Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55903)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55060)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Názory a komentáře - 2005
 
Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)

V názvu tohoto příspěvku jsem vědomě použil výrok přední osobnosti německé pravice, Angely Merkelové. Vytanul mi totiž na mysli během několika uplynulých dní již vícekrát, a to zpravidla tehdy, když jsem listoval našimi deníky. Pokud jsme se totiž domnívali, že po londýnských teroristických útocích už nikdo soudný nemůže obhajovat „trvalou udržitelnost“ multikulturalismu, zdá se, že jsme se mýlili. Levicoví intelektuálové rozličného zabarvení opět začínají veřejně holdovat svému opojení.

O tom, že jejich postmoderní relativistická ideologie se zakládá na falešných premisách, není pochyb. Domnívám se však, že nejde jen o jev, nad nímž můžeme jen tak mávnout rukou. Skrývá v sobě totiž i mnohá rizika, neboť ztělesňuje popření občanského principu. Podstatou tohoto nového „politického náboženství“ je totiž přesvědčení, že občany nemůžeme vnímat jako individuality vybavené stejnými právy a povinnostmi, ale především jako nositele určité kolektivní identity, kterou je třeba vybavit zvláštními právy a privilegii zvláště tehdy, jde-li o identitu (např. etnickou či sexuální) ve společnosti menšinovou. To vše navíc bez ohledu na objektivní přínos takovéto menšiny ve prospěch společnosti jako celku, jenom na základě víry v potřebu odčinit jakési údajné předsudky většinové společnosti.

Kam takovýto postup vede, není pochyb. Vede k desintegraci společnosti, k její atomizaci do separátních zájmových skupin, které se bez jakékoli legitimní základny svého úsilí (dané např. volebním výsledkem) snaží propašovat své požadavky do veřejné sféry. Často se přitom zapomíná na druhou stranu mince. Nezvažuje se, jaké důsledky může mít uznání menšinové kolektivní identity pro většinovou společnost, nepožaduje se elementární loajalita k základním stavebním kamenům, na nichž západní civilizace a její přirozené politické formy, tedy národní státy, stojí.

Absurditu multikulturní ideologie a jejího nejúčinnějšího nástroje, tedy tzv. politické korektnosti, která v duchu levicového liberalismu vytěsňuje z veřejné sféry nepohodlné názory a omezuje tak svobodu projevu, mohu dokumentovat na nedávných událostech v Los Angeles. Tam v důsledku nátlaku jedné organizace, která se povýšila do role arbitra ochrany lidských práv, došlo k odstranění tradiční městské pečeti a jejímu nahrazení novým znakem. Namísto Pomony, římské bohyně zahrad a ovocných stromů, která měla tu smůlu, že připomíná Starý kontinent a má bílou kůži, se na pečeti objevila indiánka. Paradoxní je, že má podobu bohyně Nautsiti, jejíž zobrazení má s Kalifornií pramálo společného - pochází totiž z Nového Mexika. Na nové pečeti dále chybí i ropné věže – pravděpodobně nejdou dohromady s představou o trvale udržitelném rozvoji a překážely ekologům, a zmizel také kříž coby symbol západní civilizace. Nahradila jej kresba stavby, vzdáleně připomínající chrám zbavený všech symbolů, které by mohly urážet muslimy či imigranty přišedší z jiných civilizačních okruhů.

I přes komické vítězství, kterého levicoví intelektuálové na cestě k vysněné planetární civilizaci dosáhli v Los Angeles, si nemyslím, že jejich představy mají budoucnost. Až příliš totiž odporují empirické a rozumové zkušenosti, jsou až příliš vykonstruované a umělé. Každodenní zkušenost je usvědčuje z kamuflování reality, přirozený vývoj jim nastavuje zrcadlo, odhalující jejich prázdnotu. Nenechme se tedy zviklat samozřejmostí, s níž je multikulturalismus zvěstován jako cosi objektivně platného. Jde o ideologii velmi netolerantní k většinové společnosti, a proto si také sma nezaslouží nic jiného než nulovou toleranci.


Stará pečeť

pecet01


Nová pečeť

pecet02
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)