Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53854)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52531)(24%)
Asi nepůjdu volit (53083)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52703)(24%)
 
 
Váš dopis:
20.7.2006
Bydlení po deregulaci část 1 hezký den. Čtu si ve Vašich www stránkách a jsem nějak nespokojený s Vašimi názory v oblasti nájemného. Situaci si dost idealizujete a vykládáme po svém.

Velmi mne znepokojilo vyjádření pana Gandaloviče v televizní debatě, kde prohlásil, že je nutno "zákon o nájemném" (zjednodušeně) rychle změnit ve prospěch majitelů domů.

To, že je otázka nájemného tak a tam, kde je, není otázka nás prostých občanů, ale vás politiků, kteří jste problém za léta nevyřešili, ačkoliv jste za to velice dobře placeni, to jistě uznáte. Je to samozřejmě složitý problém a já za ty léta jsem nikde neviděl konkrétní rozbory ze strany majitelů domů nebo ODS, kde by bylo na konkrétních příkladech prověřit, zda jejich argumentace je reálná. Můj pocit je, že obecně jsou požadavky majitelů domů nadhodnocené, to ovšem lze vyhodnotit jen z podrobnějších podkladů. Nákladovost je rozhodně nižší, než požadavky.

Mým názorem je, že nájemné by mělo být stanoveno na základě pronajímané hodnoty a to dle zákona o cenách. Měl by být vypracován popisovník lokalit, domů a bytu, který by reprezentovat s potřebnou přesností rozmanitou množinu celého spektra bytů. Ta je mnohem podrobnější, než předpokládá zákon.

Co je však problém dnešní doby ? Je to i pohrdání právem a to spíše pozoruji u obce podnikatelské. Proto považuji Vaše názory v oblasi nájemného za dost teoretické a farizejské. Život je tvrdší. Co říkáte, že bychom si vyzkoušeli problematiku nájemného na konkrétním případu ?? Nájemní dům v xxx zde mám pronajatý byt. Tady je možnost se podívat pravdě do očí a mému tvrzení, že nás v některých případech, obyčejné slušné lidi, jako ODS, ženete do pěkného, slušně řečeno, průseru.

Řada subjektů vám nepodniká seriozně a to je závažný problém, jako korupce, nerespektování zákonů a obtížná vymahatelnost práva. A konstatování, že špinavé peníze nesmrdí, nás posunulo o řadu let zpět. A co vůbec problém obhájit se ve "hře malý proti velkému", což je nájemník-důchodce, který nemá peníze na spor s majetným majitelem domu, který zaplatí všelijakého advokáta. A takových případů bude řada. Vím o čem mluvím. Jsem již v důchodovém věku a mám pocit, že mne čeká ledacos nepěkného. Tak, pane senátore, vysvětlíte mi to, že se mýlím a nebo co ten konkrétní příklad ? Nezkusíme to, kdo má pravdu ???

 
Moje odpověď:
Vážený Pane,

Nejste spokojený s mými názory, ale nesdělujete v čem konkrétně. Mohu se tedy jen dohadovat, že nesouhlasíte s deregulací nájmů, tak jak byla nedávno schválena, nebo nesouhlasíte s tím, co se liší od Vašeho názoru, že by mělo být nájemné stanoveno na základě "pronajímané hodnoty" ve Vašem podání.

Nejprve několik obecných poznámek. Můj názor jsem dostatečně popsal v mých článcích na webu. V podstatě navrhuji deregulaci právní, cenovou a státní příspěvky na bydlení pro ty, kteří u nichž náklady na nájemné přesahují jistou hranici. Nebudu jej tedy rozsáhle opakovat, pouze upozorním na některé souvislosti a poté odpovím na konkrétní otázky.

Nepovažuji za vhodné regulovat nájemné prostřednictvím popisovníku lokalit domů a bytů. Domnívám se, že tržní cena je nejlepší informací o hodnotě bytu.

Upozorňuji, že nejsem majitelem žádné nemovitosti, ani k jejich majitelům nemám žádný vztah, který by mne předurčoval k tomu, abych měl pro ně větší sympatie, než k jakékoliv jiné skupině obyvatel. Domnívám se ale, že pouze volný trh sníží ty vysoké ceny na úzkém tržním sektoru neregulovaného bydlení a tedy zvýší dostupnost bydlení. Dále pak usnadní volnější stěhování se za prací a nastartuje další růst iniciativy obyvatel při rekonstrukcích a úpravách obydlí a to povede k dalšímu nárůstu HDP.

Jinou otázkou je ovšem to, jak přejít k tržnímu prostředí tak, aby tento přechod byl co nejméně bolestivý a aby lidé, kteří nemají na zvýšené nájemné dostávali nějakou kompenzaci. To je ale součástí mého názoru i návrhu - ti, kteří nemají dostatečné prostředky by měli dostat přiměřený příspěvek na bydlení. Již v současné době ale podobná úprava platí. Současně se zákonem O jednostranném zvyšování nájemného byla totiž přijata změna zákona o státní sociální podpoře, která bude platná od 1.1.2007 a podle které má nárok na nově konstruovaný příspěvek na bydlení nájemce bytu, jehož náklady na bydlení přesahují částku převyšující 30% příjmů domácnosti (v Praze 35%). Tento zákon je uveden ve Sbírce zákonů, částka 37, zákon 112/2006 Sb., část čtrnáctá zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle mne by tato částka měla být dorovnána na medián tržního nájmu v dané oblasti (pro přiměřenou velikost bytu). Podle přijatého zákona je však konstruována jiným způsobem (tabulkou).

Dále konkrétní odpovědi na konkrétní otázky

 
 
 
> Zelené karty Vážený pane senátore, považuji za svou povinnost Vás oslovit ve věci hlasování v případě návrhu novely zákona o zaměstnanosti (... (5.9.2008)
 
> Ne základnám
Rádi bychom Vás požádali o jednoduchou odpověď na následující dvě otázky. Odpověď má vyjadřovat Váš osobní názor, nemá jít ...
(2.9.2007)
 
> Bydlení - ceny bytů, deregulace, solidarita
V novinách dne 18.6.2007 čtu článek: Byty jsou předražené - Realitní odborníci přiznávají, že...
(24.7.2007)
 
> Senát a zahraniční politika Vážený pane senátore, dovolte, abych se představil. Jsem studentem Masarykovy univerzity a zároveň členem autorské... (9.2.2007)
 
> rodinné slevy v akvaparku na Barrandově Vážený pane senátore, rád bych se zeptal, zda se v rámci podpory rodin počítá v aquaparku který se sta... (21.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 2... (20.7.2006)
 
> Bydlení po deregulaci část 1 hezký den. Čtu si ve Vašich www stránkách a jsem nějak nespokojený s Vašimi názory v oblasti nájemného. Situaci s... (20.7.2006)
 
> Slevy na kulturu Vážený pane senátore, obracím se na vás s dotazem ohledne možných zvýhodnění žen na mateřské dovolené. Konkrétně bych považo... (7.9.2004)
 
> Fluktuace politiků. Vyplňte prosím tento dotazník pro mou disertační práci na téma „Česká komunální politika a její problémy. Dotazník je urče... (29.12.2003)
 
> kauza Kinský
Vážený pane senátore,
s rostoucím znepokojením sleduji kauzu Kinský, kde dochází k vracení majetku, přestože Be...
(18.11.2003)
 
 
  dopředu