Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (47382)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (45792)(24%)
Asi nepůjdu volit (46671)(25%)
Určitě nepůjdu volit (45854)(24%)
 
 
Kategorie: Změny územního plánu - návrhy 2004
 
Z25_06 Jinonická

Podnět na pořízení změny
Z 25/06 "JINONICKÁ"
1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1437, 1437, 1438 k.ú. Košíře

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - obnovení původní funkce (bydlení)
PŮVODNÍ STAV ÚPn: - lesní porosty(LR) NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Předmětné pozemky se nachází při ulici Jinonická, na úpatí západního svahu rozsáhlého zeleného pásu "Nad Popelkami".
V současné době se na pozemcích žadatele parc.č. 1107 a 1109 nachází zbořeniště původního rodinného domu, který byl v padesátých letech vlastníkům násilně odebrán a demolován proti jejich vůli. Na pozemku parc.č. 1437 se nachází dům s č.pop. 765/15 po realizované rekonstrukci, pozemek parc.č. 1438 za domem slouží jako zahrada. Pozemek parc.č. 1106 není zastavěn. Volné pozemky jsou zarostlé neudržovanou zelení. Pozemky nejsou dle výpisu z LV lesními, jsou vedeny jako zastavěné pozemky a zahrady. Vlastnící pozemků parc.č. 1107, 1108, 1109 a 1110 jsou zároveň majiteli pozemku parc.č. 2027, který ponechávají pro účely veřejně přístupné zeleně.

B. Stav dle ÚPn
Pozemky jsou součástí území s funkčním využitím pro porosty lesního charakteru a trvalé travní porosty (LR). Lokalita je součástí Přírodního parku Košíře - Motol. Pozemky leží mimo ÚSES.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Území čistě obytné (OC)
Posuzovaný podnět na změnu ÚPn byl podán na pozemky parc.č. 1107,1108, 1109, 1110 k.ú. Košíře opětovně a důvodem je záměr vlastníka využít pozemky pro obytnou zástavbu.
Podnět na změnu ÚPn podaný již v roce 2001, s kterým MČ Praha 5 vyjádřila souhlas v usnesení ZMČ Z 20/6/2001 ze dne 20.9.2001, byl z procesu pořizování změn vyřazen bez doložení pregnantního zdůvodnění.
Předkládaný rozsah území doporučený ke změně ÚPn je upraven a korigován na základě posouzení předmětné lokality v urbanistických souvislostech a s ohledem na navazující biokoridor.
 
 

letecký snímek
 
původní ÚPN
 
návrh změny ÚPN
 
 
 
:: Správní struktura
:: Doprava
:: Centrum Smíchov
:: Realizované stavby
:: Nové projekty
:: Rozvojové oblasti
:: Změny územního plánu - návrhy 2004
    : Z02_06 U Vojanky
    : Z03_06 Devonská
    : Z04_06 Hlubočepská
    : Z05_06 Grafická
    : Z06_06 Do Klukovic
    : Z09_06 přístav Smíchov
    : Z10_06 Högerova
    : Z12_06 Na Klamovce
    : Z13_06 Miroslava Hamra
    : Z16_06 Pod Žvahovem
    : Z17_06 Barrandov
    : Z18_06 Na Zatlance
    : Z19_06 Nad Kavalírkou
    : Z20_06 Na Stárce
    : Z22_06 Plzeňská "ucho"
    : Z25_06 Jinonická
    : Z27_06 Nad Cibulkami
    : Z28_06 Na vyhlídce
    : Z29_06 Motol Na Hliníku
:: Změny územního plánu - návrhy 2006
:: Zajímavosti
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)