Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
 
V Evropě jako rovnoprávný partner
6.1.2008

Evropskou integraci chápu jako příležitost k budování svobody, otevřenosti a liberálního řádu. Považuji pro Českou republiku za výhodu být součástí prostoru, ve kterém platí svoboda pohybu osob, a v jehož rámci lze svobodně obchodovat bez cel a jiných překážek. V rámci výboru jsem vždy přispíval k prohlubování volnosti pohybu osob, zboží a služeb a k vytváření prostoru racionální spolupráce ale současně bránil nadbytečným regulacím a aktivistickým záměrům, které mohly přinést více škody nežli užitku.


Výbor pro záležitosti EU, jehož jsem členem, projednává kromě zákonů, které jsou mu přiděleny organizačním výborem i materiály, které si předem vytipuje z seznamu připravovaných legislativních aktů EU a komunikačních dokumentů (které předkládá Evropská komise). Výbor si vybírá ty, u kterých lze předpokládat významný ekonomický, administrativní nebo společenský dopad na ČR. Každý týden přichází cca 20 nových zahájených dokumentů. Tento seznam je k dispozici na týdenní reporty

Materiály které přicházejí jsou jak návrhy směrnic, tak komunikační dokumenty, ve kterých Komise sonduje pozice členských států. Řada evropských dokumentů je zatížena sociálně inženýrskými postoji, a snahou řešit problémy regulacemi. Je zde patrný silný kompromis napříč hlavními politickými směry u politiků tvořících evropské rady. Výstupy pokynů evropských rad a evropské Komise jsou analogií výstupů jakési pravo - levo - zelené evropské koaliční vlády. Je zde také velmi zjevná snaha vyhovět skupinovým zájmům - odborům a různým sdružením (např. na podporu práv imigrantů a pod.). Typické jsou následující příklady úspěchů jednotlivých uskupení z poslední doby: zelení - trestní odpovědnost v živ prostředí, přeshraniční posuzování vlivů na živ. prostředí (SEIA); socialisté: antidiskriminační směrnice; odbory: globalizační fond.

Výbor pro záležitosti EU k těmto materiálům zaujímá stanoviska a u vybraných materiálů předkládá svá usnesení plénu Senátu. To obvykle naše stanovisko podpoří..

Z poslední doby mohu citovat podporu stanovisek, které jsem inicioval - Charta spotřebitelů energie, Evropská železniční agentura, zelená kniha výkonu soudních rozhodnutí, Akční plán na zvýšení kapacity letišť, Galileo, akční plán energetické účinnosti, Energetická strategie EU, Zelená kniha energie ...

Obě komory se mohou legislativními akty EU zabývat a dávat zpětnou vazbu vládě, nebo přímo Komisi. V České republice existuje časově ohraničená parlamentní výhrada, kdy vláda musí vyčkat na případné usnesení Senátu k projednávané věci, přičemž stanovisko k vládní pozici vůči projednávanému legislativnímu aktu přijímá plénum Senátu (v Poslanecké sněmovně pro vyjádření jejího postoje k evropským dokumentům zpravidla postačuje usnesení Výboru pro evropské záležitosti). Je tedy na vládě do jaké míry zohlední stanoviska komor parlamentu. Stanoviska Senátu byla většinou respektována i když byla ve vládě koalice pod vedením socialistů.

Intenzivně jsem analyzoval evropskou ústavní smlouvu v jednotlivých jejich fázích, včetně její přeměny na Lisabonskou smlouvu a dále strategické cíle a další okolnosti směřování EU.
Svá stanoviska jsem vyjádřil v řadě vystoupení, která jsem také publikoval na svém webu.

Kam směřuje EU (26.5.2003)

Slabá místa evropské ústavy (12.11.2003)

Jsme členy EU - důvody a cíle (1.5.2004)

Výsledky voleb do Evropského parlamentu a jejich vliv na domácí scénu (25.6.2004)

Jak dál s "Ústavou pro Evropu" (6.8.2004)

Jaké změny přináší evropská ústavní smlouva (29.10.2004)

Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (23.2.2005)

Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)

Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)

Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)

Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)

Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)

Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)

Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)Jako člen VEU se zúčastňují také akcí souvisejících s agendou Evropské unie a to i na půdě evropských institucí. Po ilustraci těchto aktivit uvádím mé komentované cesty z poslední doby.

Dne 11 a 12.6.2007 jsem se zúčastnil na společném parlamentním setkání o budoucnosti Evropy, viz
Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007

Dne 14 a 15.5.2007 jsem se zúčastnil jednání COSAC (evropské výbory parlamentů) v Berlíně, viz
Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty


 
 
> programové prohlášení rady MČ Praha 5 1998-2002 (9.9.2002)
> Plnění vlastního programu (7.1.2008)
> Dostupné bydlení (7.1.2008)
> Penzijní reforma (7.1.2008)
> Reforma financí (7.1.2008)
> V Evropě jako rovnoprávný partner (6.1.2008)
> Parky na Praze 5 (21.8.2008)
> Dětská hřiště a možnosti volnočasových aktivit dětí na P5 (21.8.2008)
> Školy a školky (27.8.2008)
> Senátní volby 2002 - Základní programové body a priority (9.9.2002)
 
  zpět  dopředu 
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)