Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55892)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54529)(24%)
Asi nepůjdu volit (55055)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54653)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2002
 
Musíme se bát Evropské unie? (4.10.2002)

Vstup České republiky do Evropské unie se nezadržitelně blíží. Podle výzkumu veřejného mínění zveřejněného dne 3. října 2002 ale podíl podpory pro vstup EU v naší zemi neustále klesá. Skoro polovina našich spoluobčanů (42%) se dívá na budoucí začlenění do EU s jistými obavami. Jako nejcitlivější je především vnímána obava ze zhoršení sociální situace. Pouze malé procento lidí vidí jako hlavní přínos našeho vstupu do EU zlepšení jejich životních podmínek (5%). Strach z našeho začlenění do procesu evropské integrace tak začíná pomalu převažovat nad výhodami, které by nám mohla Evropská unie přinést. Máme se ale opravdu čeho bát?

Hlavní výhody našeho členství v EU jsou představovány především přístupem na mnohem větší trh, možností volně cestovat po členských zemích EU a příležitostí čerpat ze strukturálních fondů unie. Negativa jsou potom dána mnohem silnější konkurencí uvnitř trhu unie, ztrátou státní podpory v oblasti českých zpracovatelských a výrobních odvětví a samozřejmě ztrátou suverenity České republiky.

Osobně se domnívám, že vstup do EU je pro nás z důvodů ekonomických a politických jistě prioritním cílem. Náš rychlý vstup bude samozřejmě podmíněn jistými negativními dopady, které z přičlenění k takové organizaci vždy pramení. Není v našem zájmu nic takového zatajovat. Každý z nás tak pocítí dopady, které na krátkou dobu ovlivní znatelně náš život. Ovšem pozitiva, které nám vstup do EU v budoucnu přinese jistě převáží nad všemi negativy, které nás budou sužovat v prvních letech. To vše samozřejmě za podmínky, že nebudou posilovány pravomoci evropských orgánů jako Evropské komise a Evropského parlamentu. Samozřejmé je také zachování EU stojící na principu národních států a důrazné odmítnutí případné federalizace.

Druhou otázkou ovšem je, jakým způsobem se nám sama Evropská unie prezentuje a jak v tomto vztahu na nás působí politika současné vlády. Ta totiž místo toho, aby důsledně hájila naše zájmy, často zaslepeně ustupuje požadavkům unie. Jako příklad mohou sloužit nerovnoprávné podmínky členství nově přijatých členů. Ti budou oproti stávajícím státům EU podstatně znevýhodněni v čerpání dotací, volném pohybu pracovních sil, ale také v rozhodovacím procesu uvnitř samotné EU. Politika, která nám prezentovala unii jako ideální, spásu přinášející společenství tak úplně selhala. Nakonec se přece jenom ukázalo, že i Evropské unii, tak jako všem, jde jen o uzavření výhodného obchodu.

Není se tak čemu divit, když někteří začínají mít ze vstupu do EU strach. To jak se nám prezentuje, nezavdává žádný důvod k radosti. Měli bychom proto chtít důslednější a mnohem racionálnější politiku vůči Unii, která bude spočívat hlavně na jasné politice obhajoby zájmů občanů České republiky a důkladné informovanosti. V tomto ohledu jsem optimista. Věřím, že posun k takové politice může být více než jen pozitivní. Vše se pak může změnit již za pár týdnů. Čekají nás totiž další volby a my můžeme dát naší politice jiný směr. Takový směr, který pro nás nebude znamenat pozici pouhého podřadného člena v Unii. To je myslím hlavní cíl, kterým by se měla budoucí zahraniční politika České republiky ubírat. Každý z nás by měl pro to něco udělat.
 
 
 
 
: Názory a komentáře
:: 2008
:: 2007
:: 2006
:: 2005
:: 2004
:: 2003
:: 2002
    : Nájemné po rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 21.12.2002 - analýza
    : přímá volba presidenta – porovnání metod (24.10.2002)
    : Nezaměstnanost - aktuální problém (11.10.2002)
    : Musíme se bát Evropské unie? (4.10.2002)
    : Jaké jsou důslekdy milionářské daně? (20.9.2002)
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)