Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyt...
>>>Alena Nová
Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyto lhůty dají najít?) ze strany MČ Prahy 5. Jinak řečeno, kam se má občan obrátit, kde si má stěžovat na krajně liknavý přístup ze strany úřadu, když se půl roku nic neděje, ačkoliv je přitom při opakovaném dotazování na "pokrok" ujišťován, že se na tom úpěnlivě pracuje, že se jedná o záležitost prioritní důležitosti, apod.... Nemohu si pomoci, ale snad i úřad by si měl být vědom toho, že věci mají být dotaženy do konce ve slušném časovém horizontu a pokud tomu tak není, musí být přeci nějaká cesta, jak ho k tomu donutit. Děkuji předem za odpověď.


Datum: 26.9.2002
Vážená Paní, stejný obecný dotaz jste vznesla na diskusním fóru MČ P5 pod č. 1687 dne 16.3.2002. Na odpovědi jsem se podílel spolu s tajemnicí a na našem stanovisku které uvádím níže se nic nezměnilo. Možná, že by stálo za to trochu více rozvést Váš problém a následně jej podat v písemné formě, nebo elektronickou poštou. Telefonické dotazování se, není totéž jako písemné podání, které lze zpětně zkontrolovat a to co do rychlosti odpovědi, věcnosti a kompetentnosti. Není v mých silách ptát se jednotlivých referentů s kým telefonicky hovořili a spekulovat o možných odpovědích. Možná, že ve Vaší záležitosti čekáme na nějaké vnější rozhodnutí, které není v naší moci ovlivnit.

Vyřizování žádostí, podnětů občanů se řídí Zákonem č.71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů, který ve svém ustanovení § 3 odst. 3 uvádí zásadu, že správní orgány jsou povinny svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů. § 49 stejného zákona pak říká, že v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li speciální právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Pokud nelze ve složitých případech rozhodnout do 60 dnů, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán /příslušný odbor Magistrátu El. m. Prahy/ Správní orgán je však povinen o takto prodloužené lhůtě a jejich důvodech uvědomit účastníky řízení. Vyřizování stížností se řídí vládní vyhláškou č.150/1958 Úředního listu, kde lhůta pro vyřízení je do 10 dnů. Není-li možné tuto lhůtu splnit musí být toto stěžovateli oznámeno do 5 dnů ode dne doručení stížnosti a stížnost musí být pak vyřízena do 30 dnů. Pokud se týká vyřizování informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být informace vyřízena do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dní. Stížnosti na postup úředníků by měl občan podávat vedoucímu příslušného odboru, na vedoucí odboru tajemnici úřadu, na tajemnici úřadu starostovi MČ.

Pro úplnost ještě uvádím, že obecně uvedené lhůty se nevztahují na volené představitele městské části. Volení představitelé městské části nejsou v žádném případě v podřízenosti jiných vyšších volených představitelů , tedy nemohou být jakkoliv sankcionováni např. za to, že neodpoví občanovi na jeho žádost týkající se samostatné působnosti ve výše uvedených termínech. Mají jen odpovědnost politickou a musí dodržovat zákony ČR. Za předpokladu, že občan se obrátí na volené představitele městské části s podáním, které se dotýká přenesené působnosti úřadu (výkon státní správy), odpovědnost za vyřízení věci nese příslušný odbor, který je v podřízenosti tajemnice. Přesto naši volení představitelé, pokud se na ně občan obrátí se snaží tyto lhůty dodržovat.
 
 
  
> Dobrý den, tak jsem si zase po několika týdnech otevřel své oblíbené www stránky a to Prahy 5 a ... (Richard Ulman)
Dobrý den, tak jsem si zase po několika týdnech otevřel své oblíbené www stránky a to Prahy 5 a stránky Vaše. Trochu mne překvapilo, že na Vašich stránkách v poslední době diskutuji pouze já, zdá se mi že jste snad jediný z vedoucích činitelů (bý...
> Vážený pane senátore,děkuji za odpověď Konečně někdo kdo se neschovává do ticha.Rád bych jen drobn... (Richard Ulman)
Vážený pane senátore, děkuji za odpověď Konečně někdo kdo se neschovává do ticha.Rád bych jen drobně dokomentoval a dopověděl Vaše odpovědi. Vedení ODS bylo osloveno například mnou, odpovědi se mi dostalo za měsíc. Bylo to několik hodin poté c...
> Vážený pane senátore, i když se na Vás tentokrát obracím jako na člena zastupitelstva a člena ved... (Richard Ulman)
Vážený pane senátore, i když se na Vás tentokrát obracím jako na člena zastupitelstva a člena vedení ODS Praha 5.Patrně se nemusím rozepisovat o incidentu starosty Jančíka z loňského roku, který se ve vyšetřování policie.Mrzí mne ale jedna věc. Ce...
> Koalicni vlada socialistickeho premiera Vladimira Spidly prosadila na navrh sveho ministra spravedln... (Petr Cibulka)
Koalicni vlada socialistickeho premiera Vladimira Spidly prosadila na navrh sveho ministra spravedlnosti JUDr.Pavla Rychetskeho na svem mimoradnem nocnim zasedani 19.12.2002 zmrazeni regulovaneho najemneho, aby "zabranila socialni katastrofe" a ochr...
> Dobrý den, pane starosto. Musím reagovat na předchozí příspěvek, kde se pan Palatin rozepisuje o kus... (Michal Pecenka)
Dobrý den, pane starosto. Musím reagovat na předchozí příspěvek, kde se pan Palatin rozepisuje o kusu práce, která ja na Praze 5 vidět. Já bych naopak chtěl upozornit na práci, která vidět není. To že místo tanku budujeme za 5 milionů nejvetší vodotr...
> Dobrý den, pane starosto!Na rozdíl od některých jiných příspěvků na diskusním fóru Praha 5 se domn... (Ing. Josef Palatin)
Dobrý den, pane starosto! Na rozdíl od některých jiných příspěvků na diskusním fóru Praha 5 se domnívám, že za Vámi a Vámi řízeným týmem je vidět kus práce. Nemám na mysli jen restaurované smíchovské centrum - to asi radnice P5 nefinancovala. Líbí s...
> Dobrý den pane starosto, rád bych Vám pogratuloval k Vašim internetovým stránkám, při namátkové ko... (Petr Kopecký)
Dobrý den pane starosto, rád bych Vám pogratuloval k Vašim internetovým stránkám, při namátkové kontrole všech kandidátů za pomoci vyhledáváčů, jsem nalezl toto: pan Dr. Obst má na stránkách čssd pouze životopis a osobní stránky zejí prázdnotou. P...
> Upozorňuji majitele pozemku, kterým je Praha 5, že se na tomto pozemku usídlili bezdomovci, kteří si... (Kotalová Jaroslava)
Upozorňuji majitele pozemku, kterým je Praha 5, že se na tomto pozemku usídlili bezdomovci, kteří si tam zřídili vrakoviště, kterým ohrožují provoz na komunikaci, skládku různého materiálu a v neposlední řadě rozdělávají oheň ve chráněné oblasti koší...
> Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyt... (Alena Nová)
Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyto lhůty dají najít?) ze strany MČ Prahy 5. Jinak řečeno, kam se má občan obrátit, kde si má stěžovat na krajně liknavý přístup ze strany úřadu, když s...
> Dobrý den, je mi záhadou,proč oproti jiným MČ a dalším městům na Barrandově dosud nebyly rozdány vol... (František Filla)
Dobrý den, je mi záhadou,proč oproti jiným MČ a dalším městům na Barrandově dosud nebyly rozdány volební lístky. Děkuji


...