Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55872)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54506)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - obrana
 
Od 1. ledna 2005 jen profesionální armáda (26.1.2004)

Od prvního ledna příštího roku bude ochranu republiky zajišťovat již jen profesionální armáda. Povinná vojenská služba bude zřejmě chybět málokomu. Novelou branného zákona (která nahrazuje dosavadní branný zákon č. 218/1999 Sb.) přechází Česká republika z modelu „branné povinnosti s odvody občanů do pravidelné vojenské služby“ na model „branné povinnosti s odvody a službou občanů jen v době „válečné“. Ani tuto službu však nebude nutno vykonávat, pokud tomu bude bránít "svědomí".

Branná povinnost občanů (odvodní i služební) se nyní bude uskutečňovat jen tehdy, když Parlament vyhlásí na návrh vlády stav ohrožení státu (tzn. je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, celistvost anebo demokratické základy státu ve smyslu čl. 7 ústavního zákona o bezpečnosti ČR) nebo válečný stav (tzn. je-li stát napaden nebo plní závazky o společné obraně proti napadení ve smyslu čl. 43 Ústavy). Tato mimořádná branná povinnost v době ohrožení vzniká ze zákona všem občanům (mužům i ženám stejně) od 18 do 60 let věku s řadou výjimek. Tradiční výjimkou je, že mimořádnou službu lze odmítnout z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. Namísto ní bude pracovní povinnost (§6 odst. 3.: voják v záloze, který odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá pracovní povinnosti podle zvláštního právního předpisu).

Ukládání povinností občanům k obraně země je založeno v čl. 4 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který stanoví, že ozbrojené síly jsou doplňovány na základě branné povinnosti. Stanovení rozsahu této povinnosti svěřuje čl. 4 k provedení zákonu. Výjimečnost obranných funkcí státu je vyjádřena zastoupením několika výjimek z uplatňování základních práv a svobod občanů. Např. zákaz nucené práce a služby podle čl. 9 Listiny základních práv a svobod se nevztahuje na vojenskou službu a službu stanovenou namísto povinné vojenské služby. Svoboda pohybu podle čl. 14 Listiny může být omezena, je-li to nevyhnutelné pro bezpečnost státu. Příslušníkům ozbrojených sil je možné omezit některá politická, hospodářská a sociální práva (viz čl. 44 Listiny). Naproti tomu podle čl. 15 odst. 3 Listiny práv a svobod, nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo náboženským vyznáním.

Článek Listiny o vojenské službě a svědomí si zaslouží malý komentář: volně přeloženo - kdo nechce riskovat život ve stavu ohrožení státu a ve válečném stavu, nemusí. Stačí se odkázat na svědomí. Současně ale může využívat všech výhod obrany svého života, života svých blízkých a svého majetku jinými lidmi.
Protože tu však není žádný indikátor, který umožní rozlišit mezi "svědomím" a "mě se nechce", bylo by lepší uzákonit "kdo nechce nemusí", to by bylo méně pokrytecké. Ostatně svědomí, které brání chránit své blízké např. před vyvražděním jen proto, že nechci zabíjet toho kdo mne, nebo mé blízké ohrožuje, je spíše nefungující svědomí.Současně s novelou branného zákona se uplatňuje také zákon O zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů.

Civilní služba naplňovala možnost využít "svědomí" a neabsolvovat vojenskou základní službu. Zde "svědomí" mělo pro většinu civliklářů určitě jistou oporu v negativech souvisejících s touto službou - zbytečný dril, omezování a někde ponižování a šikanování. Civilní služba se stala velmi populární. Z počátečních 8 202 zájemců v r. 1993 dosáhl zájem hodnoty 14 160 v r. 2000.

Toto "svědomí" jim na druhé straně umožňovalo aby se uplatňovali zejména v těch nejméně obtížných oblastech. Podle zrušeného zákona 18/1999 Sb. o civilní službě, občan vykonával civilní službu formou pomocných činností v organizacích státu, obcí a u nevýdělečných nestátních právnických osob, zejména ve zdravotnictví, v sociálních službách, při ochraně životního prostředí, při likvidaci následků živelních pohrom a v jiných obecně prospěšných činnostech. Podle posledních údajů se civilkáři shromažďovali spíše v oborech které s přednostními aktivitami danými zákonem příliš nesouvisely, spíše to byly knihovny, školy a sportovní sdružení. O tom svědčí následující fakta: ke dni 31. března 2004 vykonávalo civilní službu celkem 8 634 osob (z toho v oblasti zdravotnictví 1797, v oblasti sociální 1307, v oblasti ochrany životního prostředí 491, v ostatních oblastech 5139). Jen pro doplnění - K témuž datu zbývalo povolat k výkonu civilní služby celkem 31 306 osob.


 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
    : Od 1. ledna 2005 jen profesionální armáda (26.1.2004)
    : Mezinárodní terorismus v současném světě (12.7.2004)
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)