Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: události 2003
 
Otevření části mostu přes Berounku
3.7.2003

Dne 2. července 2003 byla otevřena polovina zrekonstruované části mostu přes Berounku v Lahovicích. Tato stavba je velmi důležitá pro dopravní obslužnost jihozápadní části Prahy. Stávající konstrukce je oproti původnímu odlehčená a rozšířená. Po dlouhé době byla v Praze zahájena stavba kamenného mostu, celkem bylo dosud použito 800 kubíků kamene. Investorem je Hl. m. Praha a celkové investice budou činit cca 700 mil. Kč. Projektantem mostu je VPÚ Deco Praha a vyšším dodavatelem Metrostav a.s.

Rekonstrukce mostu přes Berounku byla po sedmileté přípravě zahájena v září 2001. Součástí stavby je i úprava levobřežního předmostí a řada přeložek inženýrských sítí.

Most je součástí jedné z nejfrekventovanějších výjezdových komunikací Prahy směrem na Dobříš, Strakonice a Vimperk. Původní dobříšskovimperská silnice překračovala Berounku 120 metrů dlouhým mostem s osmi mostními poli. V letech 1912 až 1918 byl na stejném místě postaven nový železobetonový obloukový most. První velká rekonstrukce mostu proběhla společně s rozvojem automobilové dopravy v šedesátých letech. Souběžně se starým mostem byl po proudu postaven nový most z prostých nosníků z předpjatého betonu. O další rekonstrukci mostu se vzhledem k jeho špatnému technickému stavu a stále vyššímu dopravnímu zatížení uvažovalo již od počátku devadesátých let. V roce 1995 byla proto zpracována studie, která měla za úkol posoudit všechny varianty řešení tohoto důležitého dopravního uzlu.

Cílem rekonstrukce je zvýšení kapacity mostu i přilehlých komunikací, zrychleni průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti provozu. Kromě toho dojde také ke zvětšení plavebního profilu a zlepšení odtokových poměrů v oblasti. Podmínkou rekonstrukce bylo zachování části původní stavby a umožnění veřejného provozu na jedné polovině původního mostu minimálně ve třech jízdních pruzích. Metrostav a.s. jako vítěz veřejné soutěže na dodávku stavby, pro zvýšení dopravního komfortu v průběhu výstavby, navrhl vybudovat provizorní most, na nějž byla v květnu loňského roku částečně převedena doprava. Po vybudování tohoto provizorního přemostění bylo možné začít s rekonstrukcí pravé části mostní konstrukce.

Z technického hlediska projektant zvolil klasické řešení s předpjatým spojitým nosníkem proměnlivé výšky, které navozuje siluetu stávajícího obloukového mostu se dvěma ocelovými věžemi, které tvoří pomyslnou
bránu při vstupu do Prahy. Nový most bude tvořen dvěma samostatnými částmi, z nichž každá ve dvou pruzích převede jeden jízdní směr. Navíc budou vybudovány ještě pruhy pro odbočování a připojení, což přispěje k větší bezpečnosti provozu v daném úseku. Na mostě budou oboustranně zachovány chodníky pro pěší a projekt počítá i s vybudováním pěších a cyklistických stezek v těsném sousedství mostu na obou stranách řeky. Celková šířka nového mostu je 34,9 metrů.

Nosnou konstrukci tvoří spojitý dvoutrámový nosník z předpjatého betonu o rozpětí polí 30,2 + 3 x 43,8 + 30 metrů. Výška trámů je proměnná od 1,4 m do 3,0 metrů. Pro založení pravého mostu byly využity základy starého mostu. Základy byly provedeny jako plošné s proinjektováním podloží, s výjimkou pražské opěry, která je založena na velkoprůměrových pilotách. Pro podélné předpětí byl navržen systémem Dywidag, konzoly pod věžemi jsou předepnuty lany Monostrand. Tato lana jsou použita i ve stavebních konzolách pro zlepšení spolupůsobení desky.

V první etapě výstavby byla doprava převedena na stávající levý most a na jednopruhový provizorní most, který byl vybudován v prodloužení pilířů budoucího levého mostu. Nosná konstrukce byla budována po jednotlivých polích. V prvním poli byla použita klasická pevná skruž z bárek z materiálu PIŽMO a z ocelových nosníků I o délce 10 a 12,5 metru. Ve třech vnitřních polích byla použita přestavná skruž na celou délku pole. Skruž byla podporována pouze bárkami z materiálu PIŽMO, které jsou přimknuty k mostním pilířům. Skruž byla sestavena jako jednopatrový jednostěnný most ŽM 16 M s horní mostovkou a je navržena na rozpětí 39 m. Do dalšího pole se jednotlivé nosníky skruže převážejí pomocí soulodí, taženého remorkérem. Vlastní bednění nosné konstrukce je sestaveno z prvků systému ALPI MECCANO. Bednění boků trámů, střední desky a konzol je konstrukčně upraveno pro přesun. Po dokončení výstavby pravého mostu bude doprava definitivně převedena na nový most. Levá část původního mostu a rovněž montovaný provizorní most budou rozebrány. Na jejich místě pak vyroste zcela nová mostní konstrukce.

Protože původní Lahovický most byl vybudován v nejužším místě Berounky těsně před jejím ústím do Vltavy, dochází zde každoročně k záplavám. Ta nejhorší postihla tuto lokalitu v srpnu loňského roku. I zpoždění stavebních prací způsobené velkou vodou se však nijak neodrazí na termínu dokončení rekonstrukce Lahovického mostu.

viz FOTOGALERIE
http://www.skaloud.net/index.php3?act=fotogalerie&offset=151
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
    : Otevření Domu s peč. službou na Zličíně (14.12.2003)
    : Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov (29.11.2003)
    : Další proměny Smíchova - knihovna a nová část pěší zóny Anděl (26.10.2003)
    : Co nového přináší návrh Ústavy pro Evropu (13.10.2003)
    : Volba soudců Ústavního soudu (19.8.2003)
    : Otevření části mostu přes Berounku (3.7.2003)
    : Referendum EU (7.6.2003)
    : Otevření nové radnice na P13 (2.6.2003) (3.6.2003)
    : IV. Ideová konference ODS (19.5.2003)
    : Vyhodnocení ankety - bydlení (11.5.2003)
    : Závěry ze setkání starostů, primátorů a hejtmanů (6.5.2003)
    : Aukce ve prospěch mateřské školy na Praze 5 (24.4.2003)
    : Vyhodnocení ankety - doprava (22.4.2003)
    : Otevření Dětského ostrova (21.3.2003)
    : Otevření Rehabilitační kliniky Malvazinky (13.3.2003)
    : Návrh článků Evropské ústavy (5.3.2003)
    : Zvolení prezidenta republiky (1.3.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P5 (20.2.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P13 (17.2.2003)
    : Zličín v novém volebním období (6.2.2003)
    : Zimní stadion na Lužinách (28.1.2003)
    : Výsledky prezidentských voleb „prvá volba“ (24.1.2003)
    : Volba prezidenta republiky (15.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Slivenec (8.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Řeporyje (7.1.2003)
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)