Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (54963)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (53635)(24%)
Asi nepůjdu volit (54233)(25%)
Určitě nepůjdu volit (53828)(24%)
 
 
Stanoviska k obecným otázkám - hospodářství
 
podpora podnikání (18.11.2002)

Svobodné podnikání proměnilo naši zemi v dynamicky se rozvíjející a konkurenceschopnou zemi. Vláda socialistů však hází podnikatelům klacky pod nohy a neustále je šikanuje. Snaží se jim jejich obtížnou, namáhavou a riskantní práci co nejvíce ztížit. Z jejich daní se snaží financovat nefunkční státní podniky, ve kterých opět vládnou úředníci. To už jsme tu jednou zažili.

Dnešní vládnoucí levici, stejně jako její komunistické předchůdkyni, nejde o vytváření bohatství. Zajímá ji rozdělování toho, co vytvořili jiní. Různým skupinám lidí, kteří pracovat a tvořit nechtějí a kteří chtějí být obsluhováni sociálním státem, stejně jako dříve zacpávají ústa vysokými sociálními dávkami. Ty jsou však většinou spíše demotivujícím zlem než skutečnou pomocí.

Vláda utrácí miliardy a přesto je po čtyřech letech vlády levice počet nezaměstnaných dvojnásobný než za vlád s účastí ODS. Je to proto, že likvidací malých a středních podnikatelů ubývá pracovních míst, i když to byli právě oni, kdo vstřebal pracovní síly ze zanikajících státních podniků. Opět je umrtvována chuť člověka něco skutečného dělat a vydělávat si svou hlavou či svýma rukama. Na státu závislý člověk levičákům vyhovuje. Je manipulovatelný a korumpovatelný. Příliš snadná sociální podpora bere lidem důvod hledat si práci a usilovat o úspěch. Stejně působí očerňování úspěšných a schopných.


Z průzkumu názorů podnikatelů který prováděla a zpracovala Česká hospodářská komora vyplývá řada jednotlivých námětů pro podporu podnikání. Názory byly pro přehlednost rozčleněny do čtyř skupin.

A) Podnikatel a právo
- celkově malá přehlednost právní úpravy podmínek pro podnikání
- nedostatečné zapojení podnikatelské veřejnosti do legislativního procesu
- nízkou míru přihlížení ke specifikům malých a středních podniků při přípravě a projednávání příslušných právních norem
- právní úpravu a soudní praxi zajišťující ochranu práv věřitele.
· Situace v obchodním soudnictví je neudržitelná a nahrává pouze dlužníkům, kazí celé podnikatelské prostředí v zemi. Zlepšit právní úpravy asoudní praxi zajištující ochranu věřitele
· Navrhované zákonné a podzákonné normy by měly být povinně připomínkovány i představiteli podnikatelských organizací, což se dosud neděje.

B) Podnikatel a byrokracie
Velmi kriticky vyznívá zejména hodnocení zajištění informovanosti veřejnosti o platné právní úpravě z hlediska způsobu i rozsahu. Jen o málo příznivěji hodnotí účastníci průzkumu ty problémové oblasti, v nichž se výrazněji prosazuje lidský faktor. Relativně nejpříznivější je ze strany podnikatelů hodnocen přístup úředníků státní a veřejné správy při řešení konkrétního problému, resp. při vyřizování konkrétní záležitosti správně administrativního charakteru.
· Podnikatelé stále narážejí na rozdílný výklad zákonných předpisů na různých úřadech.
· Změny v obchodním rejstříku trvají tak dlouho, že blokují navyšování základního jmění. Optimální by bylo, kdyby rejstříky vedla hospodářská komora.


C) Podnikatel a finance
- Nedostupnost vnějších zdrojů financování, tedy především bankovních úvěrů je podnikatelskou sférou vnímána jako vážná překážka rozvoje jejich podnikatelských aktivit.
- Státní podpůrné programy v této oblasti realizované zpravidla prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. jsou považovány za nedostatečné, především z hlediska praktické dostupnosti příslušných druhů podpor
· Malé a střední firmy si nemohou myslet, že nadnárodní komerční banky budou na úvěrech prodělávat. Vždy budou přísné a opatrné při úvěrování.
· Úvěrování by šlo rychleji, pokud by banka měla přesné a důvěryhodné informace o žadateli. Pomohl by funkční registr dlužníků (zpracovává se)

D) Podnikatel a daně
- Za nejpalčivější problém v daňové oblasti je podnikatelskou sférou považována poměrně vysoká úroveň daňové zátěže. Značně kriticky je hodnocena i náročnost daňové administrativy a nestabilita a malá přehlednost daňové legislativy. Hodnocení práce finančních úřadů, v níž se výrazně projevuje role lidského činitele, vyznívá, podobně jako hodnocení práce úředníků státní správy v rámci vyhodnocení části "Podnikatel a byrokracie", znatelně příznivěji. Značná diverzifikace v názorech podnikatelských subjektů nicméně naznačuje, že
- v přístupech finančních úřadů k daňovým poplatníkům zřejmě existují výraznější místní rozdíly. Jisté rezervy v práci finančních úřadů lze dovodit z vysokého podílu respondentů, kteří jsou přesvědčeni, že finanční úřady uplatňují vůči malým a středním podnikatelům přísnější měřítka

· Potřebujeme jednoduchou, přehlednou a dle možností spravedlivou, administrativně nenáročnou, flexibilní a přizpůsobivou daňovou soustavu. Zatím je složitá a nepřehledná. Daňové zákony ČR bohužel vypadají jako by je psali daňoví poradci sami pro sebe.
· Problémem je daňová administrativa ČR, která je pro podnikatele nepřehledná.
· špatná interpratační schopnost správce daně, V ČR však zatím existuje osm daňových republik a každá si vykládá daňové předpisy po svém
· Daňová kvóta je v ČR pod průměrem EU a OECD, máme však poměrně vysoký podíl povinného pojištění, proto je celková fiskální zátěž rovna průměru zemí OECD.
· Daňovou zátěž bychom neměli srovnávat s průměrem vysoce rozvinuté Evropy, ale s daňovou zátěží ostatních zemí střední a východní Evropy. Z kandidátských zemí máme druhou nejvyšší daň z příjmu právnických osob
 
 
 
 
: Názory a komentáře
: Stanoviska k obecným otázkám
:: Bytová problematika
:: bezpečnost
:: EU
:: finance
:: hospodářství
    : Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
    : Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
    : Kritické téma pro Evropu - energie (16.2.2007)
    : K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
    : podpora podnikání (18.11.2002)
    : tunelování (20.12.2002)
    : průmyslová politika (18.12.2002)
    : privatizace (10.12.2002)
    : volný trh (20.10.2002)
:: obrana
:: politika
:: právo
:: právo - náměty
:: směřování
:: sociální záležitosti
:: školství
:: veřejná správa
:: zahraničí
:: zdravotnictví
:: životní prostředí
: články a rozhovory
: Jinýma očima
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)