Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55892)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54529)(24%)
Asi nepůjdu volit (55055)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54653)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2002
 
Nezaměstnanost - aktuální problém (11.10.2002)

V pondělí 6. října zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svůj další program pro boj s nezaměstnaností. Obě nové varianty jsou pojmenovány velmi přívětivými hesly "První příležitost" a "Nový start". Celý program má být dalším pokusem socialistické vlády řešit vysokou nezaměstnanost v naší zemi. Podívejme se ale na celou věc z pohledu let minulých, které zaručeně prověří každý vládní záměr.

Socialistická vláda nastoupila k moci v červenci roku 1998. V té době činila nezaměstnanost 6,1%, tj. nezaměstnaných bylo 313,8 tisíc. Připomeňme si jen, že do té doby vládly po celou historii samostatné České republiky pravicové vlády. Díky jejich rozumné pravicové politice se i v době obtížné transformace podařilo udržet nezaměstnanost na velmi příznivé výši. Mezi hlavní sliby socialistů samozřejmě v roce 1998 patřilo snížení nezaměstnanosti. Dalo by se říci, že to byl základní bod jejich politiky. Teprve rok po svém jmenování přijala socialistická vláda tzv. Národní plán nezaměstnanosti (5.5.2002). Ten samozřejmě počítal s obrovskými dotacemi do trhu práce, kdy měla převážit tzv. pasivní politika v nezaměstnanosti.

Jak byla tato politika úspěšná nám samozřejmě nejlépe ukáží statistická data. V době zavedení tohoto projektu (květen 1999) byla nezaměstnanost již na 8,1%, takže bez práce bylo celkem 421,6 tis. osob. Za první rok socialistické vlády se tak nezaměstnanost zvedla o plných 34%. Nutno také podotknout, že pro rok 1999 počítala vláda s vyčleněním plných 7,5 mld. korun pro boj s nezaměstnaností. Fakticky ale k 30.11.2000 bylo ze státního rozpočtu vydáno celkem 8,1 mld. korun. Opatření to byla tehdy velmi vyzdvihovaná, ale jejich přínos byl naprosto minimální. Na konci listopadu roku 2000 byla totiž nezaměstnanost 8,5%. Vládní politika boje proti nezaměstnanosti tak úplně selhala.

Tři roky po přijetí první Národního akčního plánu nezaměstnanosti vláda přichází s jeho již třetí modifikací. Chce nás samozřejmě znovu přesvědčit, že jí navrhovaná řešení jsou jediná správná. Jak jsme si ale ukázali, celá politika socialistické vláda stojí na hliněných nohou. Dnes činí nezaměstnanost již 9,4%. Od roku 1998 tak o práci přišlo 179,1 tisíc našich spoluobčanů.

Přitom by ke změně stačilo tak málo. Pravicová politika představuje vhodnou alternativu tohoto stavu. Ekonomický liberalismus včetně trhu pracovních sil, pružné pracovní prostředí a snížení daní jsou vhodnými prostředky pro boj s nezaměstnaností. Méně byrokracie, méně překážek v podnikání a daňová reforma podpoří růst drobného a středního podnikání, které je všude zárukou nárůstu pracovních míst.

To se ukázalo i v období pravicové vlády v letech 1993 - 1997. Nenechme se proto zbytečně uchlácholit programem socialistů. Práce představuje jednu z největších jistot každého člověka. Pokud dnes vyjdou naše děti školu, existuje dost vysoká pravděpodobnost, že se zařadí mezi nezaměstnané. V životě pak nebudou mít ani jistotu pravidelného výdělku. Rozhodněme se proto pro jedinou správnou alternativu a přijměme nabízenou pravici.
 
 
 
 
: Názory a komentáře
:: 2008
:: 2007
:: 2006
:: 2005
:: 2004
:: 2003
:: 2002
    : Nájemné po rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 21.12.2002 - analýza
    : přímá volba presidenta – porovnání metod (24.10.2002)
    : Nezaměstnanost - aktuální problém (11.10.2002)
    : Musíme se bát Evropské unie? (4.10.2002)
    : Jaké jsou důslekdy milionářské daně? (20.9.2002)
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)