Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53854)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52531)(24%)
Asi nepůjdu volit (53083)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52703)(24%)
 
 
Váš dopis:
7.9.2004
Slevy na kulturu Vážený pane senátore, obracím se na vás s dotazem ohledne možných zvýhodnění žen na mateřské dovolené. Konkrétně bych považovala za dobré a snad i realizovatelné, aby ženy na mateřské dovolené (respektive zeny s dítětem do 3let) měli slevy při vstupech na kulturní akce (podobně jako studenti, důchodci, vojáci). Co pro to můžu udělat? A vy můžete tento návrh nějak předat dal?
D. H.
 
Moje odpověď:
Vážená paní,
Nejprve pár slov ke zvýhodnění při vstupech na kulturní akce. V současné době si provozovatelé kulturních zařízení (např. kina) stanoví slevy sami (např. pro děti, studenty a seniory) jako součást zlepšení své pozice v konkurenčním prostředí. Neexistuje žádná zákonná regulace, která by nutila provozovatele kulturních zařízení k tomu, aby nějaké slevy poskytovali. Takováto regulace neplatí dokonce ani pro kulturní organizace, které byly zřízeny státem nebo obcemi. Považuji to za správné a nedomnívám se ani, že by zákonodárci s podobnou regulací měli přijít.

Takovéto regulace, jsou-li vnuceny zvnějšku, vždy deformují trh, snižují kvalitu a vedou k odlivu zájmu a iniciativy a ke stagnaci. Osobně se domnívám, že příspěvky z veřejných rozpočtů pro různé skupiny, pokud se na nich zákonodárci, nebo obce dohodnou, by se měly poskytovat pokud možno konečnému uživateli. Ten by si měl na konkurenčním trhu vybrat co uzná za vhodné. To je záruka efektivního vynakládání prostředků a na druhé straně to přirozené nutí poskytovatele zaměřit se na akce a služby o které je skutečný zájem. Příspěvků existuje v současné době celá řada a jsou vydávány ve veřejném zájmu a na ty nejdůležitější potřeby, např. pro invalidy, sociální dávky a pod. Nedomnívám se ale, že by v současné době bylo vhodné zatěžovat státní rozpočet ještě dalšími výdaji typu příspěvky na kulturní akce pro kohokoliv. Zde je ale spíše místo pro obce, které kulturu podporují, podle toho jak se vyvíjí jejich rozpočet. Např. v Praze je kultura dotována poměrně štědře a to více nežli jednou miliardu Kč. ročně.

Co můžete pro svůj požadavek udělat: Vycházím z několika zkušeností. Vím, že např. Cinema Villages realizovalo v Praze několik představení speciálně pro matky s dětmi, ale účast byla minimální, proto v této akci již nepokračovali. To, že se nepokusili zahrnout tuto kategorii mezi ostatní (jako jsou důchodci, studenti atp.) je zřejmě z důvodů příliš komplikované kontroly, komu dané dítě patří, popřípadě kolik mu je let. Dále, existují zařízení města, nebo městských částí, které uskutečňují speciální akce pro matky s dětmi. Např. kulturní dům na Praze 9, koná představení pro matky s dětmi se vstupným pouze za jednu osobu. Tomu zde ale předcházelo vytvoření sdružení matek, které na jedné straně své požadavky mohlo silněji prosazovat a na druhé straně radnice získala představu o rozsahu zájmu o speciální akce pro tuto skupinu.
Pokud tedy máte pocit, že kulturní akce jsou pro Vás i přes četné dotace stále málo dostupné, doporučuji spojit se s jinými matkami, které by měly zájem o speciální akce a dát tuto informaci na vědomí komerčním subjektům které je mohou pořádat. Pokud se dostanu do kontaktu s provozovateli těchto zařízení, budu je touto možností inspirovat. Doporučuji také uplatňovat svůj případný skupinový zájem na radnici. Záležitosti kultury má na starosti místostarosta Ondřej Gál.

Předání návrhu dál Vzhledem k tomu, že stanovit cenovou regulaci na kulturní akce zákonem, nebo vyhláškou nepovažuji za vhodné, nebudu tento návrh poslancům nebo legislativcům dál předávat. Na druhé straně vzhledem k tomu, že jsem stále zastupitelem městské části Praha 5, pak v případě, kdy se objeví nějaký konkrétní skupinový zájem, nebo projekt matek s dětmi, rád jej, podle možností rozpočtu, podpořím.

S pozdravem
M. Škaloud
 
 
 
> Zelené karty Vážený pane senátore, považuji za svou povinnost Vás oslovit ve věci hlasování v případě návrhu novely zákona o zaměstnanosti (... (5.9.2008)
 
> Ne základnám
Rádi bychom Vás požádali o jednoduchou odpověď na následující dvě otázky. Odpověď má vyjadřovat Váš osobní názor, nemá jít ...
(2.9.2007)
 
> Bydlení - ceny bytů, deregulace, solidarita
V novinách dne 18.6.2007 čtu článek: Byty jsou předražené - Realitní odborníci přiznávají, že...
(24.7.2007)
 
> Senát a zahraniční politika Vážený pane senátore, dovolte, abych se představil. Jsem studentem Masarykovy univerzity a zároveň členem autorské... (9.2.2007)
 
> rodinné slevy v akvaparku na Barrandově Vážený pane senátore, rád bych se zeptal, zda se v rámci podpory rodin počítá v aquaparku který se sta... (21.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 2... (20.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 1 hezký den. Čtu si ve Vašich www stránkách a jsem nějak nespokojený s Vašimi názory v oblasti nájemného. Situaci s... (20.7.2006)
 
> Slevy na kulturu Vážený pane senátore, obracím se na vás s dotazem ohledne možných zvýhodnění žen na mateřské dovolené. Konkrétně bych považo... (7.9.2004)
 
> Fluktuace politiků. Vyplňte prosím tento dotazník pro mou disertační práci na téma „Česká komunální politika a její problémy. Dotazník je urče... (29.12.2003)
 
> kauza Kinský
Vážený pane senátore,
s rostoucím znepokojením sleduji kauzu Kinský, kde dochází k vracení majetku, přestože Be...
(18.11.2003)
 
 
  dopředu