Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (50097)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (48480)(24%)
Asi nepůjdu volit (49288)(25%)
Určitě nepůjdu volit (48462)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - EU
 
Kam směřuje EU (26.5.2003)

Evropská unie prochází posledních dvacet let procesem dramatických změn, který výrazně mění její charakter. Řeší přitom otázky velmi rozdílné povahy, které jsou ovšem ve svém důsledku vzájemně propojené: otázku efektivity (institucí i hospodářství), demokratické legitimity, rozšiřování počtu členů i větší odpovědnosti za mezinárodní vývoj.

Smluvní a institucionální struktura Unie se stala nepřehlednou. Nedostatek demokratické kontroly a vzdálenost od občanů natolik začaly ovlivňovat celkový integrační proces, že odstranění těchto problémů je předpokladem dalšího vývoje EU a to zejména v souvislosti s dalším, dosud největším kolem rozšíření. V druhé polovině roku 2003 se uskuteční mezivládní konference, která by měla přispět k vytvoření systému vládnutí pro rozšířenou Evropskou unií.

Reforma je zapotřebí, protože stávající nástroje rozhodování nejsou dostačující. Rozhodovací mechanismy by ztratily účinnost, finanční rámce by neudržely novou zátěž. Vnitřní různorodost EU se zvýší díky větším rozdílům v úrovni hospodářské vyspělosti členských států, díky větší pestrosti zájmů. Nově se také bude uplatňovat otázka, jak velké a malé státy zajistí v jiné a větší EU uplatnění svých zájmů.

Podle závěrů konference v Nice, rozpracovaných na vrcholné schůzce EU v Laekenu (prosinec 2001), má Konvent připravit pro mezivládní konferenci odpovědi na následující okruhy otázek
- rozdělení a monitorování kompetencí mezi EU a členskými státy
- právní statut Charty základních práv,
- zjednodušení smluv o EU,
- definování role národních parlamentů ve vývoji EU.

Cílem práce Konventu by měl být návrh účinného, srozumitelného a legitimního politického uspořádání pro Evropskou unii. K tomu patří především zjednodušení smluv tak, aby byla viditelnější jejich ústavní kvalita, kterou již vykazuje stávající systém EU. Cíle, omezení, úkoly, instituce a postupy by byly svedeny dohromady v jediném kompaktním dokumentu - ve smlouvě, vykazující znaky ústavního textu. Součástí návrhu by mělo být i vyjasnění dělby práce mezi kompetencemi členských států a úkoly, které má plnit evropská úroveň. Právě národní parlamenty by se měly stát strážcem dodržování stanovené dělby kompetencí, což konvent také potvrdil.

Další sjednocování přepokládá dát odpověď na zcela zásadní otázku - jakou Evropskou unii si členské státy představují: v rostoucí míře nadnárodní společenství, blížící se státu se všemi jeho atributy, nebo sdružení spolupracujících suverénních států? Hospodářská spolupráce nebo politická unie? Dosavadní debata se alespoň v hrubých rysech odvíjí mezi dvěma pozicemi: mezi představou o federální EU a integrací založenou na mezivládní spolupráci. Stoupenci prvního přístupu se snaží nahrazovat roli národního státu, tedy posilovat rozsah sdílené suverenity v EU. Zastánci mezivládní spolupráce dávají přednost zachování suverenity národního státu, a staví na vizi EU s minimálními nadnárodními prvky

Domnívám se, že příliš rychlé politické sjednocování by vedlo k prosazování nedemokratických metod vládnutí a vzdalování integračního procesu představám občanů. Směry, kterými by se měla EU v blízkém časovém horizontu ubírat, jsou podle mého názoru následující:

- Evropská ústavní smlouva měla jednoznačně stanovit, která oprávnění přísluší Evropě a která členským zemím. Dojde-li k pochybám, měl by ve sporné oblasti převážit nárok členských zemí.
- Evropské instituce by měly garantovat svobodné fungování trhů, tj. měly by mít v kompetenci dohled nad hospodářskou soutěží a obchodní a měnovou politiku.
- Daňová oblast by měla zůstat v pravomoci členských států.
- Zahraniční a obranná politika by v současné době měla náležet národním státům (Irácká krize potvrdila nedostatek společného zájmu, který je nezbytný pro jednotnou zahraniční politiku).
- Tvorba nových právních norem by měla vždy být výsledkem rozhodovacích procesů, jaké známe z ryze zastupitelských demokracií. Čili ,,žádná centralizace bez reprezentace". Je nutné posílit vazbu mezi EU a národními státy
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
    : Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
    : Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
    : Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
    : Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
    : Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
    : Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
    : Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
    : Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
    : Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
    : Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
    : Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
    : Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
    : Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (23.2.2005)
    : Jaké změny přináší evropská ústavní smlouva (29.10.2004)
    : Jak dál s "Ústavou pro Evropu" (6.8.2004)
    : Výsledky voleb do Evropského parlamentu a jejich vliv na domácí scénu (25.6.2004)
    : Jsme členy EU - důvody a cíle (1.5.2004)
    : Slabá místa evropské ústavy (12.11.2003)
    : Dostihne EU Spojené státy? (22.9.2003)
    : Referendum o přistoupení k EU (10.6.2003)
    : Kam směřuje EU (26.5.2003)
    : Role národních parlamentů v budoucí EU (15.5.2003)
    : Změny cen zboží po vstupu ČR do EU (22.2.2003)
    : Máme se bát Evropské unie? (4.10.2002)
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)