Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55872)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54506)(24%)
Asi nepůjdu volit (55029)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54629)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2006
 
Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)

Časté výhrady pravice k tomu, že korupci lze omezovat pomocí omezování regulací, přerozdělování, byrokratické zátěže a nadbytečné volnosti při rozhodování státní správy lze prokázat i zcela kvantitativně. Nástrojem mohou být údaje které poskytuje koeficient indexu vnímání korupce (tak jak jej sleduje Transparency International) a jednotlivé dílčí parametry indexu ekonomické svobody (které uvádí Heritage foundation viz K čemu je ekonomická svoboda)

Pokud provedeme statistické posouzení (pomocí korelačního koeficientu) vztahu mezi mírou vnímání korupce, tak jak je uvedena na stránkách Transparency International a mezi jednotlivými faktory, které se podílejí na souhrnném indexu ekonomické svobody, pak získáme vypovídající souvislosti. Největší korelaci s vnímáním korupce vykazuje míra nerespektování majetkových práv [koef = 0,88] a míra regulace podnikání (např. procedury pro získání licencí k podnikání, průhlednost a předvídatelnost regulací v podnikatelském prostředí, produkční limity a kvóty) [0,77]. Jistý vztah existuje také mezi korupcí a bariérami pro zahraniční investice [koef = 0,62] mezi omezováním zahraničního obchodu [0,61].

Na druhé straně nevykazují k vnímání korupce žádný vztah vládní intervence v ekonomice [koef 0,1] a míra zdanění [koef 0,16]. Malý vliv má měnová politika [koef 0,51] a míra vládní kontroly bankovního sektoru [koef 0,53]. Samotný parametr "neformální trh" má vazbu velmi silnou [koef 0,97], ten totiž již v sobě tento faktor korupce obsahuje.

Pokud očistíme samotný index ekonomické svobody od "neformálního trhu", pak takto očištěný index ekonomické svobody daný do relace s mírou vnímání korupce vykazuje stále značnou korelaci [koef 0,77] - viz diagram.

graf
Vztah mezi indexem ekonomické svobody (očištěném o faktor korupce) a indexem vnímání korupce [výběr 52 údajů]

Na tomto obrázku je na svislé ose Index vnímání korupce (Transparency International – Index CPI 2005) a na vodorovné ose je redukovaný Index ekonomické svobody 2006 (očištěný v podstatě o korupci). V oválu jsou popisky k barevným bodům v diagramu, u nichž by byl text příliš zahuštěn. V grafu byl dále index vnímání korupce nastaven v obráceném pořadí tj. (index = 10-původní hodnota), tak aby nárůst byl zobrazován přirozeným způsobem zleva doprava. Z grafu je zřejmé, že redukovaný index ekonomické svobody ČR je již lepší nežli Švédsko, nebo Rakousko ale stále horší nežli Irsko, Dánsko nebo Velká Británie.

Hodnota Indexu vnímání korupce pro Českou republiku není příliš příznivá. Na druhé straně v r. 1998 kdy se dostali k vládě socialisté byl index 4,8. (v grafu pak hodnota 5,2). Dá se předpokládat, že některé skandály navozující pocit vnímání korupce za její vlády mohly ovlivnit veřejné mínění. Např. deblokace ruského dluhu prostřednictvím podezřelých firem, rozhodnutí bývalých ministrů zemědělství Palase ve věci Setuzy, či Zgarby v případě pozemkového fondu, pokus o tunelování Čepra, trapné výmluvy při privatizaci severočeské hnědouhelné, atd.. ).

Na prvý pohled by se mohlo jevit, že Index ekonomické svobody pro ČR je již dostatečný. Na druhé straně je zapotřebí vzít v úvahu, že hodnocení indexu vnímání korupce má jistý rozptyl vzhledem k metodice jeho zkoumání.

Podstatný je trend, mezi nedostatkem ekonomické svobody a mírou vnímání korupce, a ten je nezpochybnitelný.

Jako doplňující informace k lepšímu dokumentování uvedeného trendu je níže uveden diagram ze všech dat, které prezentovala Transparency international, tj. ze 148 údajů - bez popisek. V levé spodní části se např. objeví další body reprezentující Island a Hong Kong.

graf2
Vztah mezi indexem ekonomické svobody (očištěném o faktor korupce) a indexem vnímání korupce [všechna dostupná data]>> faktory indexu ekonomické svobody 2006
>> index vnímání korupce 2005
>> šedý trh
 
http://www.heritage.org/index/countries.cfm
http://www.transparency.cz/index.php?id=2792
http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_market
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)