Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55900)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55058)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Jinýma očima - aktuální
 
Mýty o nezaměstnanosti (10.2.2004)

Vláda se drží špatné evropské politiky zaměstnanosti. Čechů bez práce přibývá

Evropou obchází strašidlo nezaměstnanosti. Její míra v Česku dosáhla v lednu rekordní výše 10,8 procenta. Politikové jsou bezradní podobně jako středověcí lékaři v obdobích morových epidemií. A podobně jako ve středověku, i dnes se utvořila celá mytologie.

Hledání diagnózy

Mýtus: Práci je třeba chránit. Je nutno legislativně bránit zaměstnavatelům v propouštění pracovníků.
Skutečnost: Představte si sami sebe v situaci evropského podnikatele, který má na výběr buď přijmout deset zaměstnanců, anebo koupit stroj, který zastane jejich práci. Co uděláte? Samozřejmě koupíte stroj, neboť odpisy jsou pro vás daňově výhodné, zatímco zaměstnance nemůžete propustit a navíc je jeho cena zvýšena množstvím daní a odvodů. Zejména se budete vyhýbat přijímání čerstvých absolventů, lidí v předdůchodovém věku a tělesně postižených, neboť takové zaměstnance zpravidla evropské zákony chrání nejvíce. Nejvyšší nezaměstnanost mladých lidí do 25 let má Itálie, Řecko, Španělsko a Francie (zhruba v rozmezí 26 - 33 %), protože v těchto zemích je míra legislativní ochrany pracovních míst nejvyšší.

Mýtus: Nejlepší cestou jak snížit nezaměstnanost je mohutná podpora zahraničního kapitálu.
Skutečnost: Velké nadnárodní společnosti sice staví převážně montážní linky s málo placenými místy, ale nemusí pršet, stačí, když kape. Skutečnost: Mohutný příliv kapitálu do Česka je doprovázen nárůstem nezaměstnanosti. Velké zahraniční společnosti jsou totiž zvýhodněny na úkor menších a středních domácích firem, které zaměstnávají nejvíce lidí.

Mýtus: Za nezaměstnanost mohou zahraniční dělníci. Pošleme je zpátky do Turecka (na Balkán, na Ukrajinu, do Vietnamu...) a práce bude dost.
Skutečnost: Tento argument nacionálních extremistů je vyvrácen příkladem Švýcarska, kde cizinci tvoří bezmála pětinu populace a zhruba stejně se podílejí na statistice pracovníků. Jsou zaměstnáni ve všech platových i kvalifikačních úrovních, od myčů nádobí až po bankéře a výzkumné pracovníky. Švýcarsko ukazuje, že imigrace může zemi obohacovat, pokud je správně legislativně upravena a pokud země láká přistěhovalce možností aktivního zapojení do ekonomického života a nikoli sociálními výhodami. Nezaměstnanost ve Švýcarsku je nízká jak mezi přistěhovalci, tak mezi rodilými občany konfederace. Klíčem k úspěchu je pružný pracovní trh a relativně nízká daňová zátěž.

Mýtus: Skandinávské státy a Nizozemí vykazují trvale nízkou míru nezaměstnanosti. Zřejmě přišly na správné řešení, takže proč bychom je nemohli napodobit?
Skutečnost: Uvedené země jsou natolik poctivé, že ztratíte-li v nich peněženku, patrně se vám vrátí i s obsahem. Pokud však jde o statistiky zaměstnanosti, solidní seveřané dělají takové psí kusy, že manažeři Enronu a Parmalatu vycházejí ze srovnání jako břídilové. Nízká nezaměstnanosti v Dánsku je například způsobena přezaměstnaností ve státním sektoru: stát zaměstnává dvojnásobek lidí, než by nutně musel. Dánsko vede jako ekonomicky aktivní i účastníky rekvalifikačních kursů, kteří žádnou skutečnou práci nevykonávají. Nizozemci jsou zase světovými přeborníky v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Takovéto optické snížení nezaměstnanosti samozřejmě nemá ekonomický smysl.

Mýtus: Nezaměstnanost lze snížit podporou vzdělání. Statistiky ukazují, že v rámci EU je míra zaměstnanosti mezi vzdělanější populací nejméně o polovinu vyšší ve srovnání s nekvalifikovanými pracovními silami.
Skutečnost: Statistiky nelžou. Ale i v té nejvzdělanější společnosti se vždy musí najít někdo, kdo bude vykonávat nudné a fyzicky náročné práce. Kromě toho vždy a všude budou existovat početné skupiny obyvatelstva, jimž hodnota vrozeného IQ zabrání dosáhnout vyššího vzdělání. V normálních podmínkách by si tito lidé našli práci úměrnou svým schopnostem a vedli by normální život. V prostředí sociálního státu s nepřirozeně vysokými náklady na pracovní sílu jsou mnozí z nich nezaměstnatelní a navždy sociálně vyloučení. Jejich práci buď zastanou ilegální přistěhovalci anebo se pracovní místa přesunou do Asie.

Závěr:

Nezaměstnanost v Česku trvale poroste, dokud se nezmění vládní hospodářská politika. Ta je poplatná mytologii, která nyní ovládá hlavní proud myšlení Evropské unie. Evropská politika zaměstnanosti je směsicí špatné ekonomie a ideologických předsudků. Pokud jde o podporu vzdělání, politici na úrovni národních vlád i EU by měli začít u sebe. Kdyby si přečetli kteroukoli základní učebnici ekonomie, počet lidí bez práce by se v evropském měřítku mohl pohybovat v řádově nižších hodnotách.


Kohout: Mýty o nezaměstnanosti (Lidové noviny 10.2.2004)

 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
:: aktuální
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)