Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (47584)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (45985)(24%)
Asi nepůjdu volit (46842)(25%)
Určitě nepůjdu volit (45999)(24%)
 
 
 
Plnění vlastního programu
7.1.2008

V 2002, tj. v roce voleb do Senátu jsem z širšího portfolia preferencí (viz základní programové body a priority) vytipoval několik nejzávažnějších oblastí, kterým jsem se po zvolení věnoval. Byla to problematika bydlení, důchodová reforma, reforma financí a evropské záležitosti. Co jsem v jednotlivých oblastech učinil a co se v nich událo je uvedeno pod následujícími odkazy.


Dostupné bydlení
pro podrobnosti klikněte na titulek


Zde byla hlavním příspěvkem Koncepce rozhýbání trhu s byty, která byla publikována i na jiných webech, prezentována na kompetenčním týmu ODS a na různých seminářích a ve sbornících. Současně jsem vytvořil podrobný popis Řešení problematiky nájemního bydlení, (tj. popis detailních změn v jednotlivých legislativních oblastech upravujících bydlení). Rovněž jsem se podílel na změně zákona o jednostranném zvýšení nájemného, který byl navržen socialisty a to jako důsledek našeho vstupu do EU a nutnosti podřídit se lidskoprávnímu standardu platnému v Evropě (a který lze vymáhat u Evropského soudu pro lidská práva). Změna, kterou jsem prosadil spočívala v odstranění možnosti následené regulace nájmů, které jsou nyní sjednávány zcela volně a dále odstranila problém s definicí místně obvyklého nájemného (vzhledem k historické deformaci cen nájmů by bylo prakticky nemožné tento systém aplikovat, cena bude stanovena jen dohodou).


Penzijní reforma
pro podrobnosti klikněte na titulek


Zde je hlavním příspěvkem koncepce penzijní reformy, tzv. reforma metodou komplementární konverze, která byla původně nastartována v rámci sdružení ISEA K. Havlíčkovou a O. Schneiderem. Dopracována byla již na individuální bázi a s mou podporou a financováním. Jádrem návrhu je postupný, soustavný nárůst váhy fondovým způsobem financovaných důchodů s originálním zapojováním nejprve starších ročníků do systému a s minimálními transakčními náklady. Tuto práci jsem spolu s K. Havlíčkovou prezentoval na kompetenčním týmu ODS.


Reforma financí
pro podrobnosti klikněte na titulek


Přispěvkem byla podpora systému reformy veřejných financí zpracovaných ve formě tabulkové prezentace. Ta reprezentuje systém změn důchodů a dávek. Zahrnuje změny v důchodech (starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých, sirotčích), v nemocenské, v příspěvcích na nezaměstnanost, v dávkách pro děti, v podpoře bydlení a v daňové oblasti. Tento návrh byl prezentován v některých odborných skupinách ODS a bezpochyby přispěl k diskusi o nastavení parametrů reformy.


V Evropě jako rovnoprávný partner
pro podrobnosti klikněte na titulek


Hlavním mým působením v evropském výboru bylo pečlivé posuzování evropských aktů tak aby má stanoviska přispívala k prohlubování volnosti pohybu osob, zboží a služeb a k vytváření prostoru racionální spolupráce ale současně aby bránila nadbytečným regulacím a aktivistickým záměrům, které mohly přinést více škody nežli užitku. Inicioval jsem řadu stanovisek výboru, která získala podporu pléna Senátu (viz odkaz).

Analyzoval evropskou ústavní smlouvu v jednotlivých jejich fázích, včetně její přeměny na Lisabonskou smlouvu a dále strategické cíle a další okolnosti směřování EU. Svá stanoviska jsem vyjádřil v řadě vystoupení (včetně publikování na svém webu).


Ostatní

V ostatních oblastech jsem se poměrně podrobně věnoval přípravě veškeré projednávané legislativy (jako místopředseda klubu, v posledních dvou obdobách). Zde jsem se podílel i řadou návrhů a vstupů v rozličných oblastech od energetiky přes životní prostředí až po lidská práva. Zjednodušený popis toho, co bylo projednáno v posledním období spolu s mými komentáři je uvedeno na

Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)

Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (20.9.2007)

Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (19.7.2007)


Po zkušenostech získaných v Senátu považuji za nutné se spíše soustředit na kvalitu předpisů, na pečlivé posouzení jejich možných důsledků nežli se realizovat v legislativním aktivismu (tj. vytváření nadbytečných norem), který je na jedné straně odrazem prosazování skupinových zájmů nebo populismu a na druhé straně existence vžité představy o „legislativní léčbě“, tj. Je-li zde problém, zákon jej vyřeší.


Senát organizuje řadu konferencí a seminářů (k jednotlivým zákonům a problémům) a dále veřejná slyšení. Pro ilustraci - jedno z posledních, které jsem spoluorganizoval a z větší části řídil se týkalo energetiky. To mělo vydat srozumitelné sdělení odborníků na téma budoucí energetické politiky ČR. Senát se zde pokusil v rámci svých možností zajistit alespoň částečné napravení tohoto informačního deficitu v této oblasti. Viz
Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)

 
 
> programové prohlášení rady MČ Praha 5 1998-2002 (9.9.2002)
> Plnění vlastního programu (7.1.2008)
> Dostupné bydlení (7.1.2008)
> Penzijní reforma (7.1.2008)
> Reforma financí (7.1.2008)
> V Evropě jako rovnoprávný partner (6.1.2008)
> Parky na Praze 5 (21.8.2008)
> Dětská hřiště a možnosti volnočasových aktivit dětí na P5 (21.8.2008)
> Školy a školky (27.8.2008)
> Senátní volby 2002 - Základní programové body a priority (9.9.2002)
 
  zpět  dopředu 
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)