Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54501)(24%)
Asi nepůjdu volit (55027)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2003
 
Ústavní soud a problémy s bydlením (26.4.2003)

V souvislosti s několika nedávnými verdikty Ústavního soudu ve vztahu k bytové problematice, které naznačují, jakou představu má tato instituce o způsobu a mezích regulace nájemného, vzniká jistá naděje na rychlejší legislativní změny. Na změny, které by měly zlepšit situaci v oblasti bydlení, tj. které by napomohly odstranit černý trh s byty, které by umožnily rychlejší regeneraci bytového fondu, zlepšily dostupnost nájemního bydlení i ochotu investorů stavět nájemní byty. Jaká je však reálná naděje na změny?


V současné době jsou připraveny k projednávání dvě předlohy zákonů. Prvou je vládní návrh, který zpracovalo ministerstvo financí. Tento návrh je na programu jednání poslanecké sněmovny a má před prvním čtením. K tomu aby mohla vláda do parlamentu dostat tento zákon museli socialističtí ministři přehlasovat své koaliční kolegy ve vládě, a pro jeho schválení se začíná vytvářet koalice ČSSD a KSČM. Druhý návrh - zákon o ochraně nájmu bytů, vznikl z iniciativy komunistických poslanců ve sněmovně a má před druhým čtením. Stanovisko vlády k tomuto zákonu bylo negativní.

Vládní návrh vzniká pod tlakem rozhodnutí Ústavního soudu
Ústavní soud zrušil ke dni 31. 12. 2001 již několikrát novelizovanou vyhlášku č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Dva následující výměry 1/2002 a 6/2002, které ji měly nahrazovat (a které vycházely ze stejných principů) byly prostřednictvím nálezů Ústavního soudu také zrušeny. Ústavní soud konstatoval, že vyhláška č. 176/1993 Sb. je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a čl. 1 Ústavy ČR. Vzhledem k tomu, že vytvořit výměr bez vad, aniž by byl přijat nový zákon o nájemném by bylo velmi obtížné, přistoupila vláda ke konstrukci zákonné normy.

Jakou představu má Ústavní soud o způsobu a mezích regulace nájemného
Ve zdůvodnění nálezů Ústavního soudu k rušeným vyhláškám i následného cenového moratoria (viz 027 US 84), jsou velmi významné argumenty, které nejen vysvětlují důvody zrušení výměrů i moratoria, ale jasně naznačují, jakou představu má Ústavní soud o způsobu a mezích regulace nájemného pro budoucnost.
Ústavní soud deklaroval, že sama cenová regulace nemusí být v rozporu s ústavním pořádkem, pokud ale tato regulace vychází z tržních cen a respektuje "spravedlivou rovnováhu" mezi imperativy obecného zájmu a ochrany základních práv jednotlivce. A dále, že "musí tedy existovat rozumný vztah proporcionality mezi použitými prostředky a sledovanými cíli". Nemá-li cenová regulace přesáhnout meze ústavnosti, nesmí evidentně snížit cenu tak, aby vzhledem ke všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům eliminovala možnost alespoň jejich návratnosti, neboť v takovém případě by vlastně implikovala popření účelu a všech funkcí vlastnictví

Nejdůležitější představy vyplývající ze stanovisek Ústavního soudu jsou následující.
- Státní cenová regulace nesmí znemožňovat návratnost potřebných nákladů ani tvorbu zisku.
- Stát musí sociální případy řešit nikoli asociální plošnou regulací, ale ve světě běžným adresným příspěvkem na nájemné, který budou pobírat skutečně potřební občané.
- Regulace musí vycházet z tržních cen.

Jaká je perspektiva
Nezdá se však, že by vládou překládaný zákon respektoval meze dané stanovisky Ústavního soudu. Naopak, posiluje regulaci tím, že do ní zahrnuje ceny, které byly dosud tržní (např. služby, náklady na úklid a provoz výtahu) a v tzv. "přehledu nájemného v obci" odvozuje výši nájemného od existujících regulovaných cen.

Přijetí takovéhoto zákona by vedlo ke zmrazení i toho malého trhu s byty, který dnes existuje a způsobilo by ještě větší deformace, než kdyby byl zachován současný stav.

Vzhledem k tomu, že uvedené návrhy včetně vládního zachovávají prvky o jejichž neadekvátnosti se již Ústavní soud vyjádřil, nebudou mít zřejmě naději na existenci, pokud bude opět bude využita žaloba na neústavnost takovýchto zákonů a to lze předpokládat.

Vzhledem k tomu, že od prvního verdiktu Ústavního soudu uběhlo více nežli 16 měsíců, aniž by vláda skutečně využila čas, který ji dal k vytvoření "nového kvalitního právního předpisu" dá se předpokládat, že od ní nelze po dobu jejího mandátu očekávat takové legislativní změny, kdy by byla stanoviska Ústavního soudu respektována a tedy ani reálný posun v legislativním řešení dostupnosti bydlení.
 
 
 
 
: Názory a komentáře
:: 2008
:: 2007
:: 2006
:: 2005
:: 2004
:: 2003
    : Příležitost pro rovnou daň (17.12.2003)
    : Jak zlepšit vymahatelnost práva (28.11.2003)
    : Slabá místa evropské ústavy (12.11.2003)
    : Dostihne EU Spojené státy? (22.9.2003)
    : Reforma důchodového systému (14.7.2003)
    : Globalizací proti chudobě (29.6.2003)
    : Kam směřuje EU (26.5.2003)
    : Role národních parlamentů v budoucí EU (15.5.2003)
    : Ústavní soud a problémy s bydlením (26.4.2003)
    : Irácká krize (23.3.2003)
    : Pravomoci prezidenta republiky (7.3.2003)
    : Změny cen zboží po vstupu ČR do EU (22.2.2003)
:: 2002
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)