Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2007
 
Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)

S napětím sledují mnozí z nás jednání Evropské rady v Bruselu. Média věnují tomuto zasedání evropských premiérů a prezidentů pozornost, soustřeďující se na centrální otázku: Jaké části neschválené evropské ústavy mohou oživnout v podobě nové základní smlouvy? Dvoudenní setkání Evropské rady snad nabídne některé odpovědi a otevře cestu k dalším jednáním, jež proběhnou na podzim letošního roku.

Tato jednání se zaměří na upřesnění několika sporných bodů, na nichž se nemohou členské státy zatím shodnout. Právní subjektivita Unie, pilířové rozdělení evropského práva, váha hlasů v Radě ministrů nebo status Charty základních práv představují kámen úrazu. Co si o těchto otázkách myslí veřejnost? S největší pravděpodobností nic. Proč? Jednak proto, že se jedná o záležitosti zdánlivě technického charakteru. V neposlední řadě ale také proto, že kýžená evropská veřejnost, která by se zabývala evropskými tématy, ve skutečnosti neexistuje.


Co však existuje, jsou občané členských států. Existují národy jako přirozené politické jednotky, na nichž je architektura Evropy ve skutečnosti postavena. A také existuje jejich politická reprezentace – národní parlamenty. Jistě, veřejnost bývá chováním svých zastupitelů někdy zklamána. Ale někdy také spokojená. Proč tomu tak je? Protože v každodenní sprše v podobě večerních televizních zpráv spolu se svými volenými zástupci prožívá boje o podobu zákonů, které se občanů bezprostředně týkají. Tito politici hovoří stejným jazykem jako občané, v mládí chodili do stejných škol, a nyní žijí ve stejném prostředí jako jejich voliči. Velice dobře vědí, jakými tématy veřejnost žije.

Je opravdu zajímavé, jak jsou zároveň národní parlamenty od evropského dění izolovány. Na rozdíl od ministra zemědělství, ministra financí nebo ministra životního prostředí zkrátka volení zástupci lidu nemohou přímo vstoupit do evropského rozhodovacího procesu. Nyní se jedna možnost nabízí, a o této možnosti se povede diskuse i na podzim v jednáních o nové základní smlouvě EU. Lidově se této možnosti říká červená karta. Ta by měla umožnit, aby národní parlamenty poté, co Evropská komise navrhne novou směrnici nebo nařízení, mohly zhodnotit její přidanou hodnotu. Pokud by jedna třetina nebo čtvrtina parlamentů došla k názoru, že evropský předpis není nezbytný a věc lze řešit účinněji na národní úrovní, musela by Komise předpis stáhnout. Tuto kartu v bezzubé podobě navrhovala již ústavní smlouva. Říkalo se ji žlutá karta, protože Komise by nemusela názor parlamentů vyslyšet. Parlamenty by potom v této hře ale hrály roli statistů nebo nepříliš vlivných lobbyistů. To, že by se mohly v případě následného přijetí sporného předpisu obrátit na Evropský soudní dvůr, je věru slabá útěcha. Tento orgán Evropské unie je povinován k uskutečňování „stále užší Unie“ a svou roli takto také důsledně chápe.

Je nepravděpodobné, že se podaří zřídit nezávislý kompetenční soud, který by o těchto sporech rozhodoval. Rovněž je nepravděpodobné, že kompetence EU budou dostatečně jasně odlišeny od působnosti členských států. O zjednodušeném přenášení kompetencí zpět na členské státy se nám také může jenom zdát. Je tedy centralizační trend nezvratný? Musí být integrace jednosměrná? Existuje „dějinná nutnost“ prohlubování integrace? Existuje nějaký stav, kdy už nebude možné postupovat dál a integraci dále utěsňovat? Vážné otázky dosud zůstávají bohužel bez seriozní odpovědi, prostě se o nich nepřemýšlí.

Prakticky jedinou za současné situace proveditelnou variantou, jak rozhodování v EU racionalizovat, a zároveň variantou, která zůstává ve hře, je právě červená karta. Jsem rád, že česká vláda stejně jako naši nizozemští kolegové při jednáních o budoucnosti evropské integrace s touto variantou počítá. Vždyť červena karta nenaruší institucionální strukturu Unie – nevytváří žádnou novou instituci, žádnou novou parlamentní komoru, neprodlužuje legislativní proces. Národní parlamenty dokonce asi ani nadále nebudou moci iniciovat přijetí nového evropského předpisu. Červená karta naopak rozhodovací proceduru zefektivňuje tím, že může znemožnit přijetí nepotřebného předpisu. A to koreluje se samotnou snahou Evropské komise odbyrokratizovat Evropskou unii. Tomuto bohulibému úmyslu však dosud chybí potřebný stimul, a tím by mohla být právě červená karta.

Pokud se v souvislosti se zavedením mechanismu červené karty pro parlamenty členských zemí bude debata o Evropské unii stále častěji přesouvat i do národních parlamentů, může to mít ještě jeden pozitivní efekt. Evropské dění se přenese blíže občanům. Protože jedině tak si občan v podvečerní dávce svých televizních zpráv z parlamentní debaty o regulaci roamingu, jaderné energetice nebo zemědělských dotacích uvědomí, že v těchto případech není zajatcem své domácí legislativy, ale že se už jedná o evropské téma.

 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)