Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku. Vážený pane senátore,v současné době se sn...
>>>Marie Kašparová, (jkaspar@top.cz)
Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku.
Vážený pane senátore, v současné době se snažíme se sousedy vyřešit problém velice hlučných sobotních hudebních produkcí na našem koupališti, které začínají kolem 22 hod. a trvat mohou vlastně dokud návštěvníci konzumují. Tyto diskotéky, či účinkování živých kapel pořádá obecní úřad!, údajně pro mládež, ve skutečnosti proto, že občerstvení provozuje dcera starostky. Sobotní akce byla povolena do 24.00, ale i když jsme žádali starostku o ukončení, pokračovala produkce dál. Nakonec jsme museli požádat policii o ukončení , což bylo vzhledem k produkovanému hluku provedeno. Akce byla ukončena slovy : Přišla policie, musíme končit, ale vy víte koho máte volit. Vzhledem k tomu, že jsou akce plánované na celé prázdniny, a starostka je sama podporuje lze předpokládat, že bude spíš prodlužovat oficiální ukončení nežli ho zkracovat. Vaše vysvětlení : Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku je velmi přínosné. Lze považovat takovouto produkci, kde se platí vstup jako jako výdělečnou a tudíž nechat provést měření? ( o sobotách v noci ? nebude mít hygiena čas třeba až vzimě?) Jaká jsou pravidla pro stanovení doby těchto představení obecním úřadem ? Zdraví Vás Marie Kašparová
Datum: 21.7.2006
Vážená paní,
Domnívám se, že v tomto případě máte právo se obrátit se na krajského hygienika, který může produkci zakázat (a to i bez ohledu na to, že byla radnicí povolena). Dokonce má možnost vydat ústní rozhodnutí o zákazu bez možnosti odkladu (poté má však povinnost do tří dnů dodat své rozhodnutí písemně).

Na druhé straně se provozovatel akce má možnost soudit o náhradu ušlé škody. Otázkou je, jak bude rozhodovat soud. Vzhledem k tomu, že není v současné době dobře kodifikován způsob měření v návaznosti na takovouto časově omezenou produkci, je možné, že pokud by se soud striktně držel zákona nemusí ve všech případech rozhodnout ve prospěch rozhodnutí hygienika. To je možná důvod pro který se bude hygienik vyhýbat přímé akci. Nicméně vám nic nebrání obrátit se na něj v případě, kdy to uznáte za vhodné, hygienik má zasáhnout a zahájit řízení z jakéhokoliv podnětu.

pozn. k požadavkům soudu na expertní posudek
V prováděcích předpisech k vyhláškám je měření hlukových limitů postaveno na jistých dlouhodobých měřeních, např. je-li stížnost na hluk ze silnice (pro rozhodnutí o postavení protihlukové bariéry) je zapotřebí měřit hluk po jistou dobu (nejen např. 6 hod). K tomu, aby soud rozhodl bez rizika úspěchu odvolání, potřebuje expertní posudek. Bohužel stejné expertní posouzení jako na ochranu před hlukem ze silnice by potřeboval i k posouzení hudební produkce, tj. měření by mohl požadovat po delší dobu, pokud by se chtěl držet striktně zákona, i když zdravý rozum by to vnímal jednoznačně jinak.

nebude mít hygiena čas až v zimě?
Mé zkušenosti jsou pozitivní, hygiena zde, tj. z hl. m. Prahy jednala svého času na můj popud (iniciovaný skupinou občanů) poměrně vstřícně a rychle.

jaká jsou pravidla stanovení doby uvedených produkcí úřadem
Tato pravidla jsou stejná jako pro jakýkoliv jiný právní subjekt, rozdíl je jen v tom, že samospráva (nikoliv tedy úřad) má možnost si pravidla tvořit sama, nikoliv ale na úkor práv ostatních. Těmi pravidly mám na mysli např. to, že si obecně závaznou vyhláškou může stanovit konec produkce hudby, nebo které činnosti (jež by mohly narušit veřejný pořádek ..) lze vykonávat na místech a v čase vyhláškou určených.. Vlastník pozemku má právo se dohodnout na podmínkách za kterých se tento pozemek používá. Pokud je tento pozemek obecní, je zapotřebí smlouva provozovatele s danou obcí. Kdokoliv (včetně obce) nesmí porušovat práva ostatních, včetně překračování limitů na ochranu zdraví.

Škaloud
 
 
  
> nepublikováno médii Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový minis... (M O)
nepublikováno médii
Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový ministr práce a sociálních věcí a jediný místopředseda Topolánkovy vlády Petr Nečas se „uvedl“ v čerstvé funkci, jak jinak, strašením občanů o krachu důc...
> Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku. Vážený pane senátore,v současné době se sn... (Marie Kašparová)
Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku.
Vážený pane senátore, v současné době se snažíme se sousedy vyřešit problém velice hlučných sobotních hudebních produkcí na našem koupališti, které začínají kolem 22 hod. a trvat mohou vlast...
> Vážený pane senátore,proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro ... (PremekC)
Vážený pane senátore,
proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro pěší na Barrandově. Vždyť to zdaleka není dokončené a kolik stojí to provizorní zábradlí a dodělávky? Po slavnostním otevření se na stavbě vesele ...
> Vážený pane senátore,rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hluke... (Martin Eyberger)
Vážený pane senátore,
rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hlukem. Okamžitým impulsem je diskuze okolo Czechtechu, ale tento problém je obecný. Hluk je stejný jako jiné znečištění - je negativní externalitou, ...
> Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u UnionbankyDobrý den pane senátore,... (Ing.Kalous)
Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u Unionbanky Dobrý den pane senátore, děkuji za Vaši odpověď na můj dotaz ohledně vyplacených nedostatečných náhrad za vklady u Unionbanky. Chtěl bych se ale zeptat, proč ve své odpo...
> Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených... (Ing. Kalous)
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených náhrad za vklady u zkrachovalé Union banky. Dovoluji si Vás požádat o podporu při schválení návrhu dodatku zákona o bankách, kterým by nám, klientům ...
> Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhl... (Dušková)
Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhledem k plánované výstavbě Radlické radiály měněn územní plán. Ráda bych získala plán konečné ! nebo alespoň v současné době projednávané verze průběhu...
> Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court?Děkuj... (Petr Veselý)
Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court? Děkuji Petr Veselý...
> Vážený pane senátore,Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojensk... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojenské síly jen pokud se Irak nestáhne z Kuvajtu, a ani žádná další rezoluce RB neopravňuje k užití síly ve vztahu k otázce zbrojních inspekcí. Jako polit...
> Vážený pane senátore,ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich sp... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich spojenců. Odvoláváte se přitom na rezoluce RB OSN z 90 let. Zároveň se ale záměrně nezmiňujete o tom, že vojenská akce USA nebyla RB OSN schválena. Zb...