Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (52327)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (50782)(24%)
Asi nepůjdu volit (51301)(24%)
Určitě nepůjdu volit (50812)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - Výbor pro evropské záležitosti
 
Jsem členem Výboru pro evropskou integraci
7.1.2003

Podle jednacího řádu Senátu § 37 může být Senátor členem pouze jednoho výboru. Členem dalšího výboru může být pouze, jde-li o členství ve výboru organizačním a výboru mandátovém a imunitním

Vzhledem k mým zájmům uvedeným v programových prioritách by připadaly v úvahu i výbory "pro hospodářství, zemědělství a dopravu" nebo "pro územní rozvoj a veřejnou správu a životní prostředí"

Protože se dá v poměrně blízké době (r. 2004) očekávat vstup ČR do EU (v závislosti na referendu) a tento vstup spolu s celou řadou přijímaných právních norem bude ovlivňovat téměř všechny oblasti našeho života, považuji za prioritní být právě v tomto výboru.

Ve Výboru pro evropskou integraci se soustřeďují evropské aktivity Senátu. Tento výbor vznikl po podzimních doplňovacích volbách roku 1998. Pod předsednictvím senátorky Jarmily Filipové tehdy jedenáctičlenný Výbor pro evropskou integraci schválil 13. ledna 1999 dokument nazvaný "Základní zaměření činnosti Výboru", jímž definoval priority své činnosti. Na základě tohoto usnesení se Výbor začal zabývat vnitro- i zahraničněpolitickými aspekty integrace.

Z hlediska vnitropolitického rozměru integrace definoval dokument náplň činnosti Výboru následovně:

1) zkoumání již existujících i nových právních předpisů z hlediska souladu českého práva s právem Evropské unie,

2) sledování připravenosti vládních resortů, orgánů státní správy a místní samosprávy na vstup do EU,

3) podpora informovanosti a veřejné diskuse o EU a o podmínkách našeho členství v této organizaci,

4) formulace podnětů pro případné změny Ústavy v souvislosti se vstupem ČR do EU.


Z hlediska zahraničněpolitických aspektů integrace se pozornost Výboru soustřeďuje na:

1) sledování průběhu a stavu přístupových jednání mezi ČR a EU,

2) sledování stavu vyjednávání dalších kandidátských zemí o vstupu do EU,

3) navazování kontaktů s partnerskými výbory, podvýbory a komisemi parlamentů členských států EU a kandidátských zemí,
4) sledování institucionálních a strukturálních změn uvnitř Evropské unie a vývoje acquis communautaire.

5) přezkum kompatibility navrhovaných právních předpisů s evropským acquis.


V roce 2001, tedy v prvním roce třetího funkčního období Senátu, se tehdy již osmičlenný Výbor pro evropskou integraci pod předsednictvím senátora Jiřího Skalického začal nově ve zvýšené míře věnovat problematice reforem institucí EU.
V roce 2002 nabývá tato tématika dále na důležitosti s ohledem na zahájení činnosti Konventu o budoucnosti Evropy. Jedním z ústředních témat jednání Konventu se mimo jiné stala také otázka působnosti národních parlamentů v evropské institucionální architektuře, která vede k úvahám o vytvoření evropského parlamentního tělesa složeného ze zástupců národních parlamentů.

Nové webové stránky zahrnující mimo jiné zprávy o jednání zmíněného výboru, informace o aktivitách senátní delegace v Konventu a monitoring diskuse o budoucnosti Evropy uvedl v život také Výbor pro evropskou integraci, a to sice v dubnu 2002. Zprovoznění těchto stránek www.senat.cz/evropa
má sloužit k seznámení širší veřejnosti s problematikou reforem Unie a zároveň k jejímu přímému vtažení do diskuse o klíčových tématech předpokládaných proměn.

K tomuto účelu má také napomoci ustavení Národního fóra jako platformy sloužící k debatám politiků s reprezentanty zájmových skupin a expertních sdružení, laické a odborné veřejnosti.
Při řešení řady otázek odborného charakteru je druhá komora českého parlamentu zapojena do sítě Evropského centra pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD), které vzniklo v roce 1977 pod ochranou Evropského parlamentu a Parlamentního shromáždění Rady Evropy.


 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)