Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
nepublikováno médii Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový minis...
>>>M O
nepublikováno médii
Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový ministr práce a sociálních věcí a jediný místopředseda Topolánkovy vlády Petr Nečas se „uvedl“ v čerstvé funkci, jak jinak, strašením občanů o krachu důchodového systému. Zprávu, kterou přinesla 4. září 2006 ČTK, převzala obratem i média.

Jde o další apel na rychlé řešení důchodového systému s cílem privatizovat část veřejných prostředků. Tyto prostředky pak přihrát soukromým nadnárodním penzijním fondům (obdoba privatizace obchodní sítě a vstupu velkých obchodních řetězců do ČR). S tím souvisí snížení míry přerozdělování – tedy snížení míry solidarity, neboť kolik si kdo v PF uloží, tolik snad i dostane. Ale jen pokud nebude inflace rychlejší než úrokové sazby (snížené o režii) a pokud fond nezkrachuje! Přitom by zaměstnavatel mohl - dle indicií pravice - odvádět méně než dosud a dosáhl by snížení ceny pracovní síly. A stát? Ten by mohl zvýšit svůj vklad k motivaci občanů. Avšak v této souvislosti se mi naskýtá otázka, proč tedy státní rozpočet nevěnuje tyto prostředky přímo do státního pilíře?

Počet nepřesných údajů, které tisková agentura zveřejnila, je zarážející. Zda jde o úmysl a nebo o nekvalitní odborné zázemí ODS či chyby ČTK, nebudu zkoumat. Uvedu jen některé příklady. Hospodaření na důchodovém účtu vydává uvedená zpráva na jednom místě za rovnovážné a jinde již hovoří o přebytku, ale o 3 miliardy nižším, než skutečném. Přitom přebytky jsou vždy „rozpuštěny“ ve státním rozpočtu. Dále se zpráva dovolává propočtů expertů, ale na jiném místě zpochybňuje jejich výpočet, který dokládá udržitelnost systému na cca dvacet let. Rovněž nadsazuje procento práceschopných občanů, zapojených do dobrovolného důchodového připojištění, a to proto, že neodpočítává poměrně značnou část seniorů, kteří jsou rovněž v tomto systému zapojeni. Opomíjí skutečnost, že délka života se v ČR již řadu let dynamicky neprodlužuje a že porodnost postupně stoupá. Nezabývá se samostatně analýzou starobních důchodů (ta by totiž byla příznivá), ale vychází z čísel, která zahrnují dynamiku invalidních a pozůstalostních důchodů.

Místo řešení příjmové stránky důchodového systému cestou snižování nezaměstnanosti a tím i snižováním počtu předčasných důchodů a rovněž cestou vyrovnávání nespravedlivého dvojího metru na odvody do sociálního pojištění za zaměstnance a za OSVČ se předpokládají změny parametrů, které prognózu ještě zhorší. To znamená zavedení stropů u vyšších příjmových skupin na odvody do sociálního a zdravotního pojištění (tj. aby ti nejbohatší nemuseli do důchodového systému odvádět z celého příjmu), celkové snížení procenta odvodů apod.

Ano, deficit na tzv. důchodovém účtu již v Česku byl – „zásluhou“ politiky ODS, která prosadila změny parametrů v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. To způsobilo, že došlo po r. 1996 k deficitu! Pokud se má tato politika ODS znovu realizovat, pak nám opravdu již příští rok může opět deficit v důchodovém systému hrozit. To však není objektivní proces, ale úmysl pravice. Pod údajnou hrozbou neufinancovatelnosti budoucnosti se totiž prosazují krizové scénáře pohodlněji. A plánovat na sto let ... to není korektní. Nikdo neví, jaká bude demografická struktura, jak dlouhá bude střední délka života a jak se během století bude vyvíjet produktivita práce a civilizace vůbec...
Datum: 19.9.2006
Vážený pane,
ve Vašem příspěvku jsem nalezl jen jednu konkrétní otázku a dále řadu negativních interpretací týkajících se penzijních fondů. Na otázku odpovídám, na ostatní volně improvizuji.

(1) Jde o další apel na rychlé řešení důchodového systému s cílem privatizovat část veřejných prostředků
Zde máte na mysli zřejmě užití penzijních fondů, které nazýváte privatizací veřejných prostředků. Nejde o „privatizaci veřejných prostředků“, ale o soukromé prostředky občanů. O peníze, které nyní povinně odvedou státu, aniž by mohli ovlivnit, co za ně ve skutečnosti v budoucnosti obdrží – protože to jim nemůže nikdo zaručit. Snížení pojistné sazby je skutečný cíl ODS, to má pozitivní dopady na trh práce a další oblasti. ODS ale především chce umožnit občanům, aby si alespoň o části svých peněz rozhodovali sami – bez kurately státu

(2) Tyto prostředky pak přihrát soukromým nadnárodním penzijním fondům
To je argumentace z 50. let. Jak a u koho si občané budou své peníze ukládat, do toho nikomu nic není. Jestli si zvolí nadnárodní penzijní fond nebo něco jiného, je jejich věc. Nadnárodní penzijní fond je rozhodně větší zárukou návratnosti vložených peněz než stát. ODS není zastáncem povinného spoření do penzijních fondů, ale co největší svobody občanů při rozhodování a vlastních penězích. I to povinné spoření by ale bylo lepší než nedělat nic.

(3) .. pokud fond nezkrachuje
Doposud v historii žádný komerční penzijní fond nezkrachoval (na rozdíl od penzijních fondů zaměstnaneckých, levicovému srdci naopak blízkých). Zajímavé je, že levicoví politici vždy zmiňují odstrašující krachy penzijních fondů, přičemž o faktu, že šlo o fondy zaměstnanecké, cudně mlčí.

(4) proč tedy státní rozpočet nevěnuje tyto prostředky [tj. ta část která by šla do fondů] přímo do státního pilíře
Jednak protože nejsou jeho – viz výše, jednak proto, že to nic nevyřeší. Dynamika nárůstu důchodových výdajů je taková, že by peníze v budoucnosti stejně nestačily a nelze již zvyšovat odvody, již takhle nejvyšší v Evropě. Kromě toho je cílem odvody snížit a ne od občanů vybírat stále více a nechávat peníze mizet v bezedné jámě sociálních a ostatních státních výdajů.

(5) Hospodaření na důchodovém účtu vydává uvedená zpráva na jednom místě za rovnovážné a jinde již hovoří o přebytku, ale o 3 miliardy nižším, než skutečném. Přitom přebytky jsou vždy „rozpuštěny“ ve státním rozpočtu.
Nevím zda to, že vámi uvedené přebytky jsou "rozpuštěny" ve státním rozpočtu chválíte, nebo napadáte. Můj názor je ten, že tyto přebytky tu měly být jako rezerva na reformu – to bylo dohodnuto. Nikde však nejsou vidět a to je špatně. Kampak je asi ministr práce či financí či celá vláda ČSSD zašantročili?

(6) Opomíjí skutečnost, že délka života se v ČR již řadu let dynamicky neprodlužuje a že porodnost postupně stoupá
„Porodnost postupně stoupá“ – zajisté. Ovšem nedosahuje ani hodnoty prosté reprodukce, navzdory tomu, že v plodném věku jsou vůbec nejsilnější populační ročníky 70. let. To znamená, že jde o záležitost krátkodobou, po níž bude následovat ještě vyšší pokles porodnosti. Co se týče důchodového systému, nemá to celkem význam – pár tisíc dětí navíc to nezachrání

(7) [Zpráva] se nezabývá samostatně analýzou starobních důchodů (ta by totiž byla příznivá), ale vychází z čísel, která zahrnují dynamiku invalidních a pozůstalostních důchodů
A to mají z analýzy invalidní a pozůstalostní důchody vynechat? Mimochodem – dynamika invalidních důchodů je úzce propojena s parametrickými změnami důchodů starobních.

(8) ..vyrovnávání nespravedlivého dvojího metru na odvody do sociálního pojištění za zaměstnance a za OSVČ..
ODS navrhuje naopak spravedlivý metr, tj. srovnání zaměstnanců a OSVČ tj. rovná dávka + rovná daň, tj. stanoví stejné podmínky pro všechny.

(9) předpokládají se změny parametrů, které prognózu ještě zhorší. To znamená zavedení stropů u vyšších příjmových skupin na odvody do sociálního a zdravotního pojištění (tj. aby ti nejbohatší nemuseli do důchodového systému odvádět z celého příjmu)
Jsme jediná země EU, která stropy nemá – proč to mají všechny státy – že by byli všichni ostatní tak pravicoví? Je to tak proto ze dvou důvodů. První spočívá v tom, že nemít stropy je nevýhodné – bohatí budou prostě danit část svých příjmů jinde a stát nedostane nejen odvody, ale ani daně. Druhý spočívá v tom, že systém bez stropů ničí loajální vztah k vlastnímu státu, protože je nespravedlivý. Za vysoké odvody dostanou lidé prakticky stejné důchody jako za nízké – kde je logika, kde je spravedlnost, a co to má společného s pojištěním? Osoba s nejnižšími odvody má náhradový poměr 80 až 100 %, osoba s vysokými příjmy 12 až 20 %.

(10) plánovat na sto let to není korektní
Na sto let je zpracován materiál na základě dohody politických stran – bylo to zadání pro Bezděkovu komisi. Setrvačnost důchodového systému je taková, že prognóza na krátkou dobu nemá smysl – je potřeba nejméně na 30 až 50 let – jinak se jedná o nezodpovědné hazardování na účet následujících generací. Pokud by se začal problém řešit až ve chvíli, kdy se dostane do deficitu, bude pozdě – pak už není jiné řešení než snižovat důchody. V Česku již důchodový systém v deficitu byl, zatím se ale věci řešily účetními triky – přesouváním pojistné sazby z jednoho účtu na druhý. To není možné donekonečna, brzy by došlo k okamžiku kdy nebude kde brát. Zajímat se o prognózu na deset dvacet let – to je přístup „po nás potopa“.

Škaloud
 
 
  
> Dobrý den, tak jsem si zase po několika týdnech otevřel své oblíbené www stránky a to Prahy 5 a ... (Richard Ulman)
Dobrý den, tak jsem si zase po několika týdnech otevřel své oblíbené www stránky a to Prahy 5 a stránky Vaše. Trochu mne překvapilo, že na Vašich stránkách v poslední době diskutuji pouze já, zdá se mi že jste snad jediný z vedoucích činitelů (bý...
> Vážený pane senátore,děkuji za odpověď Konečně někdo kdo se neschovává do ticha.Rád bych jen drobn... (Richard Ulman)
Vážený pane senátore, děkuji za odpověď Konečně někdo kdo se neschovává do ticha.Rád bych jen drobně dokomentoval a dopověděl Vaše odpovědi. Vedení ODS bylo osloveno například mnou, odpovědi se mi dostalo za měsíc. Bylo to několik hodin poté c...
> Vážený pane senátore, i když se na Vás tentokrát obracím jako na člena zastupitelstva a člena ved... (Richard Ulman)
Vážený pane senátore, i když se na Vás tentokrát obracím jako na člena zastupitelstva a člena vedení ODS Praha 5.Patrně se nemusím rozepisovat o incidentu starosty Jančíka z loňského roku, který se ve vyšetřování policie.Mrzí mne ale jedna věc. Ce...
> Koalicni vlada socialistickeho premiera Vladimira Spidly prosadila na navrh sveho ministra spravedln... (Petr Cibulka)
Koalicni vlada socialistickeho premiera Vladimira Spidly prosadila na navrh sveho ministra spravedlnosti JUDr.Pavla Rychetskeho na svem mimoradnem nocnim zasedani 19.12.2002 zmrazeni regulovaneho najemneho, aby "zabranila socialni katastrofe" a ochr...
> Dobrý den, pane starosto. Musím reagovat na předchozí příspěvek, kde se pan Palatin rozepisuje o kus... (Michal Pecenka)
Dobrý den, pane starosto. Musím reagovat na předchozí příspěvek, kde se pan Palatin rozepisuje o kusu práce, která ja na Praze 5 vidět. Já bych naopak chtěl upozornit na práci, která vidět není. To že místo tanku budujeme za 5 milionů nejvetší vodotr...
> Dobrý den, pane starosto!Na rozdíl od některých jiných příspěvků na diskusním fóru Praha 5 se domn... (Ing. Josef Palatin)
Dobrý den, pane starosto! Na rozdíl od některých jiných příspěvků na diskusním fóru Praha 5 se domnívám, že za Vámi a Vámi řízeným týmem je vidět kus práce. Nemám na mysli jen restaurované smíchovské centrum - to asi radnice P5 nefinancovala. Líbí s...
> Dobrý den pane starosto, rád bych Vám pogratuloval k Vašim internetovým stránkám, při namátkové ko... (Petr Kopecký)
Dobrý den pane starosto, rád bych Vám pogratuloval k Vašim internetovým stránkám, při namátkové kontrole všech kandidátů za pomoci vyhledáváčů, jsem nalezl toto: pan Dr. Obst má na stránkách čssd pouze životopis a osobní stránky zejí prázdnotou. P...
> Upozorňuji majitele pozemku, kterým je Praha 5, že se na tomto pozemku usídlili bezdomovci, kteří si... (Kotalová Jaroslava)
Upozorňuji majitele pozemku, kterým je Praha 5, že se na tomto pozemku usídlili bezdomovci, kteří si tam zřídili vrakoviště, kterým ohrožují provoz na komunikaci, skládku různého materiálu a v neposlední řadě rozdělávají oheň ve chráněné oblasti koší...
> Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyt... (Alena Nová)
Vážený pane, zajímalo by mne, jaké platí lhůty na zpracování jakékoliv záležitosti (příp. kde se tyto lhůty dají najít?) ze strany MČ Prahy 5. Jinak řečeno, kam se má občan obrátit, kde si má stěžovat na krajně liknavý přístup ze strany úřadu, když s...
> Dobrý den, je mi záhadou,proč oproti jiným MČ a dalším městům na Barrandově dosud nebyly rozdány vol... (František Filla)
Dobrý den, je mi záhadou,proč oproti jiným MČ a dalším městům na Barrandově dosud nebyly rozdány volební lístky. Děkuji


...