Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55900)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55058)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - finance
 
Důsledky daňových změn pro občany (15.1.2004)

Součástí vládní reformy veřejných financí jsou i změny zákonů, týkající se daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Změn je velké množství a pokusím se popsat alespoň ty nejdůležitější a jejich důsledky.

Především je třeba si uvědomit, že bez ohledu na to, zda se jedná o změnu daní přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, důsledky pocítí vždy spotřebitel, protože daňové zatížení firem se promítne do ceny výrobků a služeb.

U daní nepřímých je dopad zvyšování daňové zátěže zřetelný - zvyšují se daně spotřební, zvyšuje se DPH tím, že část služeb, doposud daněných 5 procenty, se přesouvá mezi ty, které jsou daněny 22 procenty. Důsledky budou citelné, a to nejen kvůli zdražení kadeřníků. Jednou z citlivých oblastí je např. zvýšení telefonních služeb a internetu - tedy to, co by mělo zůstat co nejlevnější, protože to souvisí se získáváním informací a vzděláním.

Další problém způsobí snížení limitu pro povinnost stát se plátcem DPH. Z obratu tři miliony ročně na dva s perspektivou dalšího snižování až na 1 milion - to znamená, že to zasáhne i drobné podnikatele - malé restaurace, řemeslnické dílny, obchůdky.

Jednou z dobrých zpráv je snížení daní z příjmu právnických osob v příštím roce o 1 %, v dalších letech ještě celkem o 4 %. Snížení je ovšem tak malé, že se do rozvoje podnikání patrně nepromítne, ani nepřitáhne zahraniční investory - zvlášť v porovnání s nízkým zdaněním v sousedních zemích (Slovensko 19 %). Zároveň je toto snížení zčásti "vyrovnáváno" zavedením 6. odpisové skupiny, které prodlužuje dobu odpisování některých budov z 30 na 50 let. Do této odpisové skupiny jsou zařazeny i kulturní památky, školy, knihovny, apod. Pro provozovatele to znamená, že si investice do těchto objektů nebudou moci odepsat v kratší době a budou mít tedy méně peněz na jejich opravy a údržbu.

Celkem všechny tyto změny přinesou veřejným rozpočtům navíc 27 miliard již v roce 2004. To znamená, že každý občan včetně kojenců v průměru na výše uvedené změny zaplatí v příštím roce navíc 2.700 Kč.

U daní a odvodů zaměstnanců se v podstatě nemění nic, pouze došlo ke zvýšení odečitatelné položky na dítě o 2.040 Kč ročně (poplatník s dítětem ušetří 306 - 653 Kč ročně - podle výše příjmu). Dále se valorizovaly některé méně důležité částky - např. limit pro nezdanitelný příjem. Nebyla ovšem provedena valorizace základní odečitatelné položky, ani dalších, což ve skutečnosti znamená, že dochází k reálnému zvýšení daně.

Mnohem větší dopad mají změny na živnostníky a další osoby, označované souhrnně jako OSVČ. Především se zvyšuje tzv. vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění ze současných 35 % na 40 % v roce 2004 a v dalších dvou letech až na 50 %. To by samo o sobě nebylo nesprávné, pokud by byla vláda ochotna kompenzovat to zkrácením odpisových lhůt pro investice, to ale ochotna nebyla. Znamená to tudíž omezení prostoru pro investování - v podstatě tedy omezení těch, kteří skutečně podnikají a do svého podnikání jsou ochotni investovat. Jde totiž o to, že pokud fyzická osoba investuje - koupí např. obráběcí stroj, lékařský přístroj apod. - může si v roce pořízení odepsat (tj. dát do nákladů) pouze určitou část - podle doby odpisování - a ze zbytku musí nejen zaplatit daň z příjmu, stejně jako právnická osoba, ale i odvést sociální a zdravotní pojistné!

Další změnou, pravděpodobně s velmi negativními důsledky, je zavedení minimálního vyměřovacího základu pro pojistné a daň z příjmu. Dalo by se pochopit, pokud by byl zaveden jednotný minimální vyměřovací základ ve výši minimální mzdy pro oboje, pojistné i daň. Tak to ale není. Základ pro zdravotní pojistné a daň je vyšší, pro sociální pojistné nižší. Jinak řečeno to, z čeho neplynou pro stát vyšší závazky, má vyměřovací základ vyšší než je minimální mzda, základ pro sociální pojistné, ze kterého se vypočítávají nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti a především důchody je nižší než minimální mzda. Navíc je celková částka minimálních plateb tak vysoká, že u drobných živnostníků, kteří mají skutečně příjem kolem 8 tisíc měsíčně, je celkové procentuální daňové zatížení vyšší než u osoby s příjmem nad 50 tisíc měsíčně. Je rovněž vyšší než ve stejném případě odvedou státu zaměstnavatel a zaměstnanec dohromady!

Argumentem je, že OSVČ obecně podnikají načerno, utajují příjmy, neplatí daně a pojistné. To se však nezlepší tím, že budou povinny odvádět víc. Spíše dojde k hromadnému rušení živnostenských oprávnění a k mnohem většímu rozmachu práce načerno.
Podvody je třeba řešit odhalováním a sankcionováním podvodníků a ne tím, že paní na mandlu nebo v čistírně, švadleně či majiteli malého krámku předepíšu odvody, které je prostě zlikvidují. Nedovedu si představit, jak někdo, kdo si vydělá 7.000 měsíčně, zaplatí státu 3.000, v roce 2006 dokonce 3.700 a ze zbytku dokáže žít. Mnohem spíš ukončí živnost a půjde se hlásit na úřad práce. A těm, kteří skutečně podvádějí, to bude jedno - zaplatí víc bez mrknutí, protože jejich skutečné příjmy jsou mnohem vyšší. V tomto případě lze spíše než přínos pro stát očekávat ztrátu.
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
:: finance
:: hospodářství
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)