňování a přísné kontroly průmyslu pokouší vybudovat soběstačné ekonomiky. Africkým ekonomikám vládnou regulace cen a devizové kontroly. Veřejné výdaje se utrhly ze řetězu. Elity ve městech systematicky vykořisťují venkov. Namísto fungujících trhů země vytvořily nákupní monopoly, které vyplácí nízké ceny. Byla zavedena státní distribuce potravin. Vláda touto cestou zkonfiskovala veškerý zemědělský přebytek, zbídačila zemědělce a účinně zabránila obchodu. Výroba poklesla a zemědělci se začali uchylovat na neoficiální trh. Plány zemi industrializovat se zkomplikovaly. Během 70. let 20. století, kdy nastal pokles ekonomiky, se společnost ocitla v ohrožení. Mnoho afrických států se pokusilo vymanit z krize pomocí výpůjček. Jejich ekonomiky však do poloviny 80. let zcela zkolabovaly. Existující struktury se rozpadly, lidé trpěli hladem, chyběly léky. Stroje přestávaly fungovat, jakmile bylo potřeba dokoupit náhradní díly nebo když došly baterie a nebylo možné je vyměnit. Od té doby se sice pokles zastavil, ale dosud jej nenahradil obrat k lepšímu. HDP celé jižní Afriky dohromady se mezi lety 1990 a 1998 snížil o 0,6 procent.

Za příčinou afrického hladu a utrpení nelze hledat sucho a poušť, ale politiky, kteří bez přestání ničili potenciál těchto zemí. Namísto, aby se tyto země staly „závislé" na obchodu, se staly závislými na rozvojové pomoci. Do subsaharské Afriky se dostalo více rozvojové pomoci než do jakékoli jiné části světa. Některé státy obdržely rozvojovou pomoc ve výši dvojnásobku jejich vlastních příjmů. Avšak namísto aby se peníze dostaly k lidem v nouzi, byly často použité na podporu ničemných režimů, které tamní obyvatelstvo vykořisťovaly. Řada západních dárců prohlásila, že tyto země nejsou na demokracii a práva jednotlivců zralé a že by se měly spolehnout na plánovanou ekonomiku a snižování závislosti na obchodu. Následky uposlechnutí jejich rad na sebe nenechaly dlouho čekat. Došlo k zadušení podnikatelského potenciálu a zatímco v 60. letech 20. století se v Africe odehrávalo 5 procent světového obchodu, dnes je to jen 1 procento.

Afriku poškodili dlouho žijící vůdci jako Mugabe v Zimbabwe, Moi v Keni a Mobutu v Zairuý kteří zůstávali u mocí, podporováni rozvojovou pomocí ze Západu. Africký ekonom George Ayittey označil mnohé z těchto vlád za „vlády upíru". Charakterizuje je veřejný sektor, jenž se nezajímá o podporu tvořivosti a růst a jenž používá výplody společnosti na vylepšení vlastního hnízdečka. Chování takových vlád se příliš neliší od vojenské okupace. Vyvlastňování a masivní zpronevěra vládních financí byly časté cesty, jak se vládci a jejich nejbližší spřízněnci dostávali k majetku. O Mobutoví se ví, že nahromadil majetek ve výši kolem 4 miliard dolarů, zatímco jeho země stále více strádala.

Kdo věří, že hierarchie je synonymem efektivnosti, ten by se měl blíže podívat na africké země. V jejich veřejném sektoru vládne chaos. Byrokracie často ignoruje běžné postupy. Úředníci nedbají pokynů svých nadřízených a nezřídka udělají přesný opak toho, co praví příkaz shora. Soudy, jež jsou jen málokdy nestranné, nevynucují smlouvy a nechrání majetková práva. Korupce se rozmohla do neuvěřitelných rozměrů a zachvátila celé státy. Úředníci požadují úplatky za jednoduché úkony umožňující lidem pracovat a obchodovat. Tím se stává stále obtížnější podnikat, především pro chudé lidi. Politická rozhodnutí často vychází z přátelských či příbuzenských vazeb, bez jakéhokoli ohledu na podstatu věci. Svévole vlád a korupce odradily podnikání a mnohé země jsou ponechány bez přísunu zahraničních investic. Stoupenci protiglobalizačního hnutí mají pravdu, když říkají, že Afrika byla opomíjená. Důvodem však bylo, že se africké země globalizaci snažily uniknout. Namísto toho se podrobily socialismu, vládě gangsterů a protekcionismu. Globalizace neměla pro africké národy o nic větší význam, než že jejich vůdci nyní odlétali na konference do jiných zemí.

V posledních letech dokázaly některé africké státy vyrovnat své národní rozpočty. Jde však jen o okrajovou změnu. Jako daleko obtížnější se ukázalo dát se do boje se silnými zájmovými skupinami, podniknout významné kroky proti korupci, zmenšit státní aparát a otevřít ekonomiky konkurenci. Jen v nepatrné většině států na jih od Sahary vládnou relativně demokratické režimy. Místní státy rovněž představují nejméně liberální ekonomiky na světě. Při odhadování míry ekonomické svobody v tomto regionu se kanadský Fraser Institute, aby vůbec mohl vytvořit nějaké měřítko, rozhodl, že musí vynechat země, které jsou zmítané válečnými konflikty. Poté zjistil, že 14 z 20 nejméně svobodných ekonomik se nachází v Africe. Kromě čtyř spadly všechny africké státy, pro něž byla dostupná data, do méně svobodné poloviny ze 123 zkoumaných zemí.


výňatek z knihy Johan Norberg: Globalizace, Alfa publishing a Liberální institut 2006

 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
:: aktuální
    : Zelení za jadernou energii (4.8.2007)
    : Klimatické změny - Fraser Institute - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Klimatické změny - IPCC 2007 - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Sternova zpráva (30.10.2006)
    : Odpověď britské vlády na druhou zprávu Hospodářského výboru Horní komory (20.12.2005)
    : Stanovisko ekonomického výboru horní komory britského parlamentu ke klimatickým změnám a ke zjištěním IPCC - shrnutí (6.7.2005)
    : Globální oteplování - shoda odborníků
    : Globální oteplování - Nárůst teploty a historické záznamy
    : Globální oteplování - vliv CO2
    : Globální oteplování - nárůst teplot a satelitní záznamy
    : Globální oteplování - vliv sluneční aktivity
    : Africký marast (30.9.2006)
    : Odpovědi na aktuální otázky - daně, rovná dávka, nezaměstnanost (14.5.2005)
    : Co se stalo na kongresu ODS (4.12.2004)
    : Omyl „trvale udržitelného rozvoje“ (6.9.2004)
    : Dr. Hák a přelaskavá Evropa (29.5.2004)
    : Nekritická očekávání spojená se vstupem do EU (30.4.2004)
    : Irsko – keltský tygr vs český lev (22.4.2004)
    : Mýty o nezaměstnanosti (10.2.2004)
    : Rovná daň (17.12.2003)
    : Evropa stará a stárnoucí (15.5.2003)
    : Drahé levné bydlení (3.5.2003)
    : Opožděná reforma Evropy (24.4.2003)
    : Virtuální daňová reforma (8.2.2003)
    : Válka v Iráku? (28.1.2003)
    : propast produktivity (25.6.2002)
    : Noví Jánošíci: chudým brát a bohatým dávat (23.7.2002)
    : legalizace marihuany?
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)