Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (46988)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (45266)(24%)
Asi nepůjdu volit (46183)(25%)
Určitě nepůjdu volit (45413)(24%)
 
 
 
Dostupné bydlení
7.1.2008

V r 2002 byla v Praze dostupnost bydlení jedním z nejpalčivějších problémů. Bylo zřejmé, že třeba uskutečnit řadu vzájemně provázaných legislativních opatření, která by vedla k fungujícímu trhu s byty s širokou nabídkou jejich kvality a výše nájemného. Změny by měly být provedeny tak aby se lidé nedostali do sociálně neřešitelné situace.

Zejména v Praze by problém s byty extrémní. Problémem trhu s bydlením v Praze bylo přeregulované nájemné a stav práva v oblasti bydlení a jeho důsledkem pak černý trh s byty, nemožnost pronajmout byt, obtížná výměna bytu, pomalá regenerace bytového fondu a neochota investorů stavět nájemní byty. Nedostatek bytů byl pociťován, přestože je u nás byl v poměru k počtu obyvatel podobný počet bytových jednotek jako v EU, kde takovýto nedostatek pociťován není.

Veškeré stávající podpory bydlení věc neřešily. Na tuto situaci dopláceli zejména nebydlící, mladí lidé a další sociálně slabší skupiny obyvatel. K tomu, aby si každý mohl opatřit byt podle svých možností je nutný fngující trh s byty

Podmínkou rozhýbání trhu s byty byl především zákon o nájemném, který by měl určovat pravidla pro sjednávání nájemného a služeb s ním souvisejících. Současně bylo nutné novelizovat občanský zákoník, což by zjednodušilo otázky spojené s nájemní smlouvou, to znamená např. bytové náhrady, přechody nájmu bytů. Dalším nutným krokem bylo vytvoření adresných sociálních příspěvků na bydlení.

Rozhýbání trhu s byty by prospělo především těm, kteří byt hledají nebo bydlí za nepřirozeně vysoké nájemné v bytech s neregulovaným nájemným. Prospěje i těm, kteří mají sice regulované nájemné, ale jakákoliv výměna bytu je pro ně velmi obtížná. Odstraní se spekulace s regulovanými byty a řada volných bytů se tak dostane na trh. Majitelé bytů získají motivace investovat do kvality bytů, čímž bude povzbuzeno celé stavební odvětví. Usnadní se pohyb za prací, a lepší dostupnost pracovníků a snížení dopravních nákladů povedou k vyšší efektivitě práce ve všech ostatních oborech.


Základní principy Koncepce rozhýbání trhu s byty které jsem navrhoval obsahovala deregulaci cenovou, právní a příspěvky na bydlení. Jsou uvedeny v

Jak zlepšit dostupnost bydlení (11.5.2003)

a dále v

Řešení dostupnosti nájemního bydlení (28.2.2005)

Tato koncepce se stala z větší části součástí Modré šance pro bydlení.Jako jednu z variant komplexního řešení jsem zpracoval

Řešení problematiky nájemního bydlení - podrobně (21.3.2004)
Tento návrh upravuje 1. Deregulaci nájemného 2. Vznik, zánik a přechod nájmu, okruh osob oprávněných užívat byt 3. Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců 4. Ochranu ohrožených skupin a její financování 5. Přehled nájemného 6. Řešení sporů 7. Formy podpory nové výstavby, rekonstrukcí a modernizace a zdroje financování.

Situace se pod vlivem zákona o jednostranném zvýšení nájemného změnila. Zde socialisté byli nuceni pod hrozbou Štrasburského soudu přijít s deregulačním zákonem sami. Skutečným důvodem pro přijetí tohoto zákona nebylo prozření socialistů z nereálných vizí o regulaci, nebo v důsledku tlaku majitelů domů na vládu (socialistická vláda by jim z ideologických důvodů nikdy nepodlehla). Tento zákon je důsledkem našeho vstupu do EU a nutnosti podřídit se lidskoprávnímu standardu platnému v Evropě (a který lze vymáhat u Evropského soudu pro lidská práva). To, že podobná stanoviska zastával dříve i náš Ústavní soud je známé, ale teprve nebezpečí projednávání této situace před soudem ve Štrasburgu donutila socialistickou vládu k činu. Stanovisko našeho Ústavního soudu v této oblasti je známé: státní cenová regulace nesmí znemožňovat návratnost potřebných nákladů ani tvorbu zisku. Stát musí sociální případy řešit nikoli plošnou regulací, ale ve světě běžným adresným příspěvkem na nájemné, který budou pobírat skutečně potřební občané. Regulace pokud se k ní vláda přikloní musí vycházet z tržních cen.

Zde jsem byl autorem změny zákona o jednostranném zvýšení nájemného při jeho projednávání v Senátu.

Viz zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)

Dosažená změna občanského zákoníku odstranila problémy s regulací, ke kterým by mohlo docházet po skončení platnosti čtyřletého deregulačního období (tj. odstranění možnosti po uvedeném období regulovat i nájmy, které jsou nyní sjednávány zcela volně) a dále odstranila problém s definicí místně obvyklého nájemného (vzhledem k historické deformaci cen nájmů by bylo prakticky nemožné tento systém aplikovat, cena bude stanovena jen dohodou). Tento pozměňovací návrh byl přijat i ve sněmovně (i s jistým sebezapřením levé části politického spektra).

Současně byla také přijata Změna zákona o státní sociální podpoře v zákoně "kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o pomoci v hmotné nouzi", senátní tisk č. 239: Ta v podstatě zavádí adresné příspěvky na bydlení tzv. APN, ke kterým jsem se vždy přikláněl.Další má stanoviska související s bydlením:

Ústavní soud a problémy s bydlením (26.4.2003)

Rozhodnutí Evropského soudu ve Štrasburku a perspektivy nájemního bydlení v ČR (28.2.2005)

Bydlení - ceny bytů, deregulace, solidarita (24.7.2007) 
 
> programové prohlášení rady MČ Praha 5 1998-2002 (9.9.2002)
> Plnění vlastního programu (7.1.2008)
> Dostupné bydlení (7.1.2008)
> Penzijní reforma (7.1.2008)
> Reforma financí (7.1.2008)
> V Evropě jako rovnoprávný partner (6.1.2008)
> Parky na Praze 5 (21.8.2008)
> Dětská hřiště a možnosti volnočasových aktivit dětí na P5 (21.8.2008)
> Školy a školky (27.8.2008)
> Senátní volby 2002 - Základní programové body a priority (9.9.2002)
 
  zpět  dopředu 
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)