Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (54963)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (53635)(24%)
Asi nepůjdu volit (54233)(25%)
Určitě nepůjdu volit (53828)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - směřování
 
Globalizací proti chudobě (22.6.2003)

Ve stínu referenda o vstupu ČR do EU zůstalo v pozadí několik událostí. Jednou z nich byl i 1. květen a jeho využití odpůrci "globalizace" k demonstrancím. Podobné aktivity se objevily i při vrcholné schůzce G7 představitelů sedmi nejsilnějších zemí. Zde rozzuřený dav protestujících, pod stejnými hesly takřka v přímém přenosu raboval čerpací stanice a obchody nadnárodních značek. Terčem nenávisti se stal abstraktní pojem "globalizace".

Termín globalizace je často používán v různých souvislostech, několik aspektů je ale společných všem jeho výkladům. Týká se sjednocování světa, internacionalizace lidských aktivit, relativního zkracování vzdáleností atp. Internacionalizace lidských aktivit v průběhu lidských dějin není žádnou novinkou, ale dlouhodobým evolučním procesem, který se občas zrychluje či zpomaluje, ale který jde stále kupředu. Pominu-li ty, z "antiglobalistů", jenž využívají výše uvedných akcí k tomu, aby se vyřádili v ulicích podobně jako fotbaloví rowdies, pak někteří z ostatních maji i své argumenty. Jedním z nich je, že svobodný trh je příčinou chudoby, která je stále přítomna v rozvojovém světě.

Všechny objektivní průzkumy z oblasti mezinárodní ekonomie však ukazují, že země, které jsou otevřeny obchodu a které otevřely náruč globalizaci, mnohem více prosperují, nežli ty, které se separují od zbytku světa. Studie o obchodní politice zahrnující 117 zemí, provedená harvardskými ekonomy Sachsem a Warnerem ukázaly, že růst v zemích, které usnadnily volný trh byl mezi troj až šestinásobkem růstu oproti zemím, které zůstaly věrny protekcionismu. Relativně otevřené rozvojové ekonomiky rostly o 4.49% ročně, zatímco jejich protekcionističtí protějšky rostly jen o 0,69% ročně.. Stejný směr ukazuje i srovnání údajů indexu ekonomické svobody s příjmem na hlavu (při započtení parity kupní síly). Z jiné nedávné analýzy (Frankel a Romer), která porovnávala otevřenost ekonomik a zahrnovala 150 zemí, vyplynulo že zvýšení poměru obchodu ke hrubému domácímu produktu o jedno procento, zvýší příjem na hlavu od 0.5 do 2 procent.

Realita prokazuje, že u zemí, které se na globalizaci podílí, dochází k nejrychlejšímu zmírnění chudoby, k omezení dětské práce, k redukci dětské úmrtnosti a k vyšší míře gramotnosti. Prospěšnost volného obchodu ukazuje ironicky, že demonstranti vedou kampaň pro politiku, která by odsoudila rozvojové země do trvalé chudoby.

Alternativou, kterou nabízejí antiglobalisté je tzv. "lokalizace", kterou jako jeden z prvních komplexně pojednal anglický ekonom Hines. Ta je pokusem zabránit spontánnímu a efektivnímu využívání zdrojů a dobrovolné mezinárodní spolupráci, a místo toho, aby se produkovalo tam, kde jsou k tomu nejvýhodnější podmínky, požaduje návrat ke středověkému modelu soběstačnosti. V něm je každý stát jednotkou, která se v první řadě snaží zajistit své potřeby z vlastních zdrojů.

Je tomu již několik století, co jiný ekonom (skotského původu) výše popsaný středověký ekonomický model nenávratně rozbil. Adam Smith ve své knize "Bohatství národů" z roku 1776 zcela jasně popřel smysl ochranářských opatření, ve prospěch co možná největší míry mezinárodní spolupráce, protože věděl, že právě ta je zárukou prosperity. Dokázal, že omezování mezinárodní spolupráce a volného obchodu je tím, co vede k nezvratnému plýtvání hodnotami a potenciálem. Dnešní "lokalizátoři" požadují návrat o několik století zpátky, aniž by si uvědomili, jaký důsledek to s sebou nese: částečně až úplně centralizované řízení ekonomiky, konec jakéhokoliv rozvoje, natož trvale udržitelného atd. Státem, kterým se mohou inspirovat, je dnešní Severní Korea, která se navrhovanými pravidly řídí do důsledku již delší dobu.

Ať se již jedná o pouliční dav, který realizuje své skálopevné revoluční myšlenky přímo v centrech světových metropolí, nebo o na první pohled promyšlenou, výše popsanou teorii lokalizace, která nám revoluci podsouvá jakoby nenápadně, nelze než obě tyto formy téhož odmítnout. Je nepochybné, že o problémech dnešní "rychlé" doby, které tu jsou a budou, je potřeba otevřeně diskutovat a navrhovat přiměřená řešení. Měli bychom být proto obezřetní před periodicky se opakujícími pokusy o snadná řešení, směřující k zavedení "nového a lepšího" světového pořádku.

 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
    : Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
    : Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
    : K vládní Strategii udržitelného rozvoje pro ČR (3.2.2005)
    : Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)
    : Udržitelný rozvoj – snaha o centrální plánování nebo nová ideologie? (6.9.2004)
    : Globalizací proti chudobě (22.6.2003)
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)