Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55872)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54506)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Kategorie: události 2008
 
Nový živnostenský zákon
1.7.2008

Nový živnostenský zákon vstoupil v platnost 1. července tohoto roku. Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14.11.2007. Dne 13.2.2008 byl ve sněmovně s některými pozměňovacími návrhy schválen. Senát jej pak bez připomínek schválil dne 20.3. 2008. Prezident jej podepsal 2.4.2008.

Jedná se o nejrozsáhlejší novelu živnostenského zákona od okamžiku jeho vzniku v roce 1991. Cílem předkladatele, ministerstva průmyslu a obchodu ČR, bylo zásadní zjednodušení vstupu do podnikání pro živnostenské subjekty a to zejména pro ty malé a střední. Zjednodušení živnostenského podnikání lze také nalézt v programovém prohlášení stávající vlády. Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech byl živnostenský zákon novelizován více nežli stokrát a samotná pravidla pro vstup do podnikání spíše komplikoval, bylo vhodné se podívat na živnostenský zákon důkladněji a odstranit také balast, který se v průběhu let nashromáždil.

Některé změny jsou významné a zásadní. Především je to výrazná redukce počtu živností. Dosud jsme měli celkem 261 různých typů živnosti, což bylo jedna z největších množství v celé Evropě. Těchto 261 živností je nyní redukováno na 96. U řemeslných, vázaných a koncesovaných živností dochází k určité redukci, kdy se spojují některé živnosti, které mají k sobě blízko.

Dalším opatřením je zrušení zásady jedna živnost – jeden živnostenský list. Živnostenské listy budou nahrazeny výpisem z rejstříku, na kterém budou uvedeny všechny živnosti, které živnostník má, a to za jedinou cenu - 1000 Kč. S nabytím platnosti tohoto zákona si však nemusejí živnostníci své listy vyměňovat. Ty budou platit dál, ale v okamžiku, kdy živnostník bude chtít uskutečnit nějakou změnu, pak dojde k výměně živnostenského listu za výpis z živnostenského rejstříku.

Živnostník dále nemá povinnost oznamovat živnostenskému úřadu některé údaje, které již státní správa má, nebo může získat jiným způsobem, nebo které oznámil jinde a jsou státní správě známy. Jsou to např. údaje na rejstříkovém soudu nebo prokazování bezúhonnosti. Moderní elektronické technologie také umožnily zrušení místní příslušnost k živnostenským úřadům. Živnostník bude moci své záležitosti projednat na kterémkoli živnostenském úřadu v ČR, což má samozřejmě význam zejména pro ty, kteří své provozovny mají na více místech.

Dalším zjednodušením je usnadnění vstupu do podnikání z hlediska kvalifikací a snížení administrativní zátěže které představovaly registrační formuláře. Dosavadní formulář měl 18 stran a asi 500 kolonek, přičemž ne všechny se musely podle povahy věci vyplňovat, ale musely se projít, aby dotyčný zjistil, zda se ho týkají nebo ne. Nové formuláře jsou redukovány na dvě stránky a něco přes stovku zákonem povinných kolonek.

Poslanecká sněmovna přijala oproti vládnímu návrhu celou řadu pozměňovacích návrhů, z nichž některé byly technické a jiné zásadnějšího rázu. Mezi ty zásadnější patří to, že do kontaktních míst veřejné správy jsou zařazeny kromě živnostenských úřadů a Czech Pointů také držitelé poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

Opatření zavedená zákonem zjednodušují činnost a administrativní zátěž živnostníků. To je velmi žádoucí posun, který může vést i k dalšímu oživení podnikatelských aktivit, přinášející prospěch celé společnosti.


http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/
 
 
:: události 2008
    : Senátní volby 2008 (28.8.2008)
    : Nový živnostenský zákon (1.7.2008)
    : Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
    : Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
    : Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
    : Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
    : Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)