Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - politika
 
Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)

Pocity, že volič je politikovi dobrý jen v čase, kdy se otevírají volební místnosti, jsou mezi lidmi silné. Nejsou tu pro nás, jsou tu jen sami pro sebe – tak by se daly shrnout do jedné věty. Je to velmi závažné téma, kdy politik při obhajobě svých rozhodnutí musí nejednou zvažovat, jestli se zalíbit momentální náladě veřejnosti, nebo svému názoru a svědomí.

Jak má vypadat politika, aby občan mohl říct – to je zodpovědný zástupce? Lze dělat politiku podle dílčích výzkumů veřejného mínění? Mají se rozhodnutí opírat o momentální nálady společnosti? Je posilování demokracie způsobem, kdy občan navrhuje a „ti nahoře“ podle toho jednají, nejzdravější cestou? Vždyť současná politika, podobně jako šoubyznys, je téměř každodenně pod vlivem nejrůznějších nálad a především častých anket a výzkumů oblíbenosti, respektive neoblíbenosti. Tyto žebříčky mají i nepochybný dopad na okamžité vnitřní chování v rámci politických subjektů. Přizpůsobují výsledkům obliby a neobliby strategii. Není proto divu, že chování politika může být do značné míry diktováno každodenním stavem veřejného mínění.

Více přímé demokracie?

Nadšení by mohl vyvolat příklad Kalifornie, kde se pravděpodobně nejvíc v USA uplatňují referenda a zákonodárné iniciativy vzešlé z jednotlivých skupin voličstva a která představuje nejrozsáhlejší ukázku přímé demokracie na světě. Fareed Zakaria, významný americký politolog, ve své knize Budoucnost demokracie upozorňuje, že takto sílící míra demokracie vede (paradoxně) k narůstající anarchii. Příval stále narůstajících občanských příkazů vytvořil směsici často si protiřečících zákonů, vznikajících bez předchozí debaty, rozvažování a kompromisů, které jsou pro tvorbu zákonů charakteristické. Zákonodárné iniciativy také nečekaně přerušily logiku zodpovědnosti - výsledkem je nepraktický systém, který není schopen ani vládnout, ani získat respekt občanů.

Kalifornský příklad mi připomíná řidiče autobusu, který jezdí od křižovatky ke křižovatce, odbočuje buď vlevo, nebo vpravo, anebo jede rovně podle toho, jak hlasitě se hlásí ta či ona část cestujících. Bez ohledu na to, jestli právě nepotřebují vystoupit jiní pasažéři.

Od šedesátých let se podle Zakarii téměř všechny prvky americké politické scény, tj. strany, zákonodárství, vládní úřady a dokonce soudy začaly samy otevírat veřejnosti. Umožňují občanům větší kontakt, nechávají se jimi ovlivňovat a vědomě se snaží být demokratičtější jak svou strukturou, tak svým duchem. Právě tato změna kupodivu víc než co jiného souvisí s úpadkem postavení všech těchto institucí. Zvlášť pozoruhodné je, že podle průzkumů si Američané nejvíce váží třech institucí: Nejvyššího soudu, armády a Federální banky. Mají jedno společné: jsou naprosto nezávislé na tlaku veřejnosti a fungují krajně nedemokraticky.

Co je příčinou tohoto stavu? Kromě výše uvedeného přívalu občanských příkazů bez kompromisů je tu také faktor související s tím, že čím otevřenější je systém, tím snáze do něj pronikají peníze, lobbysté a dokonce i fanatici.

Zkušenost s nepřímou demokracií

Demokracie je v převážné většině západního světa historicky jen jedním z prvků složité politické kultury. Zde mnohé z jejich procesů jsou zřetelně nedemokratické. Klasickým příkladem je soudní systém, v němž mají nikým nevolení muži a ženy s funkcí na doživotí nesmírnou moc. Zákonodárné sbory původně také fungovaly hierarchickým a uzavřeným způsobem. Účelem bylo umožnit těmto institucím fungovat, a teprve pak nechť veřejnost vynese svůj verdikt.

Podle Zakarii byla již z pohledu otců zakladatelů Spojených států zástupná republikánská demokracie tím správným způsobem, jak vyvážit potřebu veřejné kontroly a potřebu nezávislého rozhodování. Mnoho velkých teoretiků demokracie s tím souhlasilo.

Tento přístup vyjádřil velmi dobře anglický konzervativní politik Edmund Burke (1729-1797) ve svém slavném projevu proneseném během volební kampaně v r. 1774 v Bristolu: „Váš poslanec se vám zavazuje nejen svou prací, ale i svým úsudkem a zrazuje vás, když namísto toho, aby vám vlastním úsudkem sloužil, obětuje jej vašemu názoru“. Vyjádřil tím postoje, které měl o dvě stě let později v roce 1956 senátor John F. Kennedy. V knize Profily odvahy oceňoval osm státníků za to, že dokázali zaujímat nepopulární postoje. Kennedy odmítal názor, že senátorovým úkolem je jednoduše zrcadlit postoje voličstva: „Takový názor předpokládá, že mě občané státu Massachusetts vyslali do Washingtonu, abych tam sloužil pouze jako seismograf zaznamenávající posuny veřejného mínění ... Voliči nás vybírají, protože důvěřují našemu úsudku a naší schopnosti uplatňovat jej v postavení, v němž můžeme rozhodnout, v čem jsou jejich nejlepší zájmy součástí zájmů národních. Může to znamenat, že příležitostně musíme vést, informovat, napravovat a někdy dokonce ignorovat názor veřejnosti, ač právě díky němu jsme byli zvoleni“.


Dovolil jsem si v textu učinit malou exkursi do dvou kapitol zmíněné knihy F. Zakarii, které mne velmi zaujaly. To proto, že ukazují kam by mohl vést současný tlak na další "demokratizaci" institucí a veřejné správy a o negativech s tím spojených. Tuto knihu považuji za velmi přínosnou, protože poukázání na některá populistická opatření, jejichž důsledky se ukázaly být sporné, nám umožní vyvarovat se stejných chyb. Řada postřehů je velmi zajímavých a dá se předpokládat, že podobná směřování, k jakým dochází ve Spojených Státech se bude realizovat u nás. V mnoha směrech lze podobné trendy pozorovat již nyní

Co tedy doporučuji těm, pro které je politika zdiskreditována, nebo že nedělá nic pro "obyčejné lidi":
využívejme dostatečně stávající mechanismy které jsou součástí systému "klasického parlamentarismu", svobody slova, práva petičního, práva shromažďovacího, včetně ze zákona daného práva být účastníkem příslušných řízení. Využívejme kontaktů s politiky i přístupnosti parlamentních výborů pro veřejnost s tím, že zde existuje ničím neomezená možnost se sdružovat za účelem prosazování svých zájmů ať lokálních tak i politických. A uvědomme si, že přestože nikdo nedovede lépe formulovat otázky, požadavky a popisovat problémy v daném segmentu ve kterém realizují svou činnost zájmová sdružení, musí politici brát ohled na zájmy celku, tj. i na to, co nazýváme veřejným zájmem.
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)