Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: události 2003
 
Třetí zasedání ZMČ P5
20.2.2003

Dne 20.2.2003 se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5.
Nejdůležitějším bodem programu byl rozpočet MČ Praha 5 na rok 2003. Celkové příjmy jsou plánované ve výši 780.755,1 tis. Kč, celkové výdaje 732.654,7 tis. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů 48.100,4 tis. Kč.

Celkové výdaje bez tř. 8 jsou navrženy v návrhu rozpočtu na r. 2003 ve výši 732 .654,7 tis.Kč, z toho na neinvestiční výdaje je počítáno s částkou 493.686,4 tis.Kč, kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu stanoveny ve výši 236.912,8 tis.Kč a na granty je u jednotlivých odvětví navržena částka 2.930,0 tis.Kč. Ve třídě 8 se ve výdajích promítá splátka jistiny poskytnutého úvěru od České spořitelny a.s. v částce 8.937,0 tis.Kč a přechodná finanční výpomoc MČ Praha 8 ve výši 40.000,0 tis.Kč. Výdaje včetně třídy 8 jsou navrženy ve výši 781.591,7 tis.Kč.
Se splácením jistiny poskytnutého investičního úvěru ČS, a.s. jsou spojeny i náklady na úhradu úroků z úvěru, které jsou předpokládány pro rok 2003 ve výši 800,0 tis.Kč.

Nejvyšší část u výdajů na r. 2003 představuje odvětví školství (vč. škol v právní subjektivitě) ve výši 199.352,7 tis.Kč (navýšení o 7,6% oproti r. 2002). Z celkové částky je na opravy a udržováni vyčleněno celkem pro rok 2003 4.900,0 tis.Kč, z toho na ZŠ 18.900,0 tis.Kč a na MŠ 6.000,0 tis.kč, na granty částka 1.100 tis.Kč. Kapitálové výdaje pro ZŠ a MŠ jsou navrženy v částce 74.973,3 tis.Kč.

Navrhované výdaje bytového hospodářství představují částku 112.220,0 tis. Kč, tj. navýšení o 119,8 %, z toho návrh neinvestičních výdajů činí 5.900,0 tis.Kč, kapitálových výdajů činí 98.320,0 tis.Kč a na pokrytí výdajů spojených s koupí objektů do vlastnictví MC Praha 5 se počítá s částkou 8.000,0 tis.Kč, tj. celkem kapitálové výdaje 106.320 tis. Kč.

Pro rok 2003 je v rozpočtu odboru životního prostředí navrhována celková částka ve výši 86.358,8 tis.Kč. Z toho kapitálové výdaje představují 40.964,8 tis.Kč, neinvestiční výdaje jsou ve výši 45.144 tis.Kč a na granty je rozpočtováno 250,0 tis.Kč
Rozpočet kapitálových výdajů v životním prostředí zahrnuje především stavební investice (36.214,8 tis.Kč), nákup strojních investic (3.250 tis.Kč) a projektovou dokumentaci (1.500 tis.Kč).

V roce 2003 jsou plánovány tyto stavební akce:
- předpolí Dětského ostrova 5.800 tis.Kč
- rekonstrukce parku Santoška 1.280 tis.Kč
- rekonstrukce parku Skalka 1.150 tis.Kč
- svah Husovy sady 3.200 tis.Kč
- rekonstrukce parku Klamovka 1.014,8 tis.Kč
- rek. Náměstí 14. října 6.000 tis.Kč
- kašna Košířské náměstí 100 tis.Kč
- DH Butovice 4.300 tis.Kč
- rokle Sacre-Couer 2.300 tis Kč
- areál pro děti a mládež Barrandov 7.200 tis.Kč
- rekonstrukce neogotického altánu Klamovka 2.000 tis.Kč
- kašna Nám. Kinských 20 tis.Kč
- rekonstrukce Dětského ostrova 1.850 tis.Kč

Neinvestiční výdaje odboru ochrany životního prostředí ve výši 44.544 tis.Kč jsou určeny především na údržbu veřejné zeleně (32.859 tis.Kč), na úklid chodníků vč. psích exkrementů (7.228,5 tis.Kč), na sběr a svoz komunálního odpadu vč. nebezpečného (2.016,5 tis.Kč), na likvidaci černých skládek (2.050 tis.Kč), na ochranu druhů a stanovišť - útulky, hubení invazních plevelů (190 tis.Kč), na ostatní činnost k ochraně prostředí (200 tis. Kč).

Pro rok 2004 je pro odvětví životního prostředí navrhována částka 91.358 tis.Kč a pro rok 2005 částka 100.500 tis.Kč.


Výdaje odboru dopravy jsou pro rok 2003 rozpočtovány v celkové výši 39.600 tis.Kč.

Tato částka je určena na nákup služeb a na opravu a instalaci dopravního značení na území MČ Praha 5 ve výši 200 tis.Kč a opravy chodníků ve výši 39.400 tis.Kč. Pro rok 2003 počítá výdajová část rozpočtu s realizací Pěší zóny Anděl (dle zpracované projektové dokumentace - nerealizováno v r. 2002) ve výši 31.000 tis.Kč, s postupnou obnovou povrchu chodníků na území MČ Prahy 5 ve výši 5.000 tis.Kč, 400 tis.Kč je počítáno s opravou chodníku v ulici Naskové; 3.000 tis.Kč zůstává v rozpočtu jako rezerva finančních prostředků.

Pro rok 2004 se počítá s další opravou chodníků ve výši 8.200 tis.Kč, v roce 2005 ve výši 8.700 tis.Kč.

V kapitole Bytové hospodářství jsou pro rok 2003 v návrhu rozpočtu rozpočtovány výdaje v celkové výši 112.220 tis.Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 106.320 tis.Kč a neinvestiční výdaje ve výši 5.900 tis.Kč. V rozpočtu kapitálových výdajů je počítáno s částkou 8.000 tis.Kč na realizaci koupi nemovitého majetku dle požadavku odboru správy majetku.

Rozpočet kapitálových výdajů v bytovém hospodářství zahrnuje stavební akce a projektovou dokumentaci těchto akcí:

Modernizace topných soustav domů 12.500 tis.Kč
Stavební úpravy domu Hlubočepská 281/31a 6.000 tis.Kč
Stavební úpravy Smíchovské tržnice 30.100 tis.Kč
Rekonstrukce areálu Bertramka 6.000 tis.Kč
Rekonstrukce domu Janáčkovo nábřeží 1211/11 10.000 tis.Kč
Rekonstrukce domu Mělnická 4 - II. část 780 tis.Kč
Stavební úpravy (sanace) přízemí domu Mělnická 624/4 1.500 tis.Kč
Rekonstrukce 73 bytových domů MČ P 5 s využitím dotace z fondů EU 21.240 tis.Kč
Zateplení štítu domu Na Skalce 765/17 1.000 tis.Kč
Zateplení fasád domů Zahradníčkova 26/28, 25/30, 24/32 1.500 tis.Kč
Modernizace systému UT domu Zubatého 269/1 200 tis.Kč
Modernizace kotelny domu Pivovarská 244/9 1.000 tis.Kč
Regenerace panelového domu Dubrovnická 1057/2, 1056/4, 1055/6 1.500 tis.Kč
Rekonstrukce vzduchotechniky domu Zubatého čp. 330/10 1.000 tis.Kč
Výdaje na modernizaci výtahů dle nařízení vlády č. 14/1999 1.000 tis.Kč
Výdaje na rekonstrukce uvolněných prostor v bytových domech 2.000 tis.Kč
Výdaje na "vynucené investice" 500 tis.Kč
Výdaje na průzkumy a studie 500 tis.Kč
Realizace koupě nemovitého majetku 8.000 tis.Kč


Celkem 106.320 tis. Kč

Neinvestiční výdaje ve výši 5.900 tis.Kč jsou určeny na asanaci lokality Buďánka (1.000 tis.Kč), opravy prováděné v areálu Bertramka (3.000 tis.Kč), opravu fasád a oken domu Na Skalce 765/17 (1.500 tis.Kč), na nákup služeb - stěhování, znalecké posudky, geometrické plány vyžádané odborem správy majetku apod. (300 tis.Kč), na ostrahu objektů Na Cihlářce (100 tis.Kč).

Pro rok 2004 jsou pro bytové hospodářství navrhovány kapitálové výdaje ve výši 110.000 tis.Kč, pro rok 2005 rovněž ve výši 110.000 tis.Kč.


Dále pak byl projednán:
Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu.
Návrh investičního programu Městské části.
Řada položek týkající se privatizace bytového fondu.
Vyúčtování grantů za r. 2002.
Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových parcel veřejné zeleně.
Několik změn územního plánu.
Programové prohlášení RMČ ve volebním období 2002-2006.

 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
    : Otevření Domu s peč. službou na Zličíně (14.12.2003)
    : Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov (29.11.2003)
    : Další proměny Smíchova - knihovna a nová část pěší zóny Anděl (26.10.2003)
    : Co nového přináší návrh Ústavy pro Evropu (13.10.2003)
    : Volba soudců Ústavního soudu (19.8.2003)
    : Otevření části mostu přes Berounku (3.7.2003)
    : Referendum EU (7.6.2003)
    : Otevření nové radnice na P13 (2.6.2003) (3.6.2003)
    : IV. Ideová konference ODS (19.5.2003)
    : Vyhodnocení ankety - bydlení (11.5.2003)
    : Závěry ze setkání starostů, primátorů a hejtmanů (6.5.2003)
    : Aukce ve prospěch mateřské školy na Praze 5 (24.4.2003)
    : Vyhodnocení ankety - doprava (22.4.2003)
    : Otevření Dětského ostrova (21.3.2003)
    : Otevření Rehabilitační kliniky Malvazinky (13.3.2003)
    : Návrh článků Evropské ústavy (5.3.2003)
    : Zvolení prezidenta republiky (1.3.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P5 (20.2.2003)
    : Třetí zasedání ZMČ P13 (17.2.2003)
    : Zličín v novém volebním období (6.2.2003)
    : Zimní stadion na Lužinách (28.1.2003)
    : Výsledky prezidentských voleb „prvá volba“ (24.1.2003)
    : Volba prezidenta republiky (15.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Slivenec (8.1.2003)
    : Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Řeporyje (7.1.2003)
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)