Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (50097)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (48480)(24%)
Asi nepůjdu volit (49288)(25%)
Určitě nepůjdu volit (48462)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - EU
 
Referendum o přistoupení k EU (10.6.2003)

Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie se nezadržitelně blíží. Uvažuji-li o důvodech pro vstup, zdá se mi nejdůležitějším argumentem, možnost být součástí geopolitické oblasti s perspektivou dlouhodobého míru, stability a prosperity. Historickým úspěchem Evropského společenství, nyní Evropské unie, bylo to, že se po dobu již jedné generace dokázala vyhnout konfliktům a to prostřednictvím ekonomické integrace svých členů.

Mezi dalšími pozitivy vstupu do EU je příležitost využít velký trh, který by po rozšíření měl mít 450 mil obyvatel. Vstup do této oblasti s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob může vést k lepšímu hospodářskému růstu. Možnosti růstu budou však záviset na dalších okolnostech, jak vnitřních, např. na tom jaký u nás bude pružný trh práce, nebo vnějších, např. jaké brzdy růstu připraví institucionální faktory v EU. Výhoda plynoucí pouze z připojení do této oblasti by však byla mírná, protože již v současné době existují jen velmi mírná dovozní cla a dovozní kvóty. Tato omezení by sice po vstupu do EU padla, ale místo nich by vznikly nové bariéry (výrobní kvóty a výrobní normy).

Přínosem bude bezpochyby i zlepšení ratingu České republiky a tím i zvýšení důvěryhodnosti pro investory. Předpokládám spoluinvestice do dálnic a koridodů v rámci programu EU na výstavbu a modernizaci základních dopravních tahů. Lze očekávat také tlak na rychlejší vymahatelnost práva v důsledku možnosti silněji se odvolávat k evropským soudním institucím. Speciálně pro podnikání lze nalézt přínos v redukci kursových rizik a v možnosti optimalizovat podnikání napříč Evropou.

Ostatní přijímané instituty mají svá pozitiva i negativa a je zapotřebí si uvědomit rizika, i možné dočasné nevýhody vstupu, které je zapotřebí pro základní cíl podstoupit a vyrovnat se s nimi. Např. společná zemědělská politika a zvyšování cen potravin, migrace a její negativní dopady, přijímání směrnic týkajících se ochrany a bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí vedoucí ke zvýšeným nákladům a ke zmenšení konkrurenceschopnosti. Se vstupem lze očekávat zvýšení některých daní. Čekaly by nás stovky zbytečných regulačních směrnic a zákonů. Došlo by k přenosu některých kompetencí do vzdáleného Bruselu. Navíc před EU stojí důležité úkoly. Jedním z nich je hospodářská výkonnost. Růst hospodářství v EU se již po několik desetiletí zpomaluje a HDP na hlavu ve srovnání s USA stále zaostává. Pokles ekonomického růstu (tj. reálného HDP v zemích EU) je poměrně výrazný. Z cca 6% v letech 1951-1960 se po dekádách stále snižuje až k dnešnímu 1% nárůstu. Faktor nově přijímaných zemí nemůže být příčinou, vzhledem k tomu, že dynamika růstu u nich bývá vyšší. Ekonomové se obvykle shodnou, že dlouhodobé tempo hospodářského růstu závisí především na institucionálních faktorech. Pokles ekonomického růstu tedy naznačuje, že v EU přibývá institucí, které hospodářský růst brzdí. Těmito brzdícími institucemi EU mohou být programy mezinárodního přerozdělování, regulace a rostoucí byrokratizace EU. Existují zde dále problémy vnitřní soudržnosti a stále se hledá vnější role EU.

Na druhé straně můžeme, co by členové EU, do jisté míry ovlivnit její budoucí směřování, strukturu i prosperitu. To bude záviset především na našich schopnostech. Prosperita EU bude i naší prosperitou. V rámci naší účasti bychom pak měli usilovat o větší volnost a o snížení centrální kontroly a byrokracie. EU není univerzálním řešením našich problémů a nejvíce bude záležet na nás a na schopnosti využít příležitosti.

Přes všechna rizika a negativa je tu před námi hodnota míru a stability. Rozšíření Evropské unie i o náš stát je proto pro mne naplněním určité vize - vize, na kterou se příliš snadno zapomíná v dobách, kdy se bezpečnost a mír v Evropě zdají být něčím samozřejmým.

Referendum o vstupu ČR do Evropské unie bude mít i symbolický význam. Potvrzující referendum lze považovat za konečnou tečku demokratické transformace a potvrzení západního směřování České republiky.


Stanovisko ODS ke vstupu do EU v jednotlivých dílčích oblastech, včetně návrhu naší politiky v EU, lze nalézt v pozičních dokumentech viz
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
    : Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
    : Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
    : Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
    : Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
    : Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
    : Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
    : Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
    : Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
    : Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
    : Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
    : Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
    : Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
    : Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (23.2.2005)
    : Jaké změny přináší evropská ústavní smlouva (29.10.2004)
    : Jak dál s "Ústavou pro Evropu" (6.8.2004)
    : Výsledky voleb do Evropského parlamentu a jejich vliv na domácí scénu (25.6.2004)
    : Jsme členy EU - důvody a cíle (1.5.2004)
    : Slabá místa evropské ústavy (12.11.2003)
    : Dostihne EU Spojené státy? (22.9.2003)
    : Referendum o přistoupení k EU (10.6.2003)
    : Kam směřuje EU (26.5.2003)
    : Role národních parlamentů v budoucí EU (15.5.2003)
    : Změny cen zboží po vstupu ČR do EU (22.2.2003)
    : Máme se bát Evropské unie? (4.10.2002)
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)