Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55892)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54529)(24%)
Asi nepůjdu volit (55055)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54653)(24%)
 
 
Kategorie: Zajímavosti
 
Einstein na Smíchově (1.5.2005)

V letech 1911-1912 bydlel Albert Einsten na Smíchově vTřebízského ulici (nyní Lesnická 7)

Když byl Einstein jmenován v roce 1909 jmenován mimořádným profesorem v Curychu, neznamenalo to velké zlepšení jeho finanční situace, protože místo nebylo příliš dobře honorováno. Neustále se snažil najít nějaké jiné - a příležitost se naskytla právě v Praze, kde v roce 1910 odešel na odpočinek profesor matematické fyziky a experimentátor na poli optiky Ferdinand Lippich. Einstein dostal jmenovací dekret s účinností od prvního dubna 1911, aby mohl začít přednášet v letním semestru po Velikonocích. Ústav pro teoretickou fyziku sídlil ve Viničné ulici 3 (dnes je to čp. 7).

V Praze měl Einstein vůbec poprvé v životě zajištěnou existenci natolik, aby tu mohl žít i s rodinou. Einsteinovi – s manželkou Milevou Marić a dvěma syny – přicestovali 15. dubna 1911 a nastěhovali se do nedávno postaveného domu v Třebízského ulici na Smíchově. Einstein s rodinou se v Praze nezdrželi příliš dlouho - využili nabídku řádné profesury na technice v Curychu a přestěhovali se zpět do Švýcarska v létě 1912.

V prvním článku po odjezdu, datovaném v Curychu v srpnu 1912, Einstein napsal: „V tichých místnostech ústavu pro teoretickou fyziku pražské německé univerzity ve Viničné jsem objevil, že z principu ekvivalence vyplývá odchylka světelných paprsků v blízkosti Slunce a v míře pozorovatelné, aniž jsem tehdy věděl, že před více než sto lety byl podobný závěr odvozen z Newtonovy mechaniky a korpuskulární teorie světla. V Praze jsem také objevil důsledek o posunu spektrálních čar k červenému konci spektra”.

Více než se svými kolegy z univerzity se Einstein stýkal více se členy německého přírodovědného spolku “Lotos”, kde měl sám 24. května 1911 přednášku o principu relativity. Diskutovat chodíval také do kavárny Louvre na Národní třídě, kde sedával s Vladimírem Heinrichem, pozdějším ředitelem Astronomického ústavu Karlovy univerzity. Einstein navštěvoval také salon Berty Fantové, kde se každé úterý setkávala zejména židovská intelektuální společnost. Chodíval sem i Franz Kafka, a Einstein tu hrával na housle za klavírního doprovodu Maxe Broda. Prostředí exaktních věd Maxe Broda uchvátilo natolik, že napsal knihy “Galileo v zajetí” a “Tychona Brahe cesta k Bohu”. Einstein měl být údajně vzorem pro postavu Keplera, Brod však tento úmysl popřel

Einsteinův pražský pobyt připomínají tři pamětní desky. Ve vestibulu budovy ve Viničné ulici je deska z konce padesátých let. Od roku 1979 je na domě v Lesnické ulici pamětní busta (když se Smíchov stal součástí Prahy, bylo nutno ulice přejmenovat a tak dnešní adresa Einsteinova bydliště zní Lesnická 7). Ke 120. výročí narození byla umístěna pamětní deska na dům “U jednorožce” na Staroměstském náměstí, kam Einstein chodíval do společnosti u Berty Fantové. Einstein v Praze publikoval celkem 11 prací. Názvy dokazují značnou šíři témat – studium Brownova pohybu a termického pohybu molekul, termodynamické základy fotochemických ekvivalentů a problematika Planckova zákona.

Podobnou šíři měla i Einsteinova výuka. V Klementinu přednášel v letním semestru 1911 a v zimním semestru 1911–1912, témata jsou uvedena v seznamech vydávaných univerzitou – byla to mechanika, termodynamika, nauka o teple, molekulární teorie tepla, mechanika kontinua a mechanika soustav hmotných bodů.

[TISCALI - David Klein, 18.4.2005 ]viz také
http://www.nkp.cz/bp/bp2003_3/12.htm
 
 

Poloha Lesnické ulice
 
Dům ve kterém žil
 
Bysta na domě
 
 
 
:: Správní struktura
:: Doprava
:: Centrum Smíchov
:: Realizované stavby
:: Nové projekty
:: Rozvojové oblasti
:: Změny územního plánu - návrhy 2004
:: Změny územního plánu - návrhy 2006
:: Zajímavosti
    : úklid chodníků na P5 (14.5.2002)
    : Exkurze smíchovským pivovarem (1.10.2002)
    : Einstein na Smíchově (1.5.2005)
    : Smíchovská komorní filharmonie (20.9.2006)
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)