Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: události 2004
 
Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo rozpočet na r. 2004
12.2.2004

Dne 12. února 2004 se uskutečnilo 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, na kterém byl schválen rozpočet městské části na rok 2004. Rozpočet MČ Praha 5 je sestaven jako vyrovnaný při celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 745. 858,3 tis. Kč.

V příjmové stránce rozpočtu na rok 2004 se promítají jednak prostředky ze státního rozpočtu ve výši 82.628 tis. Kč, dále dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 194.621 tis. Kč a vlastní příjmy ve výši 80.474 tis. Kč. V rozpočtu jsou rovněž zapojeny prostředky zdaňované činnosti ve výši 369.754,4 tis. Kč, získané především z privatizace. Tyto finanční prostředky jsou určeny zejména na krytí rozpočtovaných kapitálových výdajů a na opravy a udržování majetku. Příjmová část rozpočtu byla ve třídě 8 - "financování" navýšena o celkovou částku 18.380,9 tis. Kč, z toho 8.000 tis.Kč představuje přijetí splátky přechodné finanční výpomoci od MČ Praha 8, 9.130,9 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z r. 2003 na krytí následků povodňových škod.

Výdajová část rozpočtu počítá s navrhovanými výdaji:

- výdaje na dopravu a údržbu komunikací spadají do kompetence hl. m. Prahy. Přesto MČ Praha 5 vyčlenila na rok 2004 celkem 13.500 tis. Kč. Z toho na opravy chodníků je plánováno 5.000 tis. Kč, na opravu a instalaci značení 200 tis. Kč a na změny dopravního uspořádání komunikací 2.500 tis.Kč. Dalších 3.100 tis. Kč půjde na rekonstrukci inženýrských sítí ul. Štefánikova a Plzeňská a 2.700 tis. Kč na Pěší zónu Anděl II. fáze, 2 etapa

- na péči o vzhled obvodu a veřejnou zeleň je rozpočtována částka ve výši 76.670 tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje (investice) je vyčleněno 25.940 tis.Kč (Vrch Mrázovka - cesty, vyhlídky, Barrandov u Misijního střediska, Areál dětského hřiště, park Klamovka - oplocení, úprava rokle Sacre-Couer a dětského hřiště, oplocení, zatravnění, závlaha parku Portheimka atd.); neinvestiční výdaje (celkem 50.430 tis.Kč) jsou z velké části určeny na údržbu veřejné zeleně (41.610 tis.Kč), úklid chodníků a psích výkalů (6.090 tis.Kč), na sběr a svoz komunálního odpadu (1.820 tis.Kč), na likvidaci černých skládek (500 tis.Kč),

- pro oblast školství (včetně škol v právní subjektivitě) se počítá v rozpočtu na rok 2004 s částkou ve výši 181.297,3 tis.Kč, z toho výdaje na investiční projekty jsou plánovány ve výši 55.915 tis.Kč - tj. rekonstrukce a dostavba bazénu ZŠ Weberova 9.000 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně ZŠ Plzeňská 20.000 tis. Kč, rekonstrukce výdejny ZŠ Podbělohorská 5.000 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně ZŠ U Santošky 4.500 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně MŠ Kroupova 4.500 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně MŠ Peroutkova 5.000 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně mateřské školy U železničního mostu 4.700 tis. Kč, rekonstrukce atletické dráhy ZŠ Weberova 780 tis. Kč, rekonstrukce dvora a hřiště ZŠ U Santošky 1.000 tis.Kč, výdaje na průzkumy, studie a projekty 1.000 tis.Kč; strojní investice představují částku 435 tis. Kč,

- pro odvětví sociálního zabezpečení a zdravotnictví, včetně Centra sociální a ošetřovatelské pomoci a jeselských zařízení, je počítáno s částkou 88.924 tis. Kč; z toho tvoří velkou část výdaje na sociální dávky v předpokládané výši 46.200 tis.Kč, které jsou plně kryty ze státního rozpočtu

- v odvětví kultury jsou plánovány výdaje v celkové výši 83.553 tis. Kč; neinvestiční výdaje představují celkovou částku 17.053 tis.Kč, z toho na ochranu památek a kulturní akce 4.198 tis. Kč, na vydávání Pražské pětky 3.820 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují částku 65.000 tis. Kč, z toho na rekonstrukci areálu Bertramka 5.000 tis.Kč, sportovní centrum Barrandov 60.000 tis. Kč,

- v odvětví bezpečnosti a veřejného pořádku jsou rozpočtovány celkové výdaje ve výši 6.480 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje činí 1.280 tis. Kč a kapitálové výdaje 5.200 tis. Kč, z toho na rekonstrukci ZŠ Na Pláni na Denní stacionář Prahy 5 částka 2.700 tis. Kč.

- v odvětví bytového hospodářství je na akce investičního charakteru počítáno s částkou 65.900 tis. Kč, zahrnující například rekonstrukci domu Janáčkovo nábřeží 1211/11 v částce 15.000 tis. Kč, rekonstrukci 73 bytových domů s využitím dotace z fondů EU ve výši 25.000 tis. Kč a na koupi pozemků a podílových domů je vyčleněno 10.000 tis. Kč. Neinvestiční výdaje v celkové výši 10.506,3 tis. Kč jsou určeny na opravy bytového fondu po povodni r.2002 tj. nevyčerpaná dotace Ministerstva pro místní rozvoj z r.2003, opravu a projektovou dokumentaci Buďánka, opravu osvětlení U Nikolajky 37/1298. V rámci vlastního hospodářství, což je účetně oddělená činnost, půjde na běžné opravy a údržbu a na materiálové náklady a ostatní služby souvisejících s opravami a údržbou přes 188 mil. Kč.

- na granty je rozpočtována celková částka 3.900 tis. Kč, která je plánována u jednotlivých správců kapitol takto: školství 1.000,0 tis. Kč, kultura 1.500,0 tis. Kč, sociální věci 900,0 tis. Kč, životní prostředí 300,0 tis. Kč, a 200,0 tis. Kč informatika.

Zastupitelstvo MČ Praha 5 na svém 12. zasedání dále schválilo:
- plán oprav a údržby domovního a bytového fondu v roce 2004

a vyhlásilo:
- granty MČ Praha 5 na rok 2004 "Místo pro život a ekologické programy"
- granty v oblasti památkové péče na rok 2004
- granty MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2004
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
    : Komentované události - prosinec 2004 (29.12.2004)
    : Od 1. ledna 2005 jen profesionální armáda (26.12.2004)
    : Opět imunita poslanců a senátorů (16.12.2004)
    : První zasedání Senátu v pátém období. (15.12.2004)
    : Kongres ODS (5.12.2004)
    : Význam Senátu a nízká volební účast při jeho doplňování. (14.11.2004)
    : Podpis ústavní smlouvy EU (29.10.2004)
    : Otevření tunelu Mrázovka (26.8.2004)
    : Jak dál s ¨ústavou pro Evropu" (6.8.2004)
    : Věrohodnost politiků a očekávané reformy ze strany ODS (18.7.2004)
    : Výsledky voleb do Evropského parlamentu a jejich vliv na domácí scénu (25.6.2004)
    : Volby do Evropského parlamentu (21.5.2004)
    : Jsme členy Evropské unie (1.5.2004)
    : Vyhodnocení ankety – rovná daň (21.4.2004)
    : Rekonstrukce dětského areálu Motolské nemocnice (12.3.2004)
    : Otevření Německé školy na Praze 5 (27.2.2004)
    : Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo rozpočet na r. 2004 (12.2.2004)
    : Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet na r. 2004 (1.2.2004)
    : Důsledky daňových změn - kvíz - vyhodnocení (22.1.2004)
    : Důsledky daňových změn - Kvíz (3.1.2004)
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)