Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
Vážený pane senátore,ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich sp...
>>>Alois Eliáš, (a.elias@seznam.cz)
Vážený pane senátore, ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich spojenců. Odvoláváte se přitom na rezoluce RB OSN z 90 let. Zároveň se ale záměrně nezmiňujete o tom, že vojenská akce USA nebyla RB OSN schválena. Zbraně hromadného ničení vlastní i další země, které mohou a jsou z pohledu mezinárodního terorismu stejně nebezpečné, které ohrožují mír v jejich okolí, ve kterých se nedodržují základní lidská práva a svobody. Podstatný rozdíl mezi nimi a Irákem je jen v tom, že nevlastní takové zásoby ropy. Měli by USA provést stejný vojenský zásah i v jiných zemích? Děkuji za Vaši odpověd. S pozdravem A. Eliáš


Datum: 7.4.2003

Vážený pane,

níže jsou odpovědi na Vaše dílčí otázky

.. se záměrně nezmiňujete o tom, že vojenská akce USA nebyla RB OSN schválena.
Záměrně nikoliv. Je obecně známý fakt, že nebyla schválena nová speciální rezoluce (o jejíž potřebnosti kolují různé právní interpretace). Pouze jsem jej nediskutoval, což činím nyní.
Příměří, jež získal Irák v roce 1991, bylo podmínečné a provizorní. Irák dvanáct let nerespektoval ani podmínky nařizující odzbrojení, ani lidská práva či požadované ukončení útisku civilního obyvatelstva. Saddám Husajn vzdoroval OSN, opovrhoval šestnácti rezolucemi přijatými Radou bezpečnosti. Ze striktního hlediska mezinárodního práva měly Spojené státy, stejně jako každá jiná země, právo na intervenci v Iráku, aniž by potřebovaly novou rezoluci Rady bezpečnosti. Rezoluce 1441 z 8. listopadu 2002, jejíž princip nakonec USA přijaly, je v tomto směru jednoznačná.

pro informaci: rezoluce RB OSN 1441 připomíná
„.. že její rezoluce č. 678 (1990) dovolila členským státům použít všechny nezbytné prostředky k podpoře a provádění její rezoluce č. 660 (1990) z 2. srpna 1990 a všech příslušných rezolucí následujících po rezoluci č. 660 a k nastolení mezinárodního míru a bezpečnosti v této oblasti,“

a rezoluce RB OSN 678 uvádí:
„Zmocňuje členské státy, které spolupracují s vládou Kuvajtu, pokud Irák do dne 15. ledna 1991 včetně bezezbytku neuskuteční, jak je uvedeno výše v odstavci 1, výše zmíněné rezoluce, k použití nezbytných prostředků k dodržení a uskutečnění rezoluce 660 (1990) a veškerých následných rezolucí a k obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti v oblasti.“

Rada bezpečnosti “autorizovala členské státy k použití nezbytných prostředků (což v jazyce OSN znamená užití síly) za účelem dodržení a aplikace“ jejích rezolucí. Ve svém prvním rozhodnutí prohlašuje, že Irák “zjevně porušoval a porušuje“ své závazky. Jinak řečeno, užití síly proti Iráku je legitimní.

Rezoluce 1441 (přijatá jednomyslně) dává Iráku, “poslední možnost, aby dostál svým závazkům ve věci odzbrojení“. Dále varuje Irák, že použití “nepravdivých či neúplných informací v této zprávě“ bude představovat “další zjevné porušení závazků“. Zpráva inspektorů z 27. ledna však zřetelně ukazuje, že zpráva poskytnutá Bagdádem je nepřesná a neúplná. Toto další zjevné porušení závazků bezpochyby legitimizuje ještě více ozbrojenou intervenci.

Některé delegace, mezi nimi Francie a Německo, si v Radě bezpečnosti přály dát poslední šanci míru, tedy novou poslední šanci Saddámu Husajnovi, a navrhly proto pokračování inspekcí, jež byly prezentovány jako perspektiva mírového odzbrojení režimu. To však nebylo příliš věrohodné: bez skutečné spolupráce iráckého režimu a pravdivé zprávy o zbraních je mise inspektorů nemožná.

Souhlasím s tím, že tato různorodá diplomatická aktivita vedla k paradoxní situaci, kdy intervence USA a jejich spojenců je vedena bezpochyby v rámci rezolucí OSN, avšak bez mandátu nové rezoluce Rady bezpečnosti, tváří v tvář ujišťování o právu veta a bez výrazné většinové podpory. K situaci o to paradoxnější, že intervence nebyla odsouzena Radou bezpečnosti. Americká intervence, bez nového mandátu i bez odsouzení Radou bezpečnosti, ale zapadá do striktní interpretace rezolucí aplikovatelných na Irák, jež rozhodně legitimizují použití síly.

Nezapomeňme, že se nejedná o novou válku, nýbrž o pokračování operací nezbytných k vynucení si podmínek příměří.

Zbraně hromadného ničení vlastní i další země
To je sice pravda, ale u žádné z těchto zemí neplatí to, že není ukončen konflikt, který sama rozpoutala a že lze pokračovat (v rámci usnesení RB OSN) v operacích nezbytných v důsledku nedodržování podmínek příměří. Tak jako je to u Iráku.

Podstatný rozdíl mezi nimi a Irákem je jen v tom, že nevlastní takové zásoby ropy.
Pokud by Spojené státy chybějící ropu nakupovaly, přišla by je levněji nežli válka. Zkuste zauvažovat, zda není prioritní příčinou války spíše pocit ohrožení z teroristických útoků (zejména po 11 září) a to je způsob války, který si zasluhuje nový přístup ze strany postižených a ohrožených (zejména lze-li rezoluce RB interpretovat jako důvod legálního zásahu). To, že ropa hraje v politických stanoviscích hlavních hráčů roli je možné. Lze jej vypozorovat i na straně Francie, která je na prvním místě mezi obchodními partnery Iráku a to včetně investic i půjček a neměla zájem o konflikt. V podobné roli je i Rusko. Připomínám úsilí delegace ruských diplomatů a olejářských bosů v Bagdádu napravit situaci, poté co Bagdád jednostranně vypověděl Rusku kontrakt za dvacet miliard dolarů (po přijetí rezoluce RB č. 1441).

Měli by USA provést stejný vojenský zásah i v jiných zemích?
Minimálně v tom případě pokud by „jiná země“ napadla např. svého souseda a zmocnila se jeho území a majetku.

s pozdravem
M. Škaloud
 
 
  
> nepublikováno médii Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový minis... (M O)
nepublikováno médii
Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový ministr práce a sociálních věcí a jediný místopředseda Topolánkovy vlády Petr Nečas se „uvedl“ v čerstvé funkci, jak jinak, strašením občanů o krachu důc...
> Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku. Vážený pane senátore,v současné době se sn... (Marie Kašparová)
Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku.
Vážený pane senátore, v současné době se snažíme se sousedy vyřešit problém velice hlučných sobotních hudebních produkcí na našem koupališti, které začínají kolem 22 hod. a trvat mohou vlast...
> Vážený pane senátore,proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro ... (PremekC)
Vážený pane senátore,
proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro pěší na Barrandově. Vždyť to zdaleka není dokončené a kolik stojí to provizorní zábradlí a dodělávky? Po slavnostním otevření se na stavbě vesele ...
> Vážený pane senátore,rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hluke... (Martin Eyberger)
Vážený pane senátore,
rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hlukem. Okamžitým impulsem je diskuze okolo Czechtechu, ale tento problém je obecný. Hluk je stejný jako jiné znečištění - je negativní externalitou, ...
> Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u UnionbankyDobrý den pane senátore,... (Ing.Kalous)
Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u Unionbanky Dobrý den pane senátore, děkuji za Vaši odpověď na můj dotaz ohledně vyplacených nedostatečných náhrad za vklady u Unionbanky. Chtěl bych se ale zeptat, proč ve své odpo...
> Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených... (Ing. Kalous)
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených náhrad za vklady u zkrachovalé Union banky. Dovoluji si Vás požádat o podporu při schválení návrhu dodatku zákona o bankách, kterým by nám, klientům ...
> Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhl... (Dušková)
Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhledem k plánované výstavbě Radlické radiály měněn územní plán. Ráda bych získala plán konečné ! nebo alespoň v současné době projednávané verze průběhu...
> Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court?Děkuj... (Petr Veselý)
Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court? Děkuji Petr Veselý...
> Vážený pane senátore,Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojensk... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojenské síly jen pokud se Irak nestáhne z Kuvajtu, a ani žádná další rezoluce RB neopravňuje k užití síly ve vztahu k otázce zbrojních inspekcí. Jako polit...
> Vážený pane senátore,ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich sp... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich spojenců. Odvoláváte se přitom na rezoluce RB OSN z 90 let. Zároveň se ale záměrně nezmiňujete o tom, že vojenská akce USA nebyla RB OSN schválena. Zb...