Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53854)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52531)(24%)
Asi nepůjdu volit (53083)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52703)(24%)
 
 
Váš dopis:
21.7.2006
rodinné slevy v akvaparku na Barrandově Vážený pane senátore, rád bych se zeptal, zda se v rámci podpory rodin počítá v aquaparku který se staví na Barrandově s rodinným vstupným bez omezení počtu dětí. Máme pět dětí, jejichž výchova a zabezpečení není jednoduché a přesto, že tato naše investice do "lidského kapitálu" je pro stát, obec a tím i pro ostatní dlouhodobě velmi výhodná, chová se stát sobecky (náklady rodičů privatizuje ale profit když dospějí zestátňuje). Prosím tedy o informaci zda se u nás na Praze 5 počítá s nějakou spravedlivou rodinnou politikou? Děkuji
 
Moje odpověď:
Vážený pane,
níže odpovídám na Vaše otázky

rodinné vstupné
Teprve v tomto měsíci Rada městské části Praha 5 schválila výběr firmy, která bude organizovat veřejnou soutěž, z níž vyplyne vítěz, který provede dostavbu areálu (tj. výstavbu dalších sportovních zařízení) a současně bude tato zařízení provozovat. Není tedy dosud známa ekonomika celého komplexu a tím méně strategie tvorby ceny vstupného. Ta bude zřejmě součástí nabídky provozovatele areálu, popř. jednání v budoucnosti.

Co lze říci ke vstupnému již nyní, je to, že většina akvaparků v ČR je ztrátová a zřizovatelé její provoz dotují. Dá se s jistou pravděpodobností předpokládat, že tomu tak bude i v tomto případě. Pokud tomu tak bude, pak to zřejmě ovlivní i vůli konstruovat nějaké další slevy, ale to již značně předbíhám.

Osobně si myslím, že zavádění regulací a slev na návštěvy kulturních nebo sportovních akcí pokud jdou mimo vlastní marketingovou politiku provozující firmy je nevhodné. Nejen pro to, že by vznikla nepřehledná administrativa při finančním vypořádávání mezi státem nebo obcí a provozovatelem, ale takovéto regulace, jsou-li vnuceny zvnějšku, vždy deformují trh, snižují kvalitu a vedou k odlivu zájmu a iniciativy a ke stagnaci. Domnívám se dále, že příspěvky z veřejných rozpočtů pro různé skupiny, pokud se na nich zákonodárci, nebo obce dohodnou, by se měly poskytovat pokud možno konečnému uživateli. Ten by si měl na konkurenčním trhu vybrat co uzná za vhodné. To je záruka efektivního vynakládání prostředků a na druhé straně to přirozené nutí poskytovatele zaměřit se na akce a služby o které je skutečný zájem. Takovéto příspěvky potřebným osobám jsou správné a rekapituluji je v odpovědi na další otázku.

Stát se chová sobecky
v současné době existují následující státní podpory, které zohledňují počet dětí. - porodné, - přídavky na dítě, - daňové odpisy na děti nebo na manželku (manžela), tzv. daňová sleva, - rodičovský příspěvek (garantovaný příjem pro matky, které pečují o dítě a nemohou tak mít svůj příjem z pracovní aktivity), - příspěvky na bydlení, výchovu dítěte nebo rekreaci dítěte Obce mohou ve své kompetenci také poskytovat sociální příplatek (vázaný na děti), ten je však vzhledem k charakteru rozpočtu obvykle směřován jen k těm nejpotřebnějším (obce jsou odkázány v rámci rozpočtového určení daní na to co jim stát přenechá).

Je tedy na rodičích, kam tyto prostředky budou směřovat podle jejich preferencí. Zda tedy budou např. zvýhodňovat návštěvu aquaparku, kina či něčeho jiného.

Investice do "lidského kapitálu" je pro stát, obec a tím i pro ostatní dlouhodobě velmi výhodná
Bezpochyby, ale také na rozvíjení "lidského kapitálu" tj. vzdělávání stát i obce vydatně přispívají. Obce především provozují mateřské, základní a střední školy a tam jdou značné prostředky. Tyto výdaje také tvoří pravidelně největší část rozpočtu MČ Praha 5. Dále jsou silně dotovány a to i z úrovně obce, nebo městské části také aktivity, které umožňují dětem v jejich volném čase sportovat nebo umožňují rozvíjení jejich dovedností. Jenom namátkově dotované subjekty na Praze 5 v r. 2005 - Dům dětí a mládeže Štefánikova, Šachový klub Smíchov, Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Junák ČR, Duha Outpost, Výtvarný spolek Hruška, OS Ornita, SSK Future, ZUŠ na Popelce, ZUŠ Štefánikova, Klub Klamovka, ... ze sportovních oddílů: TJ Sokol Košíře, SK Praha fotbalový odd., SK Motorlet Praha, TJ Sokol Jinonice, TJ Sokol Hlubočepy. Dále pak v rámci podpory volnočasových aktivit ještě dále školy jako MŠ Duha, ZŠ s RVJ Drtinova, MŠ Kurandové, FZŠ Barrandov II., Klub Santoška, Music art Barrandov, Gymnázium Na Zatlance, Unie rodičů při MŠ Peškova, ZŠ Podbělohorská, ... Ve všech těchto podporách je hlavním kritériem směřování prostředků k dětem. Nedomnívám se tedy, že by tzv. "lidský kapitál" dětí nebyl na P5 podporován.

náklady rodičů privatizuje ale profit když dospějí zestátňuje
Této otázce nebo povzdechu nerozumím, možná, že je to pozastavení se nad tím, že dříve (za totality) byly ceny některých služeb, nebo náklady na něco nižší. To je samozřejmě pravda, ale zde je zapotřebí vzít v úvahu to, že v té době skoro žádná věc neměla reálnou cenu, a o co byly dříve věci levnější a mimo reálnou hodnotu, o to máme nyní větší vnitřní dluhy, v rozvodech vody, infrastruktuře a fasádách budov, v komunikacích včetně tramvajových tratí atp..

Domnívám se, že reálné ceny věcí a služeb jsou nutným předpokladem k efektivnímu umisťování prostředků, tak aby přinesly co největší užitek. Nemám nic proti standardům jistých služeb, které by měly být dostupné všem. Jejich úroveň musí záviset na tom kolik si na ně vyděláme.

..zda se u nás na Praze 5 počítá s nějakou spravedlivou rodinnou politikou?
Není mi jasné co máte na mysli spravedlivou rodinnou politikou. To je pojem, který si může každý vykládat po svém. Pokud máte na mysli "spravedlivou rodinnou politikou" zlepšení postavení rodin s dětmi, tak k tomu bezpochyby dochází a to tak jak umožňuje rozpočet ať již státní nebo obecní. Na druhé straně existují i návrhy, které mohou měnit pouze přerozdělování prostředků a ty jsou aplikovatelné relativně rychle. Jeden z nich předkládá to, že část příspěvku na sociální pojištění každého daňového poplatníka v produktivním věku by šla jeho vlastním rodičům jako část jejich důchodu. Tento návrh bych podpořil. Tím by se také poněkud změnil "profit" z dětí ve prospěch rodičů po kterém zřejmě voláte.

Pokud máte na mysli další prostředky, které by šly přímo rodinám a to z titulu počtu dětí, pak na takovéto subvence nemá MČ Praha 5 prostředky, to je věcí státu a městská část může poskytovat pouze doplňující sociální příspěvek pro případ větší nouze.

S pozdravem
RNDr. M. Škaloud
 
 
 
> Zelené karty Vážený pane senátore, považuji za svou povinnost Vás oslovit ve věci hlasování v případě návrhu novely zákona o zaměstnanosti (... (5.9.2008)
 
> Ne základnám
Rádi bychom Vás požádali o jednoduchou odpověď na následující dvě otázky. Odpověď má vyjadřovat Váš osobní názor, nemá jít ...
(2.9.2007)
 
> Bydlení - ceny bytů, deregulace, solidarita
V novinách dne 18.6.2007 čtu článek: Byty jsou předražené - Realitní odborníci přiznávají, že...
(24.7.2007)
 
> Senát a zahraniční politika Vážený pane senátore, dovolte, abych se představil. Jsem studentem Masarykovy univerzity a zároveň členem autorské... (9.2.2007)
 
> rodinné slevy v akvaparku na Barrandově Vážený pane senátore, rád bych se zeptal, zda se v rámci podpory rodin počítá v aquaparku který se sta... (21.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 2... (20.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 1 hezký den. Čtu si ve Vašich www stránkách a jsem nějak nespokojený s Vašimi názory v oblasti nájemného. Situaci s... (20.7.2006)
 
> Slevy na kulturu Vážený pane senátore, obracím se na vás s dotazem ohledne možných zvýhodnění žen na mateřské dovolené. Konkrétně bych považo... (7.9.2004)
 
> Fluktuace politiků. Vyplňte prosím tento dotazník pro mou disertační práci na téma „Česká komunální politika a její problémy. Dotazník je urče... (29.12.2003)
 
> kauza Kinský
Vážený pane senátore,
s rostoucím znepokojením sleduji kauzu Kinský, kde dochází k vracení majetku, přestože Be...
(18.11.2003)
 
 
  dopředu