Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených...
>>>Ing. Kalous
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených náhrad za vklady u zkrachovalé Union banky. Dovoluji si Vás požádat o podporu při schválení návrhu dodatku zákona o bankách, kterým by nám, klientům zkrachovalé UB, byla navýšena náhrada za naše vklady na 100% až do výše 4 milionů korun, čímž by se zamezilo diskriminaci vůči klientům ostatních dříve zkrachovalých peněžních ústavů. Ačkoliv je vůle po prosazení spravedlivého vypořádání s klienty UB u zákonodárců minimální, dovoluji si Vás upozornit, že náš problém neustále trvá. Zároveň Vás zvu na Malostranské náměstí v Praze dne 31.března 2004 v 15,30 hod, kde naše Občanské sdružení klientů UB organizuje demonstraci u příležitosti roku od krachu Union banky.
Zdravím Vás, Ing. Kalous


Datum: 5.4.2004

Vážený pane,
vnímám Vaši žádost tak, abych jako senátor, inicioval novelizaci zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která by navyšovala náhradu za vklady z těch zkrachovalých až do výše 4. mil. Kč.

K tomu musím na úvod sdělit několik informací. Současná právní norma hovoří takto:
1. Na vyplacení náhrady mají nárok vlastníci vkladů bank a stavebních spořitelen, které nemohly dostát svým závazkům.
2. Pojištěny jsou pohledávky z vkladů včetně úroků vedené v české nebo cizí měně fyzických osob na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele, popřípadě identifikační číslo.
3. Pojištěny jsou i vklady právnických osob.
4. Náhrada vkladateli se poskytuje ve výši 90% vkladu, maximálně do výše 25 000 euro pro jednu osobu u jedné banky.


Fond pojištění vkladů vyplácí peníze z prostředků, které mu odvádějí české banky. Banky platí 0,1% z pojištěných vkladů, což to třeba pro velké banky znamená v řádech 6 milionů korun každý rok. Příspěvek se zdvojnásobuje, když dojde k případu nutnosti zajistit z fondu úhradu, jako byl například pád Union banky. To už pro banky znamená příspěvek půl miliardy korun ročně. V tomto roce tak budou banky fondu odvádět 0,2 % z pojištěných vkladů.

Podobné instituce samozřejmě fungují i za hranicemi. Obecně existují tři stupně pojištění vkladů. Jedním jsou takzvané fondy ex ante, což je případ České republiky, kdy fond střádá a ve chvíli krize disponuje určitými prostředky. Naproti tomu v některých zemích, jako je například Německo, Slovensko či Maďarsko, mají takzvané fondy ex post. To jsou fondy, kterým banky nepřispívají v průběhu roku, ale když vznikne problém, finančně pomohou. Třetí stupeň kombinuje oba předešlé způsoby.

Máte pravdu, že v letech 1998, 2001 a 2002 došlo v tomto směru k úpravě stávajících právních norem, konkrétněji trojí novelizaci zákona o bankách (č. II. zákona č. 16/1998 Sb, novela zákona o bankách, čl. II zákona č. 319/2001 Sb., změna zákona o bankách a čl. II zákona č. 126/2002 Sb., změna zákona o bankách a některých dalších zákonů) a na základě tohoto byly vypláceny dodatečné náhrady klientům konkrétních zkrachovalých bank (Pragobanka, a.s., Universal banka, a.s., Moravia banka, a.s.). V současné době nebyly „dodatečně“ dorovnány výplaty vkladů klientů Plzeňské banky, a.s. a Union banky, a.s.

Vyhlášení konkurzu na Union banku, a.s., proběhlo v květnu loňského roku. Na výplaty vkladů si Fond pojištění vkladů musel půjčit cca 3 miliardy Kč.

Váš problém bych rozdělil na dva okruhy.

1. Nedostatečná výše náhrady
Tato výše je diskutabilní. V porovnání s ostatními členskými státy EU je vysoká. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, hovoří o maximální výši náhrady v hodnotě 20.000 euro. Z porovnání je patrné, jaký je v současné době zákonný nárok občana EU a Váš.

2. Výše zmiňované dorovnání nebylo realizováno pro klienty Union banky, a.s. a Plzeňské banky, a.s.
Senátorem jsem od listopadu 2002 (v době kdy Parlament ČR o navýšení náhrad rozhodoval, jsem neměl mandát). Nedomnívám se, že v případě, že bych mandát měl, bych pro uvedenou novelizaci hlasoval. Klient banky, stejně jako si je vědom výše kladných i záporných úroků z uložené nebo půjčené částky, si musí být vědom rizika a zákonem ošetřeného rizika, které je spojeno s ukládáním peněz.

Podle veřejných informačních zdrojů byla struktura vkladů následující (20.5.2003)
- na více než 125 tisících účtech byly vklady do výše 150 tisíc korun
- na necelých 30 tisících účtech bylo více než 150 tisíc korun
- jen 1295 účtů mělo vklad větší než jeden milion korun

Navýšení náhrady až do výše 4 mil. Kč by mělo velký význam u vkladatelů, kteří měli vklady nad 800 tis. Kč. Ani pro tyto vkladatele však není situace ukládání peněz do bank pastí bez alternativy. Při znalosti aktuální výše náhrad a ochrany vkladů bylo možno své prostředky nad 800 tis. Kč např. rozptýlit do jiných bank.

Způsob pojištění a náhrady za vklady se mi jeví v současné době jako dostatečné. V kontextu s uvedeným, nesouhlasím ani s minulými dodatečnými výplatami za vklady nad rámec předešlého zákona.

S pozdravem

RNDr. Miroslav Škaloud
 
 
  
> Dobrý den, tak jsem si zase po několika týdnech otevřel své oblíbené www stránky a to Prahy 5 a ... (Richard Ulman)
Dobrý den, tak jsem si zase po několika týdnech otevřel své oblíbené www stránky a to Prahy 5 a stránky Vaše. Trochu mne překvapilo, že na Vašich stránkách v poslední době diskutuji pouze já, zdá se mi že jste snad jediný z vedoucích činitelů (bý...
> Vážený pane senátore,děkuji za odpověď Konečně někdo kdo se neschovává do ticha.Rád bych jen drobn... (Richard Ulman)
Vážený pane senátore, děkuji za odpověď Konečně někdo kdo se neschovává do ticha.Rád bych jen drobně dokomentoval a dopověděl Vaše odpovědi. Vedení ODS bylo osloveno například mnou, odpovědi se mi dostalo za měsíc. Bylo to několik hodin poté c...
> Vážený pane senátore, i když se na Vás tentokrát obracím jako na člena zastupitelstva a člena ved... (Richard Ulman)
Vážený pane senátore, i když se na Vás tentokrát obracím jako na člena zastupitelstva a člena vedení ODS Praha 5.Patrně se nemusím rozepisovat o incidentu starosty Jančíka z loňského roku, který se ve vyšetřování policie.Mrzí mne ale jedna věc. Ce...
> Koalicni vlada socialistickeho premiera Vladimira Spidly prosadila na navrh sveho ministra spravedln... (Petr Cibulka)
Koalicni vlada socialistickeho premiera Vladimira Spidly prosadila na navrh sveho ministra spravedlnosti JUDr.Pavla Rychetskeho na svem mimoradnem nocnim zasedani 19.12.2002 zmrazeni regulovaneho najemneho, aby "zabranila socialni katastrofe" a ochr...
> Dobrý den, pane starosto. Musím reagovat na předchozí příspěvek, kde se pan Palatin rozepisuje o kus... (Michal Pecenka)
Dobrý den, pane starosto. Musím reagovat na předchozí příspěvek, kde se pan Palatin rozepisuje o kusu práce, která ja na Praze 5 vidět. Já bych naopak chtěl upozornit na práci, která vidět není. To že místo tanku budujeme za 5 milionů nejvetší vodotr...
> Dobrý den, pane starosto!Na rozdíl od některých jiných příspěvků na diskusním fóru Praha 5 se domn... (Ing. Josef Palatin)
Dobrý den, pane starosto! Na rozdíl od některých jiných příspěvků na diskusním fóru Praha 5 se domnívám, že za Vámi a Vámi řízeným týmem je vidět kus práce. Nemám na mysli jen restaurované smíchovské centrum - to asi radnice P5 nefinancovala. Líbí s...
> Dobrý den pane starosto, rád bych Vám pogratuloval k Vašim internetovým stránkám, při namátkové ko... (Petr Kopecký)
Dobrý den pane starosto, rád bych Vám pogratuloval k Vašim internetovým stránkám, při namátkové kontrole všech kandidátů za pomoci vyhledáváčů, jsem nalezl toto: pan Dr. Obst má na stránkách čssd pouze životopis a osobní stránky zejí prázdnotou. P...
> Upozorňuji majitele pozemku, kterým je Praha 5, že se na tomto pozemku usídlili bezdomovci, kteří si... (Kotalová Jaroslava)
Upozorňuji majitele pozemku, kterým je Praha 5, že se na tomto pozemku usídlili bezdomovci, kteří si tam zřídili vrakoviště, kterým ohrožují provoz na komunikaci, skládku různého materiálu a v neposlední řadě rozdělávají oheň ve chráněné oblasti koší...
> Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyt... (Alena Nová)
Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyto lhůty dají najít?) ze strany MČ Prahy 5. Jinak řečeno, kam se má občan obrátit, kde si má stěžovat na krajně liknavý přístup ze strany úřadu, když s...
> Dobrý den, je mi záhadou,proč oproti jiným MČ a dalším městům na Barrandově dosud nebyly rozdány vol... (František Filla)
Dobrý den, je mi záhadou,proč oproti jiným MČ a dalším městům na Barrandově dosud nebyly rozdány volební lístky. Děkuji


...