Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Jinýma očima - aktuální
 
Drahé levné bydlení (3.5.2003)

Lubomír Lízal

Parlament poslal do druhého čtení vládní návrh zákona o nájemném bydlení. Ne že bychom nějakou zákonnou normu o nájemném bydlení nepotřebovali, problém je však v tom, že se věnuje hlavně zakonzervování bolševického stavu, a není divu, že byla KSČM pro. Ačkoliv byl princip regulace nájemného zpochybněn Ústavním soudem samým, hlavní politická debata se vedla o tom, zda regulované nájmy porostou o deset, či patnáct procent ročně a z jakého základu se bude vypočítávat přiměřené nájemné.

Regulace nájmů a náklady na bydlení ve světě

"Regulovat nájmy je potřeba, protože je nedostatek bytů, a až jich bude více, regulaci zrušíme." Ovšem podle této logiky je stejně rigidní stav též v USA - Česká republika má shodně s USA 424 bytových jednotek na tisíc obyvatel. Mnohem tužší regulaci praktikuje Velká Británie s "pouhými" 417 byty na tisíc obyvatel. Naopak Německo s 452 byty již téměř nereguluje a vysněný volný trh existuje ve Francii s 491 (!) byty na tisíc obyvatel. Skutečnost překvapivě této logice neodpovídá, svět se asi neřídí politickými úvahami našeho parlamentu. Ještě paradoxnější obrázek poskytuje mezinárodní srovnání výdajů domácností, které pracuje s místními cenami i výdělky, a značně tak eliminuje rozdíly způsobené vyspělostí ekonomiky. Zatímco v ČR činí čisté nájemné pouhých 3,4 procenta peněžních vydání domácností zaměstnanců, ve světě - včetně zemí s regulovanými nájmy - je situace značně odlišná. Například v USA představuje podíl výdajů na čisté nájemné 19,5 procenta, v Británii 17 procent, obdobně ve Francii. Pokud srovnáme celkové výdaje na bydlení a chod domácnosti (včetně vybavení domácností, služeb a energií), představuje tato částka 23,1 procenta vydání českých domácností. Ve všech jmenovaných zemích se podíl nákladů na bydlení ve spotřebních výdajích u typické domácnosti pohybuje od 30 do 34 procent, a to bez ohledu na to, zda je nájemné bydlení regulováno, či nikoliv. Z uvedeného srovnání je naprosto zřejmé, že českým problémem není nedostatek bytů, ale naprosto nevhodný způsob regulace, který neuvěřitelným způsobem deformuje relativní ceny zboží a služeb. Podíl nájemného na českém rodinném rozpočtu je srovnatelný s vydáním na cigarety a alkohol (3 procenta) nebo na telekomunikace (4 procenta) či restaurace (4,6 procenta). Je to méně než polovina toho, co zaplatíme za zábavu (9 procent) nebo odívání a obuv (8 procent). V ostatních evropských zemích i zámoří je struktura vydání domácností podobná - až na to nájemné, za které se vždy utratí několikanásobek uvedených příkladů. Takže pokud budeme předpokládat, že Češi nejsou Marťany, kteří mají naprosto odlišné potřeby od zbytku lidí ve vyspělém světě, je u nás buď neuvěřitelně levné nájemné, nebo je všechno ostatní zboží a služby drasticky předražené. Není tedy proto potřeba všechny ostatní ceny také regulovat?

Na vině je deformovaný trh

Již 15 let přetrvává neochota situaci řešit. Je s podivem, že ačkoliv nájemní bydlení představuje menšinový způsob obstarání si bydlení (31 procent) a rozdíl mezi regulovaným a tržním nájmem je zásadní pouze v Praze a v některých krajských městech, jsou společenské náklady konzervace neudržitelného velmi vysoké. Tržní nájemné, které existuje pouze v desetině nájemních bytů, je důsledkem regulace. Jedná se tedy o předražené zboží, jehož nedostatek je uměle způsoben státním zásahem. Deformované ceny na regulovaném trhu vedou k problémům, které známe z dob centrálního plánování - nedostatek, úplatky, křečkování do zásoby a nejistota skokových změn na trhu s vysokým rizikem pro investory (kteří příplatek za riziko přenesou zpět na zákazníky). Logika ochránců současného stavu (až bude všeho dost, přestaneme regulovat a nastane láce v české kotlině) nápadně připomíná obhajobu britských dovozních bavlněných monopolů, s kterou bojoval již například ekonom a filozof John Stuart Mill (1806 - 1873) ve svých Základech ekonomie. Jelikož regulovaný nájem představuje formu značného nepeněžního příjmu, téměř nikdo se takového bytu nevzdá. To představuje nepřekonatelnou bariéru mobility pracovní síly a vede ke vzniku regionů s vysokou nezaměstnaností, a tedy dalších nároků na příspěvky ze státního rozpočetu. Mimochodem, podle českých předpisů nepeněžní plnění též podléhají dani z příjmu. Rozdíl mezi regulovaným a volným nájemným by tedy měl být zdaněný. Pochybuji ovšem, že je někdo tak poctivý. Stát tak dvojnásob trestá ty, kteří si pořídí bydlení za své. Zákon, který by jasně a rovně definoval práva a povinnosti nájemníků a pronajímatelů, vznik a zánik smluvního vztahu, lhůty pro podání výpovědi, možnosti změny nájemního vztahu, tedy vše, co lze označit za právní rámec funkčního trhu, je rozhodně potřeba. Avšak předpis, který konzervuje základní problém, je k ničemu.


Autor je ředitelem pro výzkum, při CERGE-EI
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
:: aktuální
    : Zelení za jadernou energii (4.8.2007)
    : Klimatické změny - Fraser Institute - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Klimatické změny - IPCC 2007 - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Sternova zpráva (30.10.2006)
    : Odpověď britské vlády na druhou zprávu Hospodářského výboru Horní komory (20.12.2005)
    : Stanovisko ekonomického výboru horní komory britského parlamentu ke klimatickým změnám a ke zjištěním IPCC - shrnutí (6.7.2005)
    : Globální oteplování - shoda odborníků
    : Globální oteplování - Nárůst teploty a historické záznamy
    : Globální oteplování - vliv CO2
    : Globální oteplování - nárůst teplot a satelitní záznamy
    : Globální oteplování - vliv sluneční aktivity
    : Africký marast (30.9.2006)
    : Odpovědi na aktuální otázky - daně, rovná dávka, nezaměstnanost (14.5.2005)
    : Co se stalo na kongresu ODS (4.12.2004)
    : Omyl „trvale udržitelného rozvoje“ (6.9.2004)
    : Dr. Hák a přelaskavá Evropa (29.5.2004)
    : Nekritická očekávání spojená se vstupem do EU (30.4.2004)
    : Irsko – keltský tygr vs český lev (22.4.2004)
    : Mýty o nezaměstnanosti (10.2.2004)
    : Rovná daň (17.12.2003)
    : Evropa stará a stárnoucí (15.5.2003)
    : Drahé levné bydlení (3.5.2003)
    : Opožděná reforma Evropy (24.4.2003)
    : Virtuální daňová reforma (8.2.2003)
    : Válka v Iráku? (28.1.2003)
    : propast produktivity (25.6.2002)
    : Noví Jánošíci: chudým brát a bohatým dávat (23.7.2002)
    : legalizace marihuany?
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)