Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - finance
 
daně - příležitost pro rovnou daň (15.12.2003)

V souvislosti s reformou veřejných financí se původně očekávala i daňová reforma - k té ale nedošlo, pouze byla - bohužel málo - snížena daň z příjmu právnických osob, ostatní daně buď zůstaly beze změny nebo se dokonce zvýšily. Na skutečnou daňovou reformu bychom však neměli zapomínat.

Na jaře letošního roku se rozsáhle debatovalo o návrhu tzv. "rovné daně", se kterou přišla ODS. Návrh byl - zejména politiky konkurenčních stran - různě zesměšňován, přitom by stálo za to se k tomuto návrhu, bez ideologických předsudků, vrátit.

Nikdo nenavrhuje, aby byla okamžitě a najednou zavedena rovná daňová sazba ve výši 15 %. Daňová reforma je celý komplex postupných změn, směřujících nejen ke snížení celkového daňového zatížení občanů i podnikatelů, ale také k administrativnímu zjednodušení a omezení daňových úniků. Dnešní systém plný výjimek, osvobození, odpočtů, různých sazeb, odpisů atd. je nejen nepřehledný a administrativně náročný, ale k tzv. "daňové optimalizaci", ať už v rámci zákona či mimo něj, přímo vybízí.

Daň z příjmu právnických osob je nutné snižovat rychle a radikálně. Mírné snížení totiž skutečně přinese pouze to, co očekává ministr financí - nižší objem vybraných daní. Radikální snížení by však zdánlivě paradoxně mohlo objem vybraných daní zvýšit. Firmám by se totiž "daňová optimalizace", která má samozřejmě svoje náklady, přestala vyplácet. Dostatečně nízká sazba by mohla i přilákat zisky ke zdanění ze zahraničí.

U daně z příjmu fyzických osob není nutné postupovat tak rychle, možné je nejen snižovat sazbu, ale zpočátku především rozšiřovat nižší daňová pásma. I tak by snižování na 15 % sazbu nemělo trvat dlouho.

Obojí snížení daní by totiž pomohlo růstu ekonomiky - a to znamená i vyšší daňový výnos. Mimoto snížení daní snižuje i daňové úniky a může přilákat zisk ke zdanění.

"V roce 1981 snížil Ronald Reagan horní sazbu daně z příjmu z 50 % na 28 % a objem vybraných daní vzrostl během 80 let zhruba na dvojnásobek. V Rusku prezident Putin zavedl v roce 2001 dokonce rovnou daň z příjmu fyzických osob ve výši pouhých 13 % a objem vybraných daní se zvýšil o 46 %, resp. 28 % po započtení inflace. Do Ruska se zároveň začaly vracet peníze, které předtím mnozí drželi v zahraničí." (Pavel Kohout, analytik PPF). Aplikace takto razantně snížené daně v různých zemích a takto shodné důsledky svědčí o obecné platnosti takovéto vazby mezi příčinou a následkem.


V souvislosti s požadavkem EU na přeřazení některých výrobků a služeb ze snížené sazby DPH do základní slýcháme, že "je to požadavek EU". Zcela se však vynechává upřesnění - EU požaduje na řadu komodit zdanění základní sazbou, o její výši si však rozhoduje každá země sama (spodní hranice je právě 15%). Např. v Německu je základní sazba 16 %. Můžeme se tedy na jedné straně rozhodnout, že snížená sazba bude 15 % a zvyšovat daň pouze na tuto úroveň. Zároveň by se u všech výrobků a služeb, zařazených do základní (vyšší) sazby, daň na těchto 15% snížila. Jednotná daň by znamenala nedeformované podmínky pro spotřebitele, protože by ovlivňovala ceny všeho zboží a služeb stejně.

Není samozřejmě možné okamžitě zrušit odpisy - tím by došlo k příliš velkému výpadku státních příjmů. Můžeme ale zkracovat odpisové doby a zvyšovat hranici pro neinvestiční výdaje po dobu několika let a potom se rozhodnout, zda je zrušit úplně nebo takto omezené ponechat.

Možný postup při zkracování odpisových dob:

1. Dvakrát, poprvé co nejdříve, podruhé za dva, maximálně tři roky, zkrátit odpisové doby následujícím způsobem:


Tabulka 1: Odpisové skupiny a minimální doba odpisování
skupina dnešní odpisy [roky]1. krok [roky]2. krok [roky]
1432
2642
31296
4201612
5302520
650zrušitzrušena


Pozn: Šestá skupina byla zavedena nově s platností od roku 2004

Zároveň by se limit pro odpisování z dnešních 40.000 Kč (naposledy zvýšen v roce 1998), zvyšoval každoročně o 20.000 Kč.

2. Třetím krokem by byla systémová změna: Přechod z kategorizace podle druhu investice do kategorizace podle hodnoty a zároveň omezení počtu odpisových skupin:

Tabulka 2
skupina Hodnota investice v Kč Minimální doba odpisování
1 do 1 milionu 2 roky
21 - 5 milionů5 let
3 nad 5 milionů15 letVhodné by bylo rovněž zvýhodnit technické zhodnocení, a to tak, že by technické zhodnocení bylo vždy v nižší odpisové skupině, než vlastní pořízení majetku. Zejména v souvislosti se zanedbaným bytovým fondem, kde investice spadají do nejvyšší skupiny, by to mohlo přispět k jeho regeneraci. Takže technické zhodnocení do 5-ti milionů by se odpisovalo 2 roky a nad 5 milionů 5 let.

Pravidla pro odpisování by byla zcela shodná ve všech případech, zmizely by jakékoli výjimky, a speciální pravidla pro různé druhy investic či různé typy plátců.
Odpisování by bylo rovnoměrné, každoročně by se odpisoval podíl hodnoty investice a doby odpisování.

3. Po kvalifikovaném vyhodnocení dopadů předcházejících kroků by v případě příznivých výsledků bylo možno přikročit k úplnému zrušení odpisů - jakoukoli investici by bylo možné odepsat (= dát do nákladů) v roce pořízení.


Pokud jde o daňové úlevy, není je možné všechny - a nikdo to ani nenavrhuje - zrušit ihned. Je třeba respektovat investiční záměry, které v souvislosti s těmito úlevami vznikly - např. penzijní připojištění, hypotéky.

Je nicméně žádoucí je spolu s klesajícími daněmi postupně eliminovat. Mimoto pomůže jejich odstranění zavést regulérní podmínky na trhu, kde jsou nyní produkty, dotované daňovými úlevami, zvýhodněné proti jiným, byť třeba podobným.

Rovněž práce by měla být daněmi a dalšími odvody zatížena ve všech případech stejně a vždy pouze jednou. Není normální, když podle typu smlouvy je stejná práce daněna různým procentem, mimo to se jednou platí pojistné na sociální a zdravotní pojištění z celého příjmu, v jiném případě z určitého procenta, jindy se sice platí pojistné na zdravotní pojištění, nikoli ale na sociální (umělci) a ve čtvrtém případě se pojistné neplatí vůbec (např. tantiémy statutárních orgánů).

Celý náš systém je doslova zaplevelený neustálými změnami, novelizacemi předpisů (zákon o dani z příjmů byl novelizován po padesáté druhé!), podzákonnými normami - to samo o sobě musí zaměstnávat velké množství úředníků. Nejrůznější výjimky jsou pak živnou půdou nejen pro daňové úniky ale i pro korupci. Vysoké zdanění omezuje ekonomický rozvoj a snižuje konkurenceschopnost. Na druhé straně - nízké daně, srozumitelný systém, jednoduché daňové přiznání, stejné podmínky pro všechny a jasná pravidla jsou nejlepší podporou rozvoje ekonomiky a konkurenceschopnosti našich firem.


Viz také "Rovná daň (17.12.2003)" v "Jinýma očima"
 
http://www.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1082&offset=2&off1=126
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
:: finance
    : Ministr financí Sobotka a Modrá šance pro veřejné finance (18.12.2004)
    : Složený úrok, reforma penzí a neznalost matematiky (16.4.2004)
    : Potřeba reformy financí (30.1.2004)
    : Důsledky daňových změn pro občany (15.1.2004)
    : daně - příležitost pro rovnou daň (15.12.2003)
    : daně (2.11.2002)
    : daně - milionářská daň (20.9.2002)
    : rozpočet (10.12.2002)
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)