Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54501)(24%)
Asi nepůjdu volit (55027)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: volby do Senátu 2002 - Proč jsem kandidoval do Senátu
 
Proč chci kandidovat do Senátu
22.8.2002

Ze zvé zkušenosti v komunální politice vím, že existuje množství lokálních problémů, k jejichž efektivnímu řešení již nestačí vůle radnic, ale k nímž jsou zapotřebí legislativní změny. Týká se to zejména bezpečnosti, ochrany veřejného prořádku, dopravy, živnostenského podnikání apod. Jeden příklad za všechny - nemožnost obce ovlivnit provozní dobu a účinnou kontrolu nočních bazarů u kterých se dá předpokládat, že se živí i nelegálně získanými předměty.

Nejsem spokojen ani se stavem některých neřešených oblastí, kde nastávají pro budoucnost velká rizika např. stále váhající penzijní reforma, nebo oblastí, které jsou občany vnímány jako velmi palčivé např. nefunkční trh s byty a nedostupné nájemní byty. Rád bych také podpořil zlepšení podmínek pro zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a podnikavosti a to proto, že podnikavost a práce je zcela primárním zdrojem hodnot, prospěchu a lepší životní úrovně všech.

Domnívám se, že po osmi letech práce v komunální politice mám dostatek zkušeností, které mi umožní se podílet na na odpovědném a odborném řešení těch nejdůležitějších problémů.

Přestože senát má do jisté míry omezené možnosti (nemůže např. rozhodovat o rozpočtu), má své legislatvivní kompetence. Práce na plný úvazek legislativce, možnost získávat ostatní pro racionální řešení ve prospěch naší budoucnosti považuji za velkou šanci i výzvu.


Senát, jako garant stability a nejvyšší patro komunální politiky.

Domnívám se, že Senát by měl by být garantem stability. Senát má předpoklady fungovat i jako sbor subjektů zastupujících regiony, se senátory jako reprezentanty nejvyššího patra komunální politiky.

Senát by se měl dále soustřeďovat na dlouhodobé otázky, např. na strategickou koncepci zahraniční a bezpečnostní politiky, na naše místo v integračních procesech a na vývoj a směřování právního systému

V současné době má Senát několik funkcí:
zákonodárnou, je oprávněn projednávat návrhy a předkládat změny všech zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu. Zde působí zejména jako revizní komora.
Je pojistkou ústavního systému. omezuje vychylování kyvadla politické přízně, a měl by podporovat pozvolný postup vždy směrem kupředu. K tomu napomáhá odlišení od poslanecké sněmovny délkou volebního období, volebním systémem a parciálním způsobem obměny jeho členů.
Kreační, spoluúčast na volbě prezidenta republiky a konfirmace jmenování soudců Ústavního soudu prezidentem republiky.
Úlohou senátu jsou i ostatní činnosti, zejména má oprávnění spolurozhodovat o vyhlášení válečného stavu, o vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky a o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území České republiky.

Zákonem o Ústavním soudu byla skupina nejméně sedmnácti senátorů zmocněna napadnout u Ústavního soudu zákon nebo jeho část pro rozpor s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvu podle čl. 10 ústavy. Skupina nejméně deseti senátorů má totéž oprávnění, pokud jde o jiné právní předpisy.


Senátor, přímý zástupce svého obvodu

Senátor má specifickou úlohu i ve svém volebním obvodu. Jako zástupce který vyšel z jednomandátové volby je s tímto obvodem silněji vázán nežli poslanci sněmovny. Měl by silněji vnímat problémy obvodu a pro jejich řešení získávat legislativní podporu v obou komorách parlamentu. Domnívám se, na druhé straně, že získávání takovéto podpory v samotném senátu by nemělo mít charakter "tahanic", kdy se jeden místní zájem snaží získat co nejvíce na úkor jiného místního zájmu. Když už by mělo dojít k posuzování zájmů, mělo by jít o pečlivé vážení naléhavosti a to zejména těch zájmů, které přinesou největší užitek co největšímu počtu obyvatel.

Z důvodů jednomandátové volby by měl senátor budovat silněji i kontakt s občany. S takovýmto kontaktem mám bohaté zkušenosti, probíhal po dobu osmi let, kdy jsem byl ve funkci nejprve místostarosty a poté starosty městské části Praha 5. Troufám si říci, že neexistuje osoba, která by si mohla stěžovat, že v průběhu mého mandátu jsem se nevěnoval kontaktu s ní, pokud o to požádala, nebo jejímu problému.

 

 
 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
: volby do Senátu 2002
:: Proč jsem kandidoval do Senátu
:: informace o volbách
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)