Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
Jinýma očima - aktuální
 
Evropa stará a stárnoucí (15.5.2003)

Alberto Alesina a Francesco Giavazzi

Když americký ministr obrany Donald Rumsfeld nedávno hovořil o ,,staré Evropě," měl pravdu, ovšem nikoliv tak, jak zamýšlel. Evropa je skutečně stará - a nadále stárne. Na celém kontinentu jsou děti stále vzácnější. Míra porodnosti (počet dětí na jednu ženu v celé populaci) klesla v Německu a Itálii na 1,2%. Ve Spanělsku je číslo ještě nižší - dosahuje tu evropského dna. Spanělsko je stále mladou společností, bezdětná společnost je ovšem odsouzena k zániku.
Naproti tomu míra porodnosti v USA je 2,4 a v Británii 2,1. Tyto rozdíly jsou pozoruhodné, obzvláště uvážíme-li, že americké i britské programy mateřských dovolených oplývají štědrostí mnohem méně než v kontinentální Evropě. Francie na kontinentu vyčnívá se svou mírou porodnosti na úrovni 1,8. Jde nejspíše o výsledek dlouholeté velkorysosti daňové politiky vůči velkým rodinám.


Migrace je také významným vysvětlením těchto rozdílů. Vyšší míra porodnosti v USA, Británii a Francii odráží velký počet přistěhovaleckých rodin v těchto zemích. Míra porodnosti je mezi imigranty obvykle vyšší než v rodinách rodilých Evropanů a Severoameričanů. Rostoucí počet přistěhovaleckých pracovníků ovšem nemusí míru porodnosti zvyšovat. Například v Německu žije četná populace gastarbeitrů, ale jen málo se jich tu usadí s rodinami - většina nechává své děti v rodné zemi.

Stárnoucí populace je jedním z důvodů špatné ekonomické výkonnosti Evropy. Starší lidé nepracují a stále menší část populace (mizející mladí) je zajišťuje z daní. To následně vede k tomu, že vyšší daně potřebné na zajištění starších občanů berou mladším chuť pracovat a vytváří se bludný kruh: stále se zvyšuje zdanění mizející pracovní síly, snižuje se míra růstu a je stále méně zdrojů na zajištění těch, kdo odcházejí do důchodu v šedesáti a žijí ještě po devadesátce.

Dopady částečně vyvažuje fakt, že rodí-li se méně dětí, do pracovního poměru vstupuje více žen. Potom ovšem tyto ženy také odcházejí do starobního důchodu (často v ještě nižším věku než muži) a rozšiřují řady ,,nezajištěné" armády penzistů. Porovnejme to se situací v USA, kde se i přes vyšší míru porodnosti podíl žen na trhu práce také zvyšuje. Je skutečností, že procento pracujících žen je v USA vyšší než v Evropské unii (70% oproti 60%).
Míra spořivosti mezi staršími občany Evropy naznačuje, že se obávají klesajícího počtu pracujících, které lze zdanit s ohledem na jejich zajištění. Pohlédněme do Německa. Každá učebnice ekonomie vám řekne (známý model ,,životního cyklu"), že mladí šetří do penze a staří utrácejí, co našetřili. V Německu z podkladů ovšem plyne matoucí fakt: starší lidé šetří až do vysokého věku. Utrácejí mladí. Ještě více než míra spořivosti starších lidí překvapuje její vývoj v čase. Nedávné německé průzkumy zaznamenaly její drobný nárůst.
Proč by starší lidé měli šetřit? Nejpřijatelnějším vysvětlením je, že si dnes mnozí uvědomují, že budou žít déle, než se domnívali - často stráví třetinu života v penzi - a že by už stát dál nemusel plnit své sliby. Platební neschopnost je u penzí nepravděpodobná, i když ne nemožná. Pravděpodobnější ale je u poskytování zdravotnických služeb, jež jsou pro starší občany službami vůbec nejdůležitějšími. Kdo si uvědomuje, že bude zřejmě žít téměř do devadesáti nebo i déle, a zároveň vidí, že kvalita státního zdravotnictví upadá, šetří, aby se o sebe dokázal postarat.

Proč tedy mají Evropané stále méně dětí? Vždyť množství volného času, jehož se i těm, kdo mají práci, dostává stále více, nabízí dostatek možností vychovávat děti. Pracovní doba v Evropě celkově poklesla z 1713 hodin ročně v roce 1980 na dnešních asi 1576 hodin, přičemž právě Němci tráví v práci nejméně času. Jedno z častých vysvětlení poukazuje na to, že se matkám s dětmi nedostává podpory, například veřejné péče o děti. Proč je potom ale porodnost v Americe vyšší než v mnohých zemích Evropy, jejichž státní podpora žen, jimž se narodí dítě, je mnohem rozsáhlejší?
Vysoké náklady na bydlení a nedostatky na trhu s úvěry jsou pravděpodobnějšími důvody klesající míry porodnosti v Evropě. Pro mladý pár je mnohem snazší si v USA půjčit peníze a koupit dům. Trh s pronájmy je v USA také pružnější než v Evropě. Takže se zdá, že vzniká další začarovaný kruh: vysoké daně odrazují od práce, a protože vzniká méně pracovních příležitostí, porodnost klesá. Je-li ale méně dětí, musí být vyšší daně, abychom zajistili houstnoucí zástupy penzistů.


Günter Grass nazval jeden ze svých románů ,,Narození z hlavy aneb Němci vymírají." Nemohl vědět, jak pravdivá jeho představa bude po pouhých třech desítkách let.


Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě. Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Univerzitě Bocconi v Miláně a členem Skupiny ekonomických poradců předsedy Evropské komise.
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
:: aktuální
    : Zelení za jadernou energii (4.8.2007)
    : Klimatické změny - Fraser Institute - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Klimatické změny - IPCC 2007 - Shrnutí pro zákonodárce (únor 2007)
    : Sternova zpráva (30.10.2006)
    : Odpověď britské vlády na druhou zprávu Hospodářského výboru Horní komory (20.12.2005)
    : Stanovisko ekonomického výboru horní komory britského parlamentu ke klimatickým změnám a ke zjištěním IPCC - shrnutí (6.7.2005)
    : Globální oteplování - shoda odborníků
    : Globální oteplování - Nárůst teploty a historické záznamy
    : Globální oteplování - vliv CO2
    : Globální oteplování - nárůst teplot a satelitní záznamy
    : Globální oteplování - vliv sluneční aktivity
    : Africký marast (30.9.2006)
    : Odpovědi na aktuální otázky - daně, rovná dávka, nezaměstnanost (14.5.2005)
    : Co se stalo na kongresu ODS (4.12.2004)
    : Omyl „trvale udržitelného rozvoje“ (6.9.2004)
    : Dr. Hák a přelaskavá Evropa (29.5.2004)
    : Nekritická očekávání spojená se vstupem do EU (30.4.2004)
    : Irsko – keltský tygr vs český lev (22.4.2004)
    : Mýty o nezaměstnanosti (10.2.2004)
    : Rovná daň (17.12.2003)
    : Evropa stará a stárnoucí (15.5.2003)
    : Drahé levné bydlení (3.5.2003)
    : Opožděná reforma Evropy (24.4.2003)
    : Virtuální daňová reforma (8.2.2003)
    : Válka v Iráku? (28.1.2003)
    : propast produktivity (25.6.2002)
    : Noví Jánošíci: chudým brát a bohatým dávat (23.7.2002)
    : legalizace marihuany?
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)