Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (53445)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (52137)(24%)
Asi nepůjdu volit (52716)(25%)
Určitě nepůjdu volit (52234)(24%)
 
 
Kategorie: práce v Senátu - zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
 
vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/
6.11.2003

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych krátce využít této situace k tomu, abych ohodnotil vládní vizi na reformu důchodového systému, protože si myslím, že je to velice důležité a že zde máme možnost projednávat záležitosti tohoto typu hlouběji.

Seznámil jsem se s matematickými modely, které popisují vztah mezi parametry důchodového systému a mezi jeho finanční stabilitou. Uspořádal jsem v červnu letošního roku seminář na dané téma, navštívil jsem i seminář ve Sněmovně pana Škromacha, kde představoval svou vizi fiktivních účtů, tzv. NDC System. A chtěl bych jen říci, že tato novela zde projednává pouze některé parametrické změny, jako je zvyšování důchodového věku a vyměřovacího základu OSVČ atd. Tyto samozřejmě trochu zvednou bilanci, dojde možná k nějakému přebytku, ale bude to pouze dočasné, není to systémové. Chtěl bych říci, že ani systém NDC nepovede k žádnému zlepšení bilance z dlouhodobého hlediska, jak ukazují matematické modely.

Pokud chceme udržet poměr důchod - mzda např. na 40 %, začne se důchodový systém přes přijaté změny dostávat nejpozději po r. 2010 opět do deficitu, a to zejména díky nepříznivé demografické situaci. Jsou zde materiály Parlamentního institutu, kde se ukazuje, že je v současné době nejnižší podíl dětské složky k celkovému počtu obyvatel, a to už od doby osídlení této oblasti ČR, kde se teď nacházíme, pokud to tedy bylo možné dokumentovat nebo odhadnout. V současné době je obyvatelstvo nejstarší v celé své dosavadní historii a situace se zhoršuje. Nějaká šance není ani pokud jde o imigraci, výrazně by bilanci nezlepšila. Vyrovnanou bilanci bychom udrželi tehdy, pokud by se důchodový věk (pokud bychom zůstali u parametrických změn), zvýšil např. na 69 let pro všechny bez rozdílu do r. 2030, což víte, že je nesmyslné, nebo při řešení prostřednictvím zvyšování odvodů ze mzdy, kdy by se pojistná sazba musela zvýšit např. na 40 % hrubé mzdy, což je také neúnosné. To vyplývá z modelu.

Současný přesun 2 % z pojistného na nezaměstnanost do pojištění důchodového je jistou kosmetickou změnou. Důchody se nezvýší, kvůli tomu se poplatníkům neuleví. Tyto peníze bychom měli spíše investovat. Protože pokud to neuděláme, peníze dojdou a budeme potřebovat další.

Domnívám se, že pouze zavedení vícepilířového systému s kapitálovou složkou může přinést nejen vyrovnanou bilanci, vyšší důchody, ale po vyrovnání systému i tolik potřebné snížení daňového zatížení, které při současné výši podvazuje konkurenceschopnost, ekonomický růst, zájmy investorů a vede k rozvoji šedé ekonomiky. A v boji proti šedé ekonomice by to byl rozhodně účinnější způsob než zavádění registračních pokladen či majetkových přiznání.

Vím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá i s vícepilířovým systémem, ale pokud jde o kapitálovou složku, která by jediná přinesla z dlouhodobého hlediska užitek, tak k tomu se staví velice skepticky. Domnívám se, že právě tento přechod ze současného dávkově definovaného průběžného systému na systém fiktivních účtů NDC, tak jak to s výhledem navrhuje MPSV asi nepovede k dobrému cíli, protože NDC je stejně průběžným systémem, pouze se vybírané peníze jinak rozdělují. A protože do systému žádné nepřibudou, průměrný důchod zůstane stejný, poměr důchod - mzda rovněž, daňové zatížení také, a to v krátkodobém pohledu, z dlouhodobého se to ještě bude zhoršovat.

Pokud by byl přechod na NDC dobrovolný, pak by si ho zvolili pouze ti, pro které bude výhodnější a na ostatní pak zbude pouze ještě méně než dosud, nebo dobrovolníci posléze zjistí, že nový systém není pro ně o nic výhodnější než starý. To už bude pozdě.

Jinak za zmínku stojí, Ministerstvo práce a sociálních předpokládá ve své vizi, že pro osoby narozené po r. 1969 bude NDC povinný a důchod se bude vyplácet pouze z něj. Je zapotřebí si uvědomit, že takovému člověku po r. 2005 už vznikne nárok na část důchodu podle dnešního systému za sedmnáct až dvacet započítávaných let, to podle toho, jestli započítáváme středoškolského vzdělání, studium či nikoliv. A pokud tyto nároky nebudou propláceny, půjde o protiústavní, protože retroaktivní zásah. A pokud proplatíme tyto nároky, opět nic neušetříme.

Normální způsob přechodu na jiný důchodový systém je možný pouze dvěma způsoby. Buď vyhradíme dobrovolně pro všechny, kterým už v systému původně vznikly nějaké nároky, tzn. jinak řečeno, povinně pouze pro osoby poprvé vstupující na trh práce, nebo povinně pro jakékoliv věkové kategorie, ovšem s plným zachováním dosavadních nároků, tzn. se dvěma částmi důchodu, část podle dosavadních pravidel a část podle nových, nikoliv ovšem pouze pro osoby, které se narodily před r. 1969, ale pro všechny, byť by po zavedení NDC odpracovaly jen jeden rok.

Argumentace, že chceme zavést stejný systém jako ve Švédsku, je jaksi oblíbený slogan ČSSD, ale je zavádějící, protože Švédsko hradí nároky ze starého systému z obrovské rezervy, kterou si pro tento účel vytvořilo. V našich podmínkách by tomu odpovídala rezerva bilionu korun, tzn. tisíc miliard. Pokud bychom dali na rozjezd nového systému tyto peníze, mohli bychom se přirovnat ke Švédsku, jinak by snad bylo lépe tuto zemi vůbec v souvislosti nepřipomínat s reformou systému. A pro úplnost: Švédsko nezavedlo systém NDC, ale smíšený třípilířový systém, tedy včetně fondové části, byť ta tvoří pouze 14 %.

Jak to tedy udělat lépe, kterou formu a jak ji směřovat? Musíme vycházet z našich podmínek a možností a zároveň ctít zásadu, že není přípustné poškozovat vlastní občany. Potřebujeme, aby se v systému objevily další peníze a zároveň potřebujeme snížit daňové zatížení práce, pokud chceme zlepšovat ekonomickou situaci i v naší zemi. Z toho vyplývá to, na co již v řadě zemí přišli dávno, že potřebujeme vícepilířový smíšený systém, který má v sobě i kapitálovou složku. A díky zhodnocení finančních prostředků generuje fondový pilíř výnosy, které dlouhodobě zvyšují množství peněz na důchody a zároveň tyto úspory podporují rozvoj ekonomiky. Stejná částka ukládaná do fondu po dobu 40 let vygeneruje minimálně dvounásobný důchod než NDC.

Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, nicméně je to možná jakýsi zárodek další diskuze, o které mluvil ministr Škromach, která je asi zapotřebí vést na více stranách, protože je to jedna z nejdůležitějších věcí a pokud se zavede na začátku špatně, těžko se bude později opravovat. Děkuji za pozornost.
 
: projednané zákony a smlouvy
: práce v Senátu
:: Výbor pro evropské záležitosti
:: Komise pro ústavu a ústavní procedury
:: zahraniční kontakty
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 4 období
    : Energetický zákon /18. schůze/(25.11.2005)
    : K návrhu zákona o některých službách informační společnosti /17. schůze/(29.7.2004)
    : K informaci vlády ČR o postupu na mezivládní konferenci UE /15. schůze/(20.5.2004)
    : K novele zákona o ochraně osobních údajů /15. schůze/(21.5.2004)
    : K návrhu zákona o elektronickém podpisu /15. schůze/(29.4.2004)
    : K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu /14. schůze/(17.4.2004)
    : k návrhu zákona o kolektivním investování /14. schůze/(1.4.2004)
    : K zákonu o živnostenském podnikání /14. schůze/(15.3.2004)
    : novela zákona o státní statistické službě /13. schůze/(22.1.2004)
    : návrh zákona o rybářství /13. schůze/(21.1.2004)
    : Zákon o uznávání odborné kvalifikace /12. schůze/(10.12.2003)
    : vystoupení k informaci vlády o postupu při návrhu ústavy pro Evropu /11. schůze/(12.11.2003)
    : vystoupení k zákonu o důchodovém pojištění /11. schůze/(6.11.2003)
    : Novela služebního zákona /11. schůze/(6.11.2003)
    : Změna protokolu o posuzování shody /11. schůze/(5.11.2003)
    : zákon o technických požadavcích na výrobky /7. schůze/(25.6.2003)
    : zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů /7. schůze/(10.6.2003)
    : zákon o cenách /4. schůze/(26.3.2003)
    : zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů /4. schůze/(16.3.2003)
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 5 období
:: zpravodaj zákonů a vystoupení >> 6 období
: volby do Senátu 2002
: volební obvod 21
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)