Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54505)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Váš dopis:
5.9.2008
Zelené karty Vážený pane senátore, považuji za svou povinnost Vás oslovit ve věci hlasování v případě návrhu novely zákona o zaměstnanosti (sněmovní tisk 486).

Součástí návrhu je systém „zelených karet“ typu C. Navrhovaný systém představuje pro ČR možnost krátkodobého přínosu s dlouhodobě negativními, vysoce nákladnými dopady.

Krátkodobým přínosem je podpora výrobního sektoru (levnější, nekvalifikovaná pracovní síla ze třetích zemí), ve kterém společně s růstem ekonomiky ČR dochází ke zvyšování průměrné mzdy. Důsledkem dorovnávání mezd na evropský průměr je odchod zahraničních investorů do zemí s levnější pracovní silou. Tuto skutečnost jsme již pocítili, jako ji v případě výrobních společností pocítily i západní státy EU (např. Německo, Francie).

Z tohoto důvodu Evropská komise vypracovala systém „modrých karet“ a Akt pro malé a střední podniky, které vytvářejí cca 70% všech pracovních míst v EU. Cílem evropských „modrých karet“ na rozdíl od českého návrhu „zelených karet“ je přilákání pouze kvalifikovaných odborníků při stanovení kvót.

Dalším bodem proti přijetí uvedeného návrhu je nerespektování zkušenosti západních států EU (např. Německo, Francie, Holandsko, Velká Británie), které neregulovaně otevřely svůj trh pracovníkům ze třetích zemí před více než 20 lety, a teprve nyní jsou nuceny čelit vysoce nákladným sociálním problémům.

Proti přijetí návrhu stojí také skutečnost, že v 70 ze 76 okresů nezaměstnanost výrazně převyšuje počet volných pracovních míst. Se systém „zelených karet“ by v uvedených okresech došlo k dalšímu nárůstu nezaměstnanosti.

ČR návrhem systému „zelených karet“ typu C (nekvalifikovaná pracovní síla; nestanovení kvót) je protikladem k evropským „modrým kartám“ a stávající politice EU. Z tohoto důvodu se na Vás obracím s výzvou proti přijetí předloženého návrhu novely zákona o zaměstnanosti.

Děkuji. V dokonalé úctě, J.H.
 
Moje odpověď:
Vážená paní,

níže odpovídám na Vaše otázky

Navrhovaný systém představuje pro ČR možnost krátkodobého přínosu s dlouhodobě negativními, vysoce nákladnými dopady
Tím, že zelená karta (pro nekvalifikované pracovníky) bude platná pouze na 2 roky bez možnosti jejího opakovaného udělení a tím, že po uplynutí uvedené doby bude muset pracovník odejít, jsou eliminovány následné negativní dopady související se zátěží sociálního systému.

Cílem evropských „modrých karet“ na rozdíl od českého návrhu „zelených karet“ je přilákání pouze kvalifikovaných odborníků při stanovení kvót
Nelze dávat do relace zamýšlenou celoevropskou směrnicí (jejímž subjektem bude ČR také) s individuálním přístupem členského státu. Tzv. modré karty, které jsou v návrhu směrnice Rady "o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí..." se nyní teprve projednávají a pokud bude rozhodnutí přijato, bude platit i pro ČR. Současně EU připravuje i rozhodnutí týkajících se nekvalifikovaných pracovníků.

Dále, není pravdou, že by členské státy EU neměly zájem pouze o kvalifikované pracovníky. Pouze systémy přijímání nekvalifikovaných pracovníků jsou různorodé a ne tak propracované jako náš systém zelených karet. Např. zcela extrémní případ nastal ve Španělsku v r 2005, kdy byl legalizován pobyt cca půl milionu nelegálních pracovníků (a to bez ohledu na jakákoliv kritéria). Zde bychom o nějakém poučení západoevropských států z minulosti mohl těžko hovořit. Na druhé straně systém podobný zeleným kartám aplikuje např. Německo.

Nezaměstnanost výrazně převyšuje počet volných pracovních míst
Opak je pravdou. V současné době je v ČR cca 150 tis. volných pracovních míst a z nich je polovina nekvalifikovaných. Na těchto místech nechce žádný občan ČR pracovat.

Některé další informace
Na kartu není nárok. Karty budou vydávány na konkrétní pozici a v konkrétní firmě. Bude existovat veřejná databáze volných pracovních míst pro místa která mohou být nabízena v rámci zelené karty. Tato místa budou samozřejmě preferenčně dostupná pro občany ČR. Zelené karty budou moci být vydávány pokud bude místo alespoň 30 dnů neobsazeno občanem ČR nebo občanem EU. Nebude-li zaměstnavatel chtít na dané místo cizince, bude místo vyřazeno z databáze. Pokud cizinec se zelenou kartou o práci v ČR z jakýchkoliv důvodů přijde, může si do dvou měsíců práci ve stejném oboru opětovně nalézt, ale jen po dobu platnosti karty. Jinak je povinen zemi opustit. Zelené karty budou určeny pro osoby jen ze zemí, které budou uvedeny ve vyhlášce, kterou bude možné operativně měnit (tím budou moci být eliminována případná rizika související s bezpečností).

Pro firmy se zkrátí vyřízení pobytu. Pokud v současnosti chce tato firma zaměstnat zahraničního pracovníka mimo EU, musí nejdříve žádat o souhlas místně dotčený úřad práce. S tímto souhlasem následně přesvědčuje cizinecké úřady, že je profesně pro firmu důležitý a potřebuje dlouhodobý pobyt. Tento zdlouhavý proces již nebude nutný. Zatímco dnes trvá vyřízení pobytu pro cizince cca půl roku, zelená karta bude vydána zastupitelským úřadem do měsíce. Pokud je cizinec v ČR legálně již delší dobu, požádá o vydání přímo MV ČR, které žádost posoudí a rozhodne.

Zelené karty jsou také efektivním prostředkem proti zaměstnávání cizinců načerno. Systém znemožní, aby v ČR pracovali lidé bez zdravotního a sociálního pojištění.

Poznámky ke špatným zkušenostem západoevropských států
V souvislosti s pracovní migrací, jak legální tak nelegální, existují i rizika známá ze západní Evropy - tj. vznik etnických enkláv s dominujícími kulturními a náboženskými hodnotami (pocházejících z jejich původních domovů) a vytváření ohnisek nelojality. Nedostatečná integrace a odlišné hodnotové představy mohou vést stejně jako např. ve Francii (na základě malicherných záminek) ke vzniku závažných konfliktů.

To co tato rizika zvyšuje, nejsou zelené karty pro nekvalifikované síly, ale nelegální imigrace kterou není možné zcela eliminovat a o které lze uvažovat, že s nárůstem naší prosperity bude dále stoupat. Současné lidskoprávní standardy a mezinárodní smlouvy totiž neumožňují sankcionovat, nebo mít pod kontrolou lidi, kteří jen sdělí, že nemají doklady a že neprozradí odkud pochází. Ti zde prostě zůstávají.

Zelené karty umožní spíše obsadit i nekvalifikovaná místa lidmi na jejichž výběr budeme mít vliv a také současně omezíme množství možných pracovních míst pro nelegální imigranty, u kterých zemi původu nemůžeme ovlivnit.

Přestože je zelená karta pouze dočasné oprávnění k pobytu, nelze vyloučit následný nelegální pobyt, nebo legální sňatek. Vyhláška stanovící země odkud mohou zájemci o zelenou kartu pocházet, může i otázku potenciálních budoucích problémů souvisejících s odlišným hodnotovými představami příchozích pozitivně ovlivňovat. Pokud budeme přijímat cizince z oblastí civilizačně bližších, minimálně přispějeme k redukci potenciálních konfliktů. Pokud bychom nepřijímali žádné nekvalifikované pracovníky, pak by je bezpochyby nahradili pracovníci ilegální, kteří by byli z hlediska možné integrace již zcela mimo kontrolu.

S pozdravem

M. Škaloud
senátor
 
 
 
> Zelené karty Vážený pane senátore, považuji za svou povinnost Vás oslovit ve věci hlasování v případě návrhu novely zákona o zaměstnanosti (... (5.9.2008)
 
> Ne základnám
Rádi bychom Vás požádali o jednoduchou odpověď na následující dvě otázky. Odpověď má vyjadřovat Váš osobní názor, nemá jít ...
(2.9.2007)
 
> Bydlení - ceny bytů, deregulace, solidarita
V novinách dne 18.6.2007 čtu článek: Byty jsou předražené - Realitní odborníci přiznávají, že...
(24.7.2007)
 
> Senát a zahraniční politika Vážený pane senátore, dovolte, abych se představil. Jsem studentem Masarykovy univerzity a zároveň členem autorské... (9.2.2007)
 
> rodinné slevy v akvaparku na Barrandově Vážený pane senátore, rád bych se zeptal, zda se v rámci podpory rodin počítá v aquaparku který se sta... (21.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 2... (20.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 1 hezký den. Čtu si ve Vašich www stránkách a jsem nějak nespokojený s Vašimi názory v oblasti nájemného. Situaci s... (20.7.2006)
 
> Slevy na kulturu Vážený pane senátore, obracím se na vás s dotazem ohledne možných zvýhodnění žen na mateřské dovolené. Konkrétně bych považo... (7.9.2004)
 
> Fluktuace politiků. Vyplňte prosím tento dotazník pro mou disertační práci na téma „Česká komunální politika a její problémy. Dotazník je urče... (29.12.2003)
 
> kauza Kinský
Vážený pane senátore,
s rostoucím znepokojením sleduji kauzu Kinský, kde dochází k vracení majetku, přestože Be...
(18.11.2003)
 
 
  dopředu