Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: události 2003
 
IV. Ideová konference ODS
19.5.2003

Dne 17.5.2003 se konala v Národním domě na Vinohradech IV. ideová konference ODS. Konference se zabývala tématem vstupu ČR do EU. Stanovisko ODS ke vstupu je uvedeno níže. Můj příspěvek na konferenci "Role národních parlamentů v budoucí EU" byl přednesen v sekci "Politická a institucionální stránka vstupu do EU" a je uveden zde ve stanoviscích - názory a komentáře 15.5.2003.

Vstup České republiky do Evropské unie je pro nás hotovou věcí. Ekonomicky není k našemu členství v EU na obzoru žádná alternativa. Jednotný evropský trh je a bude naším nejvýznamnějším odbytištěm. Setrvání mimo EU by podmínky pro náš obchod s Evropou zhoršilo. Pokleslo by hodnocení ČR zahraničními investory. Česká ekonomika by na tom nevydělala, ale naopak prodělala. Dnes již neřešíme otázku zda vstoupit či nevstoupit do EU - mnohokrát jsme řekli, že vstup ČR do EU podporujeme. ODS ale říká občanům ČR o EU pravdu. Naše začlenění do EU není a nebude žádnou vstupenkou do ráje, bude doprovázeno i méně příjemnými jevy. Naši příznivci a voliči tuto otevřenou politiku oceňují. Ze všech politických stran má ODS největší procento voličů, podporujících náš vstup do EU - okolo 80 %. Je jasné, že kladný výsledek referenda ovlivní svým hlasováním především voliči ODS.
Socialistická vláda naproti tomu o EU občanům soustavně lže. Zastírá méně příjemné stránky našeho členství v EU. Nehovoří o mnohdy nedůstojných podmínkách našeho vstupu, za které nese svým vyjednáváním plnou zodpovědnost. Ač původně tvrdila opak, dnes mlčí o tom, že v prvních letech členství do EU více zaplatíme, než z ní dostaneme. Přes veškerou proevropskou rétoriku a nákladnou agitaci, placenou ze státních peněz, nedokázala o vstupu ČR do EU přesvědčit ani své vlastní voliče. Pokud se v referendu občané ČR postaví proti vstupu do EU, vina bude jednoznačně na straně vládní koalice. ODS také přemýšlí o budoucnosti Evropské unie, zatímco vláda pouze bezmyšlenkovitě opakuje hesla, převzatá od evropských institucí a nadnárodních politických struktur. Víme, že je klíčové, s jakými postoji do EU půjdeme a co tam budeme prosazovat. Víme, že v politické integraci Evropy se skrývají nemalá rizika pro naši státnost. V útrobách evropského Konventu se dokončují nové obrysy budoucí evropské architektury. U nás se o tom nemluví. Odevšud se na nás valí jen záplava podbízivé a oslavné evropské propagandy. My však přistupujeme k evropské integraci věcně a střízlivě. Chápeme ji nikoliv jako cíl sám o sobě, ale jako nástroj k realizaci našich vlastních cílů. Chceme vstoupit do EU a chceme uvnitř EU prosazovat český program.

Českým programem uvnitř EU nemůže být spoluvytváření centralizovaného evropského superstátu, tzv. evropské federace. Předávání stále většího počtu pravomocí a kompetencí z úrovně národních států na úroveň EU je v zájmu velkých, nikoliv malých evropských zemí. Takový superstát Evropa by byl ve skutečnosti ovládán skupinou několika velkých států, zatímco ty ostatní by sloužily pouze jako stafáž. Některé bývalé evropské velmoci používají evropskou integraci jako nástroj ke svému návratu do ztracených pozic a skrývají se přitom pod pláštík nejasně definovaných "evropských" zájmů. Pokoušejí se oslabit atlantickou vazbu s USA pod heslem posilování "evropského" vlivu na mezinárodní dění. S tím nesouhlasíme, na takové integraci se podílet nechceme.

Nepřejeme si Evropskou unii v podobě kolosu, který stlačí všechny evropské země do jediné unifikované politické, ekonomické a sociální šablony, bez ohledu na mnohdy odlišné národní tradice. Taková integrace by byla v rozporu s evropskými demokratickými dějinami. Opačným řešením je myšlenka mnohorychlostní, pružné Evropy - tedy integrace, z níž lze vybírat dle vlastního uvážení. Pro takovou myšlenku budeme hledat v Evropě spojence.

Po vstupu do jednotného evropského ekonomického prostoru chceme prosazovat jeho liberalizaci a otevírání světovému obchodu. Evropský trh je zavalen desítkami tisíc stran regulací a nařízení - to je třeba změnit. Odmítáme sjednocování daní a veřejných výdajů, které by byly jen záminkou pro zvyšování daňové zátěže a státního přerozdělování na úroveň některých "dýchavičných" evropských ekonomik a tedy likvidací naší konkurenceschopnosti.

Připouštíme koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky v rámci EU, ale odmítáme její úplné sjednocení. Takové sjednocení by znamenalo faktický zánik státní suverenity. V těchto klíčových oblastech trváme na zachování principu jednomyslného rozhodování či alespoň možnosti nepodílet se na společných pozicích. Česká republika se nesmí rozpustit v "tvrdém" francouzsko- německém integračním jádru EU. Naopak se musí podílet na budování protiváhy tomuto jádru spolu s jinými zeměmi, které si přejí volnější a pružnější model integrace či chtějí zachovat zesílenou strategickou vazbu s USA.

Vedle referenda o vstupu, které nás právě čeká, budeme v příštích letech prosazovat i referendum o tzv. ústavní smlouvě EU. Bude-li tato smlouva příliš federalistická, nedoporučíme její schválení v referendu a zachováme si své členství v EU ve stávající smluvní podobě. Budeme trvat na tom, aby vznikal široký, bezpečnostně, ekonomicky i politicky propojený euroatlantický prostor jako jádro světové demokratické civilizace - nikoliv uzavřená "pevnost Evropa", vymezující se proti USA a jiným světovým centrům.
Proto chceme vstoupit do EU. Chceme být aktivními spolutvůrci budoucí podoby evropské integrace, nikoliv pasivními příjemci toho, co za nás vymyslí jiní.

Proto říkáme: když do EU, tak s ODS.

Proč?
- Protože jediná ODS má propracovaný dlouhodobý program evropské politiky!
- Protože pouze ODS říká o EU pravdu a neopakuje cizí fráze!
- Protože ODS ví, jak hájit a obhájit uvnitř EU naše národní zájmy!


http://www.ods.cz/akce/ideovky/4.ik/
http://www.ods.cz/akce/ideovky/4.ik/zavery/sekce1.php
http://www.ods.cz/akce/ideovky/4.ik/zavery/sekce2.php
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
    : Otevření Domu s peč. službou na Zličíně (14.12.2003)
    : Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov (29.11.2003)
    : Další proměny Smíchova - knihovna a nová část pěší zóny Anděl (26.10.2003)
    : Co nového přináší návrh Ústavy pro Evropu (13.10.2003)
    : Volba soudců Ústavního soudu (19.8.2003)
    : Otevření části mostu přes Berounku (3.7.2003)
    : Referendum EU (7.6.2003)
    : Otevření nové radnice na P13 (2.6.2003) (3.6.2003)
    : IV. Ideová konference ODS (19.5.2003)
    : Vyhodnocení ankety - bydlení (11.5.2003)
    : Závěry ze setkání starostů, primátorů a hejtmanů (6.5.2003)
    : Aukce ve prospěch mateřské školy na Praze 5 (24.4.2003)
    : Vyhodnocení ankety - doprava (22.4.2003)
    : Otevření Dětského ostrova (21.3.2003)
    : Otevření Rehabilitační kliniky Malvazinky (13.3.2003)
    : Návrh článků Evropské ústavy (5.3.2003)
    : Zvolení prezidenta republiky (1.3.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P5 (20.2.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P13 (17.2.2003)
    : Zličín v novém volebním období (6.2.2003)
    : Zimní stadion na Lužinách (28.1.2003)
    : Výsledky prezidentských voleb „prvá volba“ (24.1.2003)
    : Volba prezidenta republiky (15.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Slivenec (8.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Řeporyje (7.1.2003)
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)