Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55871)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54501)(24%)
Asi nepůjdu volit (55027)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Váš dopis:
9.2.2007
Senát a zahraniční politika Vážený pane senátore, dovolte, abych se představil. Jsem studentem Masarykovy univerzity a zároveň členem autorského týmu, který připravuje sborník Aktéři české zahraniční politiky, který vydává Mezinárodní politologický ústav. Můj příspěvek se týká role Parlamentu ČR na utváření a implementaci zahraniční politiky a to je důvod, proč se obracím právě na Vás. Chtěl bych se Vám položit několik otázek. Z odpovědí může vzniknout zajímavý článek, který představí horní komoru Parlamentu v novém světle a rozšíří povědomí o její činnosti.

a) Jaký je dle Vás účel relativně nově vzniklého výboru?
b) Domníváte se, že jeho důležitost bude s postupem času růst?
c) Odkud pocházejí informace na základě kterých se ve výboru rozhodujete?
d) Jaká je spolupráce mezi ministerstvem zahraničí a výborem?
e) Domníváte se, že výbor má vliv na zahraniční politiku ČR?
f) jak se díváte na vizi Přemysla Sobotky ohledně aktivnějšího Senátu v otázkách zahraniční politiky?
g) Považujete diplomacii na úrovni parlamentních výborů za důležitou?
h) Mohl byste uvést nějaké konkrétní kroky podniknuté Výborem pro evropské záležitosti na poli zahraniční politiky?
 
Moje odpověď:
Vážený pane,
níže odpovídám na Vaše otázky

a) Jaký je dle Vás účel relativně nově vzniklého výboru?
Evropské výbory existují ve všech národních parlamentech členských zemí Unie. Jejich úkolem je kontrola rozhodování o evropských předpisech, které se odehrává na půdě Rady ministrů v Bruselu. Tam ovšem rozhodují zástupci vlád evropských států - parlamenty jim tudíž poskytují nezbytnou zpětnou vazbu a legitimizují fungování Unie. V momentě, kdy jsou potom evropské normy povinně implementovány do vnitrostátního právního řádu, je už pozdě naříkat, že se nám nelíbí. To je nutné ohlídat ještě ve stádiu, kdy evropské předpisy teprve vznikají. A k tomu právě slouží parlamentní výbory pro evropské záležitosti.

b) Domníváte se, že jeho důležitost bude s postupem času růst?
Nepochybně ano. Evropský politický národ neexistuje, tudíž Evropský parlament nemůže převzít úlohu, kterou sehrávají národní parlamenty. S tím, jak je stále více otázek řešeno na evropské úrovni, roste tedy i váha evropských výborů v národních parlamentech. Podle bývalého německého prezidenta Herzoga je dnes 84% legislativy přijímáno v souvislosti s fungováním EU. To posiluje tlak na aktivnější roli národních parlamentů v evropské politice.

c) Odkud pocházejí informace na základě kterých se ve výboru rozhodujete?
Informační povinnost má vláda, nicméně s Parlamentem komunikuje přímo i Evropská komise a ostatní orgány EU. Podklady pro rozhodování poskytuje analytické zázemí Senátu a také osobní poradci senátorů.

d) Jaká je spolupráce mezi ministerstvem zahraničí a výborem?
Nemohu si stěžovat, komunikace probíhá bez větších problémů. Senát vzhledem ke svým pravomocem vždy přikládal značnou pozornost sledování zahraniční politiky (evropská agenda, mezinárodní smlouvy, ozbrojené mise v zahraničí). Koneckonců jak ministr zahraničí Schwarzenberg tak vicepremiér pro EU Vondra jsou zároveň senátory.

e) Domníváte se, že výbor má vliv na zahraniční politiku ČR?
Vzhledem k výše řečenému lze odvodit, že tento vliv Senát má. Jednak je v řadě případů ze zákona vyžadován souhlas Senátu (např. při ratifikaci mezinárodních smluv či vysílání misí do zahraničí), který nelze obejít ani přehlasovat, a dále se řada senátorů (Vondra, Schwarzenberg, Pithart, Štětina aj.) osobně angažuje v otázkách zahraniční politiky.

f) jak se díváte na vizi Přemysla Sobotky ohledně aktivnějšího Senátu v otázkách zahraniční politiky?
Předseda Senátu vdechl nové akcenty pro působení Senátu v zahraniční politice. Je zřetelné, že např. k problematice evropské integrace se Přemysl Sobotka vyjadřuje často. Aktivně podporuje iniciativy směřující k odstranění demokratického deficitu EU, zejm. posilováním role národních parlamentů v evropské agendě. Osobně také zaštiťuje konference, které se věnují aktuálním problémům evropské politiky.

g) Považujete diplomacii na úrovni parlamentních výborů za důležitou?
Ano. Nezapomínejme, že např. o našem členství v EU museli rozhodovat poslanci všech států Evropské unie. Jejich mínění o České republice do značné míry ovlivnila právě osobní setkání a diskuse, které vedly s našimi poslanci. Takto je přitom schvalována celá řada mezinárodních smluv, jimiž se řídí mezinárodní obchodní vztahy či bezpečnostní záruky pro ČR.

h) Mohl byste uvést nějaké konkrétní kroky podniknuté Výborem pro evropské záležitosti na poli zahraniční politiky?
Většina výborové agendy se týká návrhů nařízení a směrnice Evropské unie - osobně se v poslední době zabývám otázkami energetické politiky, kde v debatě se zástupci příslušných resortů formulujeme pozici, kterou bude ČR ve strukturách Unie zastávat. Podrobnější informace naleznete na mých stránkách www.skaloud.net a senátním webu: www.senat.cz.
 
 
 
> Zelené karty Vážený pane senátore, považuji za svou povinnost Vás oslovit ve věci hlasování v případě návrhu novely zákona o zaměstnanosti (... (5.9.2008)
 
> Ne základnám
Rádi bychom Vás požádali o jednoduchou odpověď na následující dvě otázky. Odpověď má vyjadřovat Váš osobní názor, nemá jít ...
(2.9.2007)
 
> Bydlení - ceny bytů, deregulace, solidarita
V novinách dne 18.6.2007 čtu článek: Byty jsou předražené - Realitní odborníci přiznávají, že...
(24.7.2007)
 
> Senát a zahraniční politika Vážený pane senátore, dovolte, abych se představil. Jsem studentem Masarykovy univerzity a zároveň členem autorské... (9.2.2007)
 
> rodinné slevy v akvaparku na Barrandově Vážený pane senátore, rád bych se zeptal, zda se v rámci podpory rodin počítá v aquaparku který se sta... (21.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 2... (20.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 1 hezký den. Čtu si ve Vašich www stránkách a jsem nějak nespokojený s Vašimi názory v oblasti nájemného. Situaci s... (20.7.2006)
 
> Slevy na kulturu Vážený pane senátore, obracím se na vás s dotazem ohledne možných zvýhodnění žen na mateřské dovolené. Konkrétně bych považo... (7.9.2004)
 
> Fluktuace politiků. Vyplňte prosím tento dotazník pro mou disertační práci na téma „Česká komunální politika a její problémy. Dotazník je urče... (29.12.2003)
 
> kauza Kinský
Vážený pane senátore,
s rostoucím znepokojením sleduji kauzu Kinský, kde dochází k vracení majetku, přestože Be...
(18.11.2003)
 
 
  dopředu