Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2004
 
Ministr financí Sobotka a Modrá šance pro veřejné finance (18.12.2004)

Ministr financí Sobotka popsal v MFD dne 14.12.2004 mistrně zdražení, ke kterému v daňové oblasti dojde po realizaci "šílených" nápadů ODS. Zdrojem jeho informací je - jak sám uvádí - článek v MF Dnes.

Co tvrdí pan ministr je:

Voliči je předkládána lákavá teze, že všechny problémy veřejných financí údajně vyřeší rovná daň. Podle vágních představ ODS by měla být zhruba ve výši 15 procent. Současné zdanění činí po započtení odečitatelných položek 10,3 procenta čisté daně pro člověka, který v průměru vydělává 15 tisíc korun hrubého měsíčně a nemá žádné děti. Již nyní jsou tedy jeho celkové daně nižší než patnáct procent! Se dvěma dětmi pak jeho skutečné zdanění činí 5,7 procenta. Pokud však budeme hovořit o lidech, kteří berou jen 10 tisíc korun měsíčně, pak se dvěma dětmi to vychází na rovná dvě procenta.

Ministr by si měl předtím, než začne s někým polemizovat, přečíst to, co ten někdo skutečně napsal - nikoli pouze stručnou zmínku v novinách. V tomto případě tedy Modrou šanci. Jinak vypadá poněkud neinformovaně - na rozdíl od jistě mnohých čtenářů kteří se s návrhem ODS mohli seznámit v době kampaně - např. na letáčcích, na kterých ODS znázorňovala zdanění v systému rovné daně - i s uvedením odčitatelné položky 6.000 Kč.
Pravděpodobnější však je, že pan Sobotka to ví, leč přiznání, že rovná daň by ponechala víc peněz všem - lidem jak s nízkými, tak s vysokými příjmy - je pro něj nemyslitelné.

Důležitější je, jak to tedy má opravdu být.
Zdanění 15 % rovnou daňovou sazbou je dnes pouze u nejnižšího příjmového pásma - do příjmu 9.100 Kč měsíčně. Základní odčitatelná položka na poplatníka je 3.170 Kč. U vyšších příjmů je zdanění vyšší - až po sazbu 32 % z příjmu nad 27.600 měsíčně.

ODS navrhuje 15 % sazbu pro všechny a k tomu buď odčitatelnou položku - minimálně 6.000 Kč - nebo přímo zavedení rovné dávky - formou odpočtu z daně namísto ze základu daně. Lidem s nižšími příjmy by se zbývající částka doplácela - tedy tzv. negativní daň, lidem bez příjmů by ji vyplácel finanční úřad.

V případě odčitatelné položky by zdanění osoby s hrubou mzdou 15.000 nebylo 15 %, jak uvádí pan Sobotka, ale něco málo přes 7 %. Ono by to nebylo 15 % ani v případě, že by žádná odčitatelná položka nebyla. Pan ministr financí totiž "zapomněl" z hrubého příjmu odečíst pojistné. Tedy zapomněl u zdanění podle ODS. U zdanění podle dnešního systému kupodivu nezapomněl - tam má správně 10,3 %.

Daňové zatížení není ovšem tvořeno jen daní z příjmu. Jde také o výši odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jde o daň z příjmu právnických osob, kterou občané zaplatí v ceně zboží či služeb. Jde také o nesmyslnou daň silniční pro osobní automobily živnostníků - jakoby firemní auta ničila silnice, zatímco soukromá nikoliv ...

Všechny tyto daně je třeba buď snížit nebo úplně zrušit. Přímé daňové zatížení práce je dnes od 54 % hrubé mzdy (u mzdy 7.000) do cca 70 %. V tom nejsou započteny daně ze spotřeby. Reformou daňovou a důchodovou by se dalo toto zatížení snížit na 20 až 48 % během dvaceti let.

Perlou článku pana Sobotky je věta: "Nebo je to nedomyšlená snaha snížit daňové příjmy státu a v konečném důsledku tak zvýšit zadlužení, s nímž se tato vláda snaží bojovat?" To opravdu nepotřebuje komentář.Rovná daň - viz také
Škaloud: Příležitost pro rovnou daň (15.12.2003) >>
Rabuschka: Rovná daň (17.12.2003) >>
 
http://www.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1084&offset=1&off1=106
http://www.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1082&offset=2&off1=126
 
 
 
: Názory a komentáře
:: 2008
:: 2007
:: 2006
:: 2005
:: 2004
:: 2003
:: 2002
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)