Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Jinýma očima - aktuální
 
Nekritická očekávání spojená se vstupem do EU (30.4.2004)

Kladná a někdy nekritická očekávání spojená se vstupem do EU může rychle vystřídat nepříjemné vystřízlivění.

Při hodnocení příležitostí a rizik spojených se vstupem do EU často mluvíme jen o plných "měšcích peněz" plynoucích z EU. Ano, "peníze potečou", ale vstup bude také něco stát. Mnohé nesprávné závěry mohou mít dramatické následky pro velkou část českého hospodářství, mohou vést k celkově negativní finanční bilanci vstupu a odsoudit české hospodářství do role poraženého. Místo očekávaných poměrů na úrovni západních spolkových zemí mnohé postihne spíše úděl dřívějších východoněmeckých podniků.

Omyl první: konkurenceschopnost. Tvrzení, že české hospodářství je mezinárodně konkurenceschopné, je pravdivé jen částečně. Týká se totiž pouze určité skupiny podniků. Zhruba 60 % exportu jde na vrub pouze 200 podniků, přičemž většina z nich má zahraniční vlastníky. Větší část průmyslu k exportu nepřispívá a přežívá pouze díky různým ochranářským opatřením (např. podhodnocení měny). Téměř polovina podniků podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu hospodařila v roce 2001 se ztrátou, nebo s takovým zhodnocením kapitálu, které nepokrylo ani celkové kapitálové náklady ve smyslu hodnotového hospodaření.

Navíc vstup do Unie povede vzhledem k novým normám a předpisům k dalšímu zvýšení nákladů. Tento růst může způsobit, že nejdůležitější výhoda českého hospodářství - totiž nízké náklady - bude vážně ohrožena, nebo v některých případech zcela vymazána. Mnohým podnikům chybějí peníze na racionalizační investice, které zvýší produktivitu, a tím zabrání růstu nákladů. Uniknout tlaku v oblasti nákladů výrobou produktů s vyšší hodnotou, resp. cenou je možné jen dosažením dostatečné konkurenceschopnosti v oblasti výzkumu a vývoje, logistiky, technologického vybavení atd. - a to se zdaří jen některým.

V podnicích, které jsou již dnes ztrátové nebo nemají dostačující marže, je zaměstnáno okolo 50 % pracovní síly. Pracovní místa v nich jsou značně ohrožena, neboť tyto podniky jsou potenciálním zdrojem platební neschopnosti a nezaměstnanosti.

Omyl druhý: růst mezd a cen. Nízké ceny, mzdy a jednotkové náklady (v porovnání s Německem na úrovni 40-50 %) lehce vedou k představě, že je zde velký prostor pro růst cen a mezd. Tato argumentace má ale zásadní slabinu. Přehlíží totiž, že český průmysl se svou nízkou až střední úrovní technologie a investic nesoutěží s výrobou z Německa či USA, ale se zeměmi s ještě daleko nižšími mzdami, jako jsou Rusko, Mexiko nebo Čína. Západoevropští odběratelé českých produktů v posledních letech nákupní činnost zprofesionalizovali a otevřeli ji mezinárodní konkurenci (nakupují v zahraničí v daleko větší míře). Učinili tak především proto, že se v posledních 20 letech celosvětově ohromně zvýšily možnosti výroby vyžadující střední úroveň technologie, a to rychleji než poptávka po těchto produktech. Z toho vzešlý celosvětový boj o tyto zakázky a zákazníky bude pokračovat. I tento faktor omezí růst našich mezd po vstupu do EU.

Omyl třetí: porovnání zemí. Oblíbené srovnání s vývojem ve Španělsku nebo Portugalsku po jejich vstupu do EU je zavádějící. Přehlíží totiž zcela jinou výchozí situaci těchto zemí - hospodářskou i politickou. Následky Frankova režimu byly pro španělské hospodářství a společnost odlišné od následků komunismu, např. zůstalo zachováno soukromé vlastnictví. Odlišná byla i motivace zahraničních investorů. Ve Španělsku nebo Portugalsku si museli budovat pozice teprve po vstupu země do EU. V České republice byli a jsou aktivní již řadu let před vstupem. V Irsku hrály hlavní, ne-li rozhodující roli nízké daňové sazby a přirozené jazykové vybavení obyvatelstva. Země přistupující do EU v minulosti byly "objevovány" teprve po vstupu, Česká republika již "objevena" je.

Omyl čtvrtý: odbourávání obchodních bariér. Budou dále odbourávány mezinárodní obchodní bariéry (mnohé z nich jsou v řadě odvětví postupně odstraňovány již před vstupem) jako cla. Hlavní překážkou je ale dnes vedle technologie přístup k distribučním kanálům, marketing a branding. Na tom sotva co změní vstup do EU a další odstraňování obchodních bariér. Nedůvěra spotřebitelů a obchodních sítí zůstane. Argument, že Made in Europe se bude "prodávat" lépe než Made in Czech Republic platí možná v Albánii, určitě ne na hlavních evropských trzích nebo v USA. Rovněž se projeví to, že českým podnikům chybí potřebná infrastruktura, jako např. zahraniční servisní organizace, které jsou základním předpokladem pro úspěšné obsloužení evropských trhů. Jejich budování je nákladné a zdlouhavé, a tak nutně zůstane řada nových příležitostí zcela nevyužita.

Kromě toho nejen EU se otevře pro výrobky z České republiky, ale i Česká republika se otevře pro výrobky zahraniční. Německo, velký zastánce evropského rozšíření, nezatajuje, že to je z hospodářských důvodů, neboť v tom vidí významný trh pro německé výrobky. Mnohé napovídá, že zahraniční společnosti z EU budou spíše schopny využít svých technologických a velikostních výhod v České republice než české podniky svých výhod v EU. Lze očekávat, že některé české podniky sice získají další tržní podíly v západní Evropě, ale zároveň doma ztratí pozice v náročnějších segmentech. Nakonec sice budou mít stejný podíl na evropském trhu, ale s podstatně vyššími náklady a nižšími maržemi.

Leccos připomíná znovusjednocení Německa, a tedy vstup NDR do EU a s tím spojené katastrofálně chybné hodnocení důsledků. Místo růstu a "vzkvétajících zemí průmyslu", jak všichni svorně předpovídali, jsou naopak východní spolkové země téměř bez průmyslu, nezaměstnanost je v některých regionech u hranice 30 %, nejvíce kvalifikovaná pracovní síla odešla na Západ a každé třetí euro zde utracené nebylo vyděláno zde, nýbrž pochází ze západních zemí. Což odpovídá sumě, která přesahuje hrubý domácí produkt České republiky.

Samozřejmě - ČR není dřívější NDR, oba případy jsou jen částečně srovnatelné. Nikdo by však neměl na nejdražší chybu v hospodářských dějinách zapomínat, ale naopak se snažit se z ní poučit.

Velkou část českého hospodářství ohrožuje i přes značné úspěchy stále ještě trojnásobná krize: strukturální krize, nákladová krize a inovační krize (resp. slabiny).

Aby se pozitivní prognózy připojení do EU alespoň částečně naplnily, je nutné značné úsilí a pečlivá a důsledná příprava po všech stránkách. Jinak se pro mnohé podniky bude opakovat historie dřívějších východoněmeckých podniků - i když odstíněna a změkčena vlastní měnou. Pro ně nebude v EU místo.

Upozornit na číhající rizika neznamená vystupovat proti vstupu ČR do EU nebo tento akt zpochybňovat. Znalost problému je ale tím prvním krokem na cestě k jejich překonání.

R. Pernický, A. Hýbner. Ekonom 20.3.2003
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
:: aktuální
    : Zelení za jadernou energii (4.8.2007)
    : Klimatické změny - Fraser Institute - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Klimatické změny - IPCC 2007 - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Sternova zpráva (30.10.2006)
    : Odpověď britské vlády na druhou zprávu Hospodářského výboru Horní komory (20.12.2005)
    : Stanovisko ekonomického výboru horní komory britského parlamentu ke klimatickým změnám a ke zjištěním IPCC - shrnutí (6.7.2005)
    : Globální oteplování - shoda odborníků
    : Globální oteplování - Nárůst teploty a historické záznamy
    : Globální oteplování - vliv CO2
    : Globální oteplování - nárůst teplot a satelitní záznamy
    : Globální oteplování - vliv sluneční aktivity
    : Africký marast (30.9.2006)
    : Odpovědi na aktuální otázky - daně, rovná dávka, nezaměstnanost (14.5.2005)
    : Co se stalo na kongresu ODS (4.12.2004)
    : Omyl „trvale udržitelného rozvoje“ (6.9.2004)
    : Dr. Hák a přelaskavá Evropa (29.5.2004)
    : Nekritická očekávání spojená se vstupem do EU (30.4.2004)
    : Irsko – keltský tygr vs český lev (22.4.2004)
    : Mýty o nezaměstnanosti (10.2.2004)
    : Rovná daň (17.12.2003)
    : Evropa stará a stárnoucí (15.5.2003)
    : Drahé levné bydlení (3.5.2003)
    : Opožděná reforma Evropy (24.4.2003)
    : Virtuální daňová reforma (8.2.2003)
    : Válka v Iráku? (28.1.2003)
    : propast produktivity (25.6.2002)
    : Noví Jánošíci: chudým brát a bohatým dávat (23.7.2002)
    : legalizace marihuany?
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)