Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55892)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54529)(24%)
Asi nepůjdu volit (55055)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54653)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2002
 
přímá volba presidenta – porovnání metod (24.10.2002)

O přímé volbě prezidenta se v České republice nepřestává diskutovat. Avšak málokdo tuší, jaké jsou vlastně možnosti přímé volby prezidenta a jak jsou tyto uplatňovány v jednotlivých státech světa. Podívejme se tedy na celou věc z hlediska srovnání jednotlivých způsobů přímé volby a uveďme si několik argumentů svědčících jak pro tak proti jednotlivým metodám přímé volby prezidenta.
Jako hlavní kritérium, podle kterého jednotlivé metody rozdělíme, bude sloužit volební systém, dle kterého je prezident volen. Celou dobu se budeme zabývat pouze většinovými volebními systémy, jelikož v přímé volbě prezidenta vybíráme pouze konkrétního jednotlivce. K tomu jsou většinové systémy, které operují s jednomandátovými volebními obvody tou nejlogičtější volbou. V tomto sdělení se vyhneme takovým případům, jako jsou např. Spojené státy, kde je formálně prezident volen nepřímo, ale de facto se jedná o přímou volbu, jelikož volitelé, kteří prezidenta volí, mají de iure imperativní mandát. To znamená, že musí odevzdat hlas tomu kandidátovi, pro kterého se vyslovila většina voličů v daném volebním obvodě (federálním státě). Avšak ani s institucí imperativní mandátu to není zase tak jednoduché, protože může nastat situace, kdy volitel hlasuje proti většinovému názoru "svých" voličů. Tento případ však nastává jen velmi zřídka, v celé historii USA pouze dvakrát.


Systém jednokolové volby

Asi nejjednodušší způsob volby prezidenta je použití jednokolového většinového volebního systému. Pro přehlednost se tento systém označuje FPTP, což je z angličtiny zkratka slov first-past-the-post (vítěz bere vše). Logika tohoto systému je velmi prostá. Ve volbách zvítězí ten kandidát, který dostane nejvyšší počet hlasů. Systém je to tedy jasný, levný a efektivní. V současné době je používán na Islandu, Filipínách, Malawi, v Jižní Koreji, Mexiku aj. Další výhodou tohoto systému beze sporu je, že zvítězí ten kandidát, který má největší společenskou podporu. Ve volebním boji mají tak všichni kandidáti rovné šance. Zvolena je ta nejsilnější a nejvýraznější osobnost. Naopak nevýhodou FPTP je, že většinou dochází k situaci, kdy zvolený kandidát má minimální většinovou podporu, tzn. že absolutní většina voličů hlasovala proti němu. Tento příklad nastal například v roce 1993ve Venezuele, kdy Rafael Caldera byl zvolen prezidentem pouze s 30.5% hlasů. Většina společnosti, tj. 69,5% hlasujících volila někoho jiného. Caldera tudíž pro ně nebyl přijatelným kandidátem. Takovýto stav pak velmi oslabuje legitimitu prezidenta a zavdává příležitost pro časté politické konflikty mezi prezidentem zbývající politickou většinou.Systém dvoukolové volby

Možností, jak se vyhnout situaci, kdy je zvolen kandidát bez většinové podpory společnosti, je zavedení druhého kola voleb, do něhož postupují dva nejsilnější kandidáti z prvního kola (majority-runoff system), nebo více než dva kandidáti z prvního kola (majority-plurality system). Dvoukolový systém volby prezidenta je používán ve většině států Evropy, které znají vlastní přímou volby prezidenta. Mezi tyto státy patří Polsko, Rakousko, Finsko, Slovinsko, Francie aj. Samozřejmě se s tímto systémem setkáváme i mimo Evropu a to hlavně v zemích Latinské Ameriky a ve frankofonních státech. Ani tento systém však nezaručuje, že zvolený kandidát má opravdu podporu většiny společnosti. Při nízké volební účasti totiž není zaručeno, že i kandidát, který obdrží přes 50% hlasů je opravdu přijatelný. Pokud je volební účast v takovýchto volbách nízká, lze o tom s úspěchem pochybovat. Další nevýhodou tohoto systému samozřejmě je, že ve druhém kole voliči hlasují především podle tzv. negativních preferencí. Volí tak toho, kdo je jim nejméně nesympatický, kdo vzbuzuje nejméně negativních reakcí. Může se tak stát, že je nakonec zvolen kandidát nevýrazný a politicky slabí a to jen proto, že byl přijatelný pro většinu voličů. Opravdu výrazné osobnosti tak mají v takovémto systému znevýhodněné postavení.Maximalizace konsensu

Pro snahu o co největší podporu zvoleného prezidenta je v některých státech zavedena minimální volební účast. To je příklad hlavně Ruska a dalších post-sovětských států, kde je v praxi uplatňována minimální 50% volební účast. Důvod tohoto zavedení tohoto pomocného mechanismu si můžeme ukázat na prezidentských volbách ve Spojených státech v roce 1996. Zde došlo k situaci, kdy prezident Clinton byl ve skutečnosti zvolen pouze s 24% podporou. Voleb se totiž zúčastnilo "pouze" 49% oprávněných voličů a Clinton obdržel 49,24% platných hlasů a byl tak zvolen s podporou pouze jedné čtvrtiny potenciálních voličů. Zavedení pravidla minimální účasti však přináší mnohé komplikace. Volební účast totiž mezi prvním a druhým kolem voleb často kolísá, takže nedosažení minimální volební účasti v druhém kole může mít často neblahé důsledky.


Preferenční hlasování

Jedním ze způsobů, jak se vyhnout negativům většinového dvoukolového systému je spojení prvního a druhého kola. To lze uskutečnit mnoha způsoby. Jedním je například tzv. systém alternativního hlasování. Ten je uplatněn při prezidentských volbách v Irsku. Voliči mohou preferovat nejen jednoho kandidáta, ale přidělením preferenčních hlasů i další kandidáty a to tak, že prvnímu dají 1, druhému 2 až x-tému dají X. Hlasy jsou pak přepočítány tak, že kandidát s nejmenšími preferencemi ze sčítání vypadne a zbylé hlasy jsou přeřazeny ostatním kandidátům podle dalších preferencí. Takto se postupuje až do doby, kdy jeden z kandidátů nezíská absolutní většinu, nebo nejsou sečteny všechny preferenční hlasy. Tento systém přímé volby prezidenta má velkou výhodu v tom, že není nutné pořádat druhé koly volby a zvolený kandidát má opravdu největší podporu ve společnosti.
Jak je patrné z předchozího textu má přímá volba prezidenta ve světě mnoho modifikací. Každá z nich má svá negativa a pozitiva. Nikde neexistuje ideální způsob. Je tak na každém státu, aby si vybral ten, který mu připadá nejlepší. Snad tento stručný přehled pomůže každému, kdo by chtěl uvažovat nad snahou zavedení přímé volby i v České republice.

 
 
 
 
: Názory a komentáře
:: 2008
:: 2007
:: 2006
:: 2005
:: 2004
:: 2003
:: 2002
    : Nájemné po rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 21.12.2002 - analýza
    : přímá volba presidenta – porovnání metod (24.10.2002)
    : Nezaměstnanost - aktuální problém (11.10.2002)
    : Musíme se bát Evropské unie? (4.10.2002)
    : Jaké jsou důslekdy milionářské daně? (20.9.2002)
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)